De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boeren op schaal. Over schaalvergroting en specialisatie in de landbouw Wat is schaalvergroting? Wat is specialisatie? Waarom leidt schaalvergroting tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boeren op schaal. Over schaalvergroting en specialisatie in de landbouw Wat is schaalvergroting? Wat is specialisatie? Waarom leidt schaalvergroting tot."— Transcript van de presentatie:

1 Boeren op schaal

2 Over schaalvergroting en specialisatie in de landbouw Wat is schaalvergroting? Wat is specialisatie? Waarom leidt schaalvergroting tot specialisatie? Waarom leidt mechanisatie tot schaalvergroting? Welke gevolgen hebben schaalvergroting en specialisatie voor het ingerichte landschap?

3 Schaalvergroting… Schaalvergroting =vergroting van de omvang van de productiecapaciteit Leidt tot schaalvoordelen –kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) –specialisatie –verdergaande interne arbeidsverdeling –meer onderzoeksmogelijkheden (surplus) om het product te kunnen verbeteren om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen –groter reclamebudget om de afzet te bevorderen

4 De cijfers In 2007 telde Nederland 77.000 landbouwbedrijven = 1/3 minder dan in 1995 Gemiddelde bedrijfsgrootte nam toe van 17 ha naar 25 ha Wat gebeurde in die periode met de oppervlakte cultuurgrond?

5 … en specialisatie Specialisatie = het verkleinen van het assortiment producten dat wordt gemaakt of verkocht Door de concentratie op de productie van een kleiner assortiment goederen wordt grootschaliger productie daarvan mogelijk –bijvoorbeeld een boer die alleen nog maar graan en aardappelen gaat verbouwen en alle andere activiteiten afstoot zoals de teelt van suikerbieten, melkveehouderij en het houden van kippen en varkens

6 Een verband tussen schaalvergroting en mechanisatie De technologische ontwikkeling ging samen met –automatisering –landbouwmechanisatie  sterke vermindering van de agrarische beroepsbevolking  schaalvergroting in de landbouw

7 Minder boeren, meer hectares Door schaalvergroting: –daling van het aantal landbouwbedrijven dus ook vermindering aantal boeren –afname aantal agrarische arbeidskrachten –toename van de bedrijfsomvang in oppervlakte in aantal dieren

8 Grotere bedrijven, minder mensen aan het werk Nu 20% minder agrarische arbeidskrachten dan in 1995 Daling sterkst in de tuinbouw Toename oppervlakte tuinbouw met bijna 60%  dus minder arbeidsintensief

9 Argumenten vòòr schaalvergroting: Het verbeteren van de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten in de landbouw –de afgelopen 25 jaar zijn de gemiddelde landbouwprijzen voortdurend gedaald –de kosten van grond, arbeid (lonen) en energie nemen nog steeds toe De concurrentiepositie met de boeren buiten Nederland op peil te houden –Op een vrije wereldmarkt zal de concurrentiestrijd harder worden Het boereninkomen voor de toekomst veilig te stellen - E en klein bedrijf kan niet voldoende geld verdienen om te blijven voortbestaan Is schaalvergroting in de landbouw wel nodig?

10 Schaarse grond in Nederland Hoge prijzen van landbouwgrond door: –de grote vraag naar grond voor niet-agrarische doeleinden verwachtingswaarde in verband met een mogelijke toekomstige bestemmingsverandering van de grond –een hoog productieve intensieve landbouw in vergelijking met andere EU- landen

11 Loopt Oostenrijk achter? Wat valt op wanneer je de gemiddelde agrarische bedrijfsgrootte in beide landen vergelijkt? Hoe kan een Oostenrijkse boer concurreren op de vrije wereldmarkt? NederlandOostenrijk absoluut % % 1 t/m 5 ha18.7643452.66327 5 t/m 20 ha12.1442286.24244 20 t/m 30 ha10.0281829.07915 30 t/m 50 ha14.1342614.13414 totaal55.05210055.052100

12 Liberalisatie en WTO Wereldwijd krijgt de liberalisering van de handel vorm in de WTO, voorheen de GATT. De landbouw is daarin een belangrijk onderwerp van overleg. Hierdoor kan de handel tussen landen van verschillende werelddelen toenemen. Voor producenten ontstaan wereldwijd meer open. Concurrentieverhoudingen. De EU heeft om de handel in landbouwproducten te liberaliseren het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid herzien

13 Twee toekomstscenario’s: wat zijn de gevolgen voor boer en landschap? Scenario 1: –Een volledig vrije markt met alle ruimte voor economische ontplooiing Scenario 2: –Een vrije wereldmarkt, maar met veel aandacht voor landschap en natuurwaarden

14 Landschappelijke gevolgen van schaalvergroting en specialisatie Schaalvergroting en nadruk op efficiency leidt tot –meer behoefte aan grotere kavels –verbetering beheersing waterpeil –verbetering ontsluiting landbouwbedrijven  behoefte aan ruilverkaveling en landinrichting Gevolgen: Landschap 'vervlakt‘ –kleinschalige landschappen worden schaarser Minder perceelsranden –vermindert de ecologische functie van de groenblauwe linten Ontstaan van grotere agrarische bouwblokken –grotere stallen, voersilo's, werktuigenopslag, enz. –grotere gebouwen passen minder goed in kleinschalig landschap –bijvoorbeeld de zandgebieden

15 Zoek de verschillen: vroeger (links) en nu (rechts)

16

17

18


Download ppt "Boeren op schaal. Over schaalvergroting en specialisatie in de landbouw Wat is schaalvergroting? Wat is specialisatie? Waarom leidt schaalvergroting tot."

Verwante presentaties


Ads door Google