De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibele kinderopvang Stand van zaken. Beleidsnota Complexe regelgeving Uit onderzoek blijkt nood aan flexibele kinderopvang. Vragen rond noden en behoeften.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibele kinderopvang Stand van zaken. Beleidsnota Complexe regelgeving Uit onderzoek blijkt nood aan flexibele kinderopvang. Vragen rond noden en behoeften."— Transcript van de presentatie:

1 Flexibele kinderopvang Stand van zaken

2 Beleidsnota Complexe regelgeving Uit onderzoek blijkt nood aan flexibele kinderopvang. Vragen rond noden en behoeften ouders en mogelijkheden organisatoren Waarom een project rond flexibele kinderopvang?

3 Inzetten op op de drie functies van kinderopvang: – De economische functie (beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid…) – De sociale functie(gelijke kansen, toegankelijkheid…) – De pedagogische (spel en ontplooiingskansen, veiligheid, uitdaging en plezier…) Merk op: ‘Flexibel’ volgens Van Daele online – Variabel; – Flexibele werktijden; – Soepel/buigzaam; – Met betrekking tot flexibiliteit van personen: meegaand, plooibaar Aandachtspunten: mogelijkheden en verschilpunten met betrekking tot flexibiliteit bij de opvang baby’s en peuters/buitenschoolse kinderopvang; binnen de groepsopvang/gezinsopvang

4 Diverse blinde vlekken (1/2): – Over wie hebben we het? bv. We weten niet hoeveel ouders die bv. werkzaam zijn binnen flexibele arbeidsvoorwaarden ook kinderen hebben en ook nood hebben aan formele kinderopvang. – Wat wensen ouders-gezinnen? – Welke mogelijkheden, drempels ervaren lokale besturen, welke acties ondernamen zijn, op welke drempels botsten zijn,.. Wat zijn hun ervaringen bijvoorbeeld met betrekking tot vragen naar flexibele opvang en het werken met een centraal aanmeldingssysteem,… – Hoe ziet de situatie er uit voor de buitenschoolse kinderopvang? Zijn er verschillen of andere invullingen dan bij die van baby’s en peuters? – Zijn er regionale verschillen in de noden van ouders/gezinnen (bv. regio waar meer-minder ploegwerk is)? – Hoe willen ouders hun noden/wensen vervult zien? Denken ze zelf spontaan aan een bepaald type opvang aanbod bv. gezinsopvang, groepsopvang, informele opvang? Conclusie

5 – Wat is het standpunt van organisatoren (groeps- of gezinsopvang, zowel baby’s en peuters als buitenschoolse) ten aanzien van flexibele opvang? Wat begrijpen zij onder het woord ‘flexibel’? Hoe pakken ze het nu aan en hoe kan dit worden gewijzigd rekening houdend met hun gebruikers? – Welke mogelijkheden zien organisatoren (groeps- of gezinsopvang) om tegemoet te komen aan de behoeftes van ouders, gezinnen? – Wat zijn motiverende elementen voor opvanginitiatieven (groeps- of gezinsopvang)om in te zetten op flexibele opvang? – Wat zijn kernelementen waar de Vlaamse overheid op wil inzetten binnen dit kader? Op ondernemerschap, samenwerkingsverbanden, empowerment, informele opvang, buurt-initiatieven,… – Hoe wordt huidig aanbod gebruikt? Door wie? Op welke momenten en welke niet? In welke regio’s in het bijzonder? – …. Blinde vlekken (2/2):

6 Plan van aanpak

7 Noden/behoeften van gebruikers in beeld brengen via gezinssituaties ~ Persona’s. Hoe? – Focusgroep met betrokkenen die kunnen omschrijven welke gebruikers ze zien voor de flexibele opvang, over welke karakteristieken gaat het? Wie zien de deelnemers van de focusgroep als gebruikers van het aanbod? Welk type gezinnen? Welke kenmerken kan je onderscheiden,… doel= gezinssituaties definiëren – Gebruikersinterviews: Aandachtspunt hierbij is om ervoor te zorgen dat alle karakteristieken vanuit de gezinssituaties die in de focusgroep naar voor kwamen aanbod komen. Fase 1: Deskresearch Fase 2: Focus op de gebruiker Timing: September-Oktober-November- Fase in service design: Luisteren

