De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boeren en tuinders zijn en blijven betekenisvol voor de samenleving! Hans Huijbers VVD bijeenkomst Bernheze 21 mei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boeren en tuinders zijn en blijven betekenisvol voor de samenleving! Hans Huijbers VVD bijeenkomst Bernheze 21 mei."— Transcript van de presentatie:

1 Boeren en tuinders zijn en blijven betekenisvol voor de samenleving! Hans Huijbers VVD bijeenkomst Bernheze 21 mei

2 Ontwikkelingen mondiaal Wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen maar moeten en kunnen wij die monden voeden? Verstedelijking en ontvolking platteland en weten we nog waar ons eten vandaan komt? Welvaart neemt toe, meer vraag naar ‘luxer’ eten welvaart betekent meer dierlijk eiwit; wat betekent dit? Nieuwe machtsblokken (BRIC landen) in de wereld Verdeling schaarse landbouwgrond verdeling van schaarse grond voor food, feed, fuel, fiber, farma?

3 Ontwikkelingen regionaal Noord West-Europa is ‘ons’ verzorgingsgebied Regionaliseren voer, voedsel, energie, sluiten van kringlopen (grote bijdrage aan klimaat- en milieudoelen) Nieuwe verhoudingen op Europese markt Eerlijke verhoudingen, ook fair trade/share dichtbij huis Trends in eetgedrag: minder vlees, meer groente, gezond

4 Ontwikkelingen lokaal Bedrijven stoppen, lege gebouwen 2000 nog 508 landbouwbedrijven 2010 is dat 372 landbouwbedrijven Veel 55+ boeren zonder opvolger Leefbaarheid platteland, krimp bevolking Productie blijft stabiel, intensiveren van teelt Schaalvergroting gaat door! meerdere locaties of ruimere bouwblokken

5 Stevige uitdagingen Verduurzamen over de hele breedte ZLTO Bernheze = achter het Verbond van Den Bosch Boeren met buren en lokale binding ZLTO Bernheze = Maatschappelijk draagvlak door lokale verbondenheid Produceren in concepten en ketens Versterken inkomenspositie Kansen pakken vergroening economie (biobased) Nieuwe en verrassende allianties

6 Perspectief voor sector? Boeren en tuinders staan aan de basis van de oplossingen voor actuele maatschappelijke vragen Goed en voldoende eten (groente, fruit, vlees) Gezondheid van mensen (grondstof farmacie) Vruchtbare grond (bron, biodiversiteit, binden CO2) Groene energie (vergisting, zon, wind, energie uit de kas)

7 Perspectief? Aan de basis van oplossingen voor: Klimaat en milieu (broeikasgas, kringlopen) Zorg (gehandicapten, ouderen) Landschap en natuur (recreatie, rust, beleving) Werkgelegenheid (economische waarde) 2009 telt Bernheze 10.490 voltijd banen (bron CBS 2009) 1.590 voltijd banen in agribusiness 15,2% van de werkgelegenheid Leefbaarheid (economie, dragers van cultuur)

8

9

10 Politiek kies: Groene energie Plantaardige Reststromen

11 Zachte waarden in gedrang Zorgboerderijen demente ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten Cultuur en waarden van agrarische gemeenschap, zoals solidariteit, burenhulp, continuïteit zonder winstbejag, zorg voor grond en omgeving Verbetering van biodiversiteit en natuur is maatschappelijke wens Landschap en beleving van platteland voor stedelingen en recreanten die rust zoeken

12 Harde munt ondernemers? Zachte waarden van land- en tuinbouw via de markt omzetten in inkomen voor ondernemer en zijn gezin Zachte waarden worden zo weer harde waarden Land- en tuinbouw opnieuw betekenisvol voor samenleving

13 Vragen en discussie


Download ppt "Boeren en tuinders zijn en blijven betekenisvol voor de samenleving! Hans Huijbers VVD bijeenkomst Bernheze 21 mei."

Verwante presentaties


Ads door Google