De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Havo 4 2011-2012. Agenda Opening en mededeling door Dhr. Boer Contact met de school Kennismaking met de klassenmentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Havo 4 2011-2012. Agenda Opening en mededeling door Dhr. Boer Contact met de school Kennismaking met de klassenmentor."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Havo 4 2011-2012

2 Agenda Opening en mededeling door Dhr. Boer Contact met de school Kennismaking met de klassenmentor

3 Onderwijs en organisatie Examendossier 1:Algemeen examenreglement 2:Regels m.b.t. onregelmatigheden 3:Procedure bij onregelmatigheden 4:Overgangsnormering

4 Onderwijs en organisatie

5 Enkele vakken sluiten af met een schoolexamencijfer (SE). Dit zijn; MA-GLO-LO1-BSM-CKV-WiD-INF. Deze vakken worden voor de centraal schriftelijke examens afgesloten. Alle andere vakken krijgen naast een SE-cijfer ook nog een CSE-cijfer

6 Onderwijs en organisatie Geslaagd als aan 3 regels voldaan is: Regel 1 (eindgemiddelde van alle onderdelen) Alle onderdelen voldoende of 1x5 en alle andere onderdelen voldoende Of Bij 2x5 alle andere onderdelen voldoende maar beide 5 compenseren dus 2 x compenseren Bij 1x5 + 1x4 alle andere onderdelen voldoende maar ook 3 x compenseren

7 Onderwijs en organisatie Regel 2 (gemiddelde van de CSE cijfers) voor alle vakken op het centraal examen (CSE) moet gemiddeld een voldoende (5,5) worden gehaald Regel 3 (de kernvakken) maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde

8 Onderwijs en organisatie Het combinatiecijfer (een eindcijfer voor maatschappijleer, GLO en profielwerkstuk) telt als een examenvak Eerst de afgeronde cijfers Daarna middelen Gezakt als er lager dan een afgeronde 4 behaald is Hier is compensatie mogelijk

9 Onderwijs en organisatie Alles klinkt vrij zwaar maar: Uw kind heeft de capaciteiten anders zat hij/zijn niet in havo 4!!!!!!! Iedere leerling kan aandachtig zijn en goed voorbereiden (elke tiende telt, teksten, combinatiecijfer, opdrachten tijdig af zodat de aandacht op de toetsen gericht kan worden). Het is wel goed als wij allemaal hen daarbij ondersteunen. Dus: Iedereen kan dit en wij verwachten heel veel leerlingen en ouders te mogen feliciteren eind volgend jaar.

10 Onderwijs en organisatie Voortgangstoetsen In H4 zijn er voortgangstoetsen, opgenomen in een toetsplanner waarvan het gemiddelde het eerste PTA cijfer is in H5. Bij regelgeving worden regels van het examenreglement gehanteerd. In VT-planner wordt aangegeven in welke periode, de inhoud en de weging van de toets. VT kunnen niet herkanst worden. Op alle cijfers (ook afgesloten vakken) is het overgangsreglement van toepassing.

11 Onderwijs en organisatie Periodisering Het schooljaar is in 4 periodes verdeeld. Iedere periode een nieuw rooster mogelijk. Bovenop het reguliere rooster KWT in periode 3 en 4. Moeilijker om een rooster te maken Clusters, persoonlijke roosters per leerling, ziekte, blokkades

12 Onderwijs en organisatie KWT (Keuze Werktijd) Doel: Bevorderen van zelfstandig werken en zelfstandig leren, verantwoordelijkheid bevorderen. Leerling kiest voor vakdocent, werkt aan opdrachten voor dat vak, kan deskundige ondersteuning krijgen, kan extra uitleg krijgen. Of training vakspecifieke vaardigheden, bijv. spreekvaardigheid, examentraining. Max. 1 x per week havo leerplein.

13 Onderwijs en organisatie HACO Ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden, identiteit) Via OSB. Studiebelasting HACO is 280 uur waarvan 200 uur in de bovenbouw die uit het vrije deel (320 uur) komen. In havo 4 via profielmiddag met PWS en beroepsgerichte modules

14 Onderwijs en organisatie PWS (Profielwerkstuk). Bedrijfsopdracht gekoppeld aan groot vak en gericht op vervolgopleiding. Meerdere leerlingen per PWS. Studiebelasting 80 uur per leerling. Afsluiten met een cijfer (dat meegewogen wordt in een box met PWS-GLO-MA). De laatste 2 vakken staan wel afzonderlijk op het rapport H4 naar H5.

15 Onderwijs en organisatie Als u plek hebt/mee wilt werken aan deze ontwikkeling van onze leerlingen vinden wij dat geweldig. (bijvoorbeeld: bedrijfsopdrachten, gastlessen, excursies) Mentor of telefoon of k.boer@heerbeeck.nl

16 Onderwijs en organisatie Internationalisering 1 Uitwisselingsprogramma: Rusland 2 Educatieve reizen naar: Duitsland (Berlijn), Spanje (Barcelona), Engeland (Londen), Frankrijk (Parijs) en Italië (Rome).

17 Onderwijs en organisatie Maatschappelijke stage Verplicht. Organisatie via HTO. Studiebelasting 30 uur.

18 Onderwijs en organisatie Beroepenstage in havo 5. Van groot belang voor de leerling. Organisatie via HTO. Stageplaatsen. WIE HEEFT PLEK?

19 Contact met school Administratie Mentor Vakdocent (mailadressen in schoolgids) Decaan HAVO (Dhr. Van Loosdregt) Afdelingsleider Klassenouders Magister / www.heerbeeck.nl

20 Lokaalindeling H4aDhr. SarisLokaal H1.01 H4bDhr. Van Wetten Lokaal H1.03 H4cDhr. Bos Lokaal H1.05 H4dDhr. Van GinnikenLokaal H2.03 H4eDhr. BarmentloLokaal H2.06 H4fMevr. KetelaarsLokaal H2.07


Download ppt "Informatieavond Havo 4 2011-2012. Agenda Opening en mededeling door Dhr. Boer Contact met de school Kennismaking met de klassenmentor."

Verwante presentaties


Ads door Google