8 Noden/behoeften van gebruikers in beeld brengen via gezinssituaties ~ Persona’s. Hoe? – Focusgroep met betrokkenen die kunnen omschrijven welke gebruikers ze zien voor de flexibele opvang, over welke karakteristieken gaat het? Wie zien de deelnemers van de focusgroep als gebruikers van het aanbod? Welk type gezinnen? Welke kenmerken kan je onderscheiden,… doel= gezinssituaties definiëren – Gebruikersinterviews: Aandachtspunt hierbij is om ervoor te zorgen dat alle karakteristieken vanuit de gezinssituaties die in de focusgroep naar voor kwamen aanbod komen. Fase 2: Focus op de gebruiker Timing: September-Oktober-November- Fase in service design: Luisteren Bijvoorbeeld: zelfstandige organisatoren, gezinsopvang, lokaal loket, horeca Vlaanderen, gezinsbond, VDAB, unizo, minderhedenforum, opvoedingsconsulenten, doelgroepconsulenten, ckg, vivo,…

9 Noden/behoeften van gebruikers in beeld brengen via gezinssituaties ~ Persona’s. Hoe? – Focusgroep met betrokkenen die kunnen omschrijven welke gebruikers ze zien voor de flexibele opvang, over welke karakteristieken gaat het? Wie zien de deelnemers van de focusgroep als gebruikers van het aanbod? Welk type gezinnen? Welke kenmerken kan je onderscheiden,… doel= gezinssituaties definiëren – Gebruikersinterviews: Aandachtspunt hierbij is om ervoor te zorgen dat alle karakteristieken vanuit de gezinssituaties die in de focusgroep naar voor kwamen aanbod komen. Fase 2: Focus op de gebruiker Timing: September-Oktober-November- Fase in service design: Luisteren In samenwerking met LDV-WHY-5

10 Wat? Focusgroep/workshop. Tijdens deze workshop zullen de aanwezigen uitgenodigd worden creatief te denken. Dit op basis van de noden/behoeften, gezinssituaties die uit voorgaande fase bekomen werden. Van hieruit zal bekeken worden hoe aanbod een antwoord zou kunnen bieden op noden/behoeften die naar voor kwamen uit de diverse gezinssituaties. De focus is eerst ruim, creatief aan de slag gaan om daarna prioriteiten te bepalen en te werken naar realistische concepten. Doel= gebruikersinzichten in beeld brengen + met groep nagaan welke mogelijke concepten antwoord kunnen bieden op de in beeld gebrachte noden/behoeften. Fase 3: Focus op het aanbod (Timing: Februari) Fase in service design: luisteren & ontwerpen

11 In welke mate sluiten de noden/behoeften die de gebruikers aangaven aan bij de mogelijkheden die gezien worden aan aanbodszijde en de algemene mogelijkheden (m.b.t. regelgeving,..),…. Concrete acties aankoppelen. Afronden concept: juni 2016, vanaf dan concept in circuit. Acties opzetten uitvoeren die voortvloeien uit voorgaande. Fase 4: Ontwerpen- conceptualiseren Timing: April-Mei-juni Fase 5: Ontwerpen en/of testen Conceptualiseren  Actie Timing: na juni 2016

12 FaseFocusFase in Service DesignTiming Fase 1Desk-researchLuisterenSeptember 2015 Fase 2 (a) Breed zicht krijgen op gebruikers Hoe? Workshop Luisteren19 oktober 2015 Fase 2 (b) Diep zicht krijgen op noden gebruiker Hoe? Diepte-interview (door Why-5) Luisteren November 2015 (terugkoppeling resultaten diepte interviews voorzien op 2 december 2015) Fase 3Aanbod- WorkshopLuisteren- ontwerpen Voorzien op 18 Februari 2016 Fase 4Gebruiker-aanbodOntwerpenApril-mei 2016 Fase 5Gebruiker-Aanbod Conceptualiseren Ontwerpen- TestenMei-juni 2016 Overzicht

13 Vragen, opmerkingen, bedenkingen,…


Download ppt "Flexibele kinderopvang Stand van zaken. Beleidsnota Complexe regelgeving Uit onderzoek blijkt nood aan flexibele kinderopvang. Vragen rond noden en behoeften."

Verwante presentaties


Ads door Google