De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom aan boord. ROHA conferentie 2 juni 20162 https://www.youtube.com/watch?v=uggDOR2G7po&feature=e m-share_video_user.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom aan boord. ROHA conferentie 2 juni 20162 https://www.youtube.com/watch?v=uggDOR2G7po&feature=e m-share_video_user."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom aan boord

2 ROHA conferentie 2 juni 20162 https://www.youtube.com/watch?v=uggDOR2G7po&feature=e m-share_video_user

3 De juiste koers ROHA conferentie 2 juni 20163

4 Programma 15:00 Introductie 15:15 Inspiratie door eigen ROHA leden 16:00 pauze 16:30 Zelf aan het roer 17:30 Plenaire terugkoppeling 18:00 Afsluiting Start Aandeelhoudersvergadering ROHA conferentie 2 juni 20164

5 De juiste koers? Wie ben ik CHAGZ / GEZzuid Regels voor vanmiddag….. ROHA conferentie 2 juni 20165

6 De juiste Koers…..? Wie ben ik…. GZC Haveneiland Solopraktijk  duo praktijk CHAGZ  GEZzuid ROHA conferentie 2 juni 20166

7 Wie ben ik….

8 Zelfde Koersvragen Kleine coöperatie huisartsen CHAGZ Deel hiervan GEZzuid  Bewuste keus om meer met elkaar te doen  Financiering volgend  Virtueel gezondheidscentrum  Multidisciplinair…… ROHA conferentie 2 juni 20168

9 Chronische zorg DM COPD CVRM ( Roha volgend) ROHA conferentie 2 juni 20169

10 Doelgroepgerichte zorg PATZ groepen Ouderenzorg POH-ouderen Project polyfarmacie met interventie Dementie-keten Buitenveldert ROHA conferentie 2 juni 201610

11 Serviceniveau - NHG accreditatie -Praktijk plus niveau  Openingstijden  Avondspreekuur ROHA conferentie 2 juni 201611

12 GGZ Iedereen POH-GGZ Consultatie psychiater /psychotherapeut E-health programma Gezamenlijk project slaapstoornissen ROHA conferentie 2 juni 201612

13 Innovatie ANH Aanleveren data Uitvoeren onderzoek Ontwikkelen DTO FTO delen Wondbehandeling protocol Anderhalfdelijns- zorgproject incontinentie 1 HIS? ROHA conferentie 2 juni 201613

14 De juiste Koers ??? Positief + Meer cohesie artsen ( 1 middag per maand) Meer/beter zorgaanbod voor patiënten Op de hoogte van ontwikkelingen Aanspreekpunt in de stad/wijk Negatief – Veel extra taken Eisen botsten met kleine praktijkvoering Veel datamangement Consolideren ontwikkelingen ROHA conferentie 2 juni 201614

15 De koers van de ROHA Inspiratie uit eigen gelederen Steven van de Vijver Marije Holtrop Mascha Bevers Zelf aan het roer -Uit elkaar in werkgroepen ROHA conferentie 2 juni 201615

16 Steven van de Vijver De wereld om ons heen

17 Introductie/disclaimer Huisarts in de Buitenhof (OLVG) > transmuraal Amsterdam Health and Technology Institute (ahti) > innovatief WHIG en Primafamed > internationaal Sinds anderhalf jaar lid van de Roha (sinds 2014) Groot voorstander om de hedendaagse trends het hoofd te bieden!

18 Overzicht Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe Hoe doen we het ten opzichte van de rest van de wereld Wat zijn de uitdagingen voor de huisarts in Nederland Welke initiatieven zijn er nu in Nederland

19 Korte geschiedenis van de huisarts in NL In 1900: 2200 artsen waarvan 94% huisarts (130 specialisten) In 1960: de ratio huisarts en specialist gelijk In 1980: 27.000 artsen twee keer zoveel specialisten In 2014: 62.000 artsen waarvan 13% huisarts (8800)

20 Waar staat de huisarts in 2030?

21 Misschien bedreigd maar wel gelukkig! Why are Dutch GPs so much happier? artikel BMJ/H&W Vergelijkbaar in tijd, betaling en zorg tussen NL en UK Betere organisatie en vakbond (LHV/Roha) Richtlijnen (NHG/transmuraal versus NHS breed) Imago stuk beter (meer aanmeldingen dan opleidingen) Nederlandse huisartsen zijn tevreden met hun werk, maar niet over de administratieve rompslomp.

22 Rapport Nivel (HA vergelijking in 33 landen) Met 2350 patienten per praktijk behoren we tot de grootste, en werken we met gemiddeld 48 uur (43 praktijk+5 dienst)/week het hardst. Denemarken 1650 Hoge werkdruk maar efficientere organisatie zorg door POH, HAP 28 patienten per dag, in Denemarken/Zweden 13 en 14 per dag Consult 11 minuten, in Denemarken/Zweden 24 minuten Huisartsen die tevreden zijn over hun werk hebben ook meer tevreden patiënten

23 Wat is takenpakket van huisarts in NL? Werk en inkomen van patientenpopulatie? Veiligheid op straat? Aanbod en gebruik van gezonde voeding in de buurt? Voldoende lichaamsbeweging? Obesitas? Pro-actieve screening van specifiek verhoogde risicofactoren in de buurt (kindermishandeling, depressie)? Diagnose en regulering van bloeddruk? Hoe ver gaat preventie? Hoe efficient is dit bij de huisarts en hoeveel tijd hebben we hiervoor?

24 De epidemie van multimorbiditeit 2004-2011 is het percentage personen met multimorbiditeit ook toegenomen met 17-24% Behalve 0-24 jaar is dit in alle leeftijdsgroepen, dus niet alleen door vergrijzing Gemiddeld aantal chronische ziekten per patiënt in praktijk nam toe met 25% van 0,4 ziekten in 2004 naar 0,5 ziekten in 2011 Vergelijkbare trends in het buitenland (Zweden, VS, Duitsland)

25 Oorzaken van multimorbiditeit Niet alleen door vergrijzing maar met name door meer aandacht, behandeling en overleving. de toenemende aandacht in de maatschappij voor chronische ziekten en programma’s die in de huisartspraktijken zijn uitgevoerd om chronische ziekten vroeg op te sporen en beter te begeleiden een effectievere behandeling en langere overleving van mensen met een chronische ziekte. Bovenstaande trends zullen verder versterkt worden door groeiende technologie beschikbaar in de populatie

26 M-health hype? Meer dan 165,000 health apps beschikbaar (1,7 miljard downloads) Tussen 2013 – 2018 groei omzet 700% (van 3 naar 21 miljard USD) Gemiddeld persoon gebruikt max 30 verschillende apps Steeds meer platforms van samenkomen informatie en data

27 Leefstijl apps met platforms zoals Health Star All Materials Proprietary and Confidential

28 Diagnostiek en behandeling Cellscope > beeld otoscoop Cerora > pupil reacties en hersenactiviteit Novartis-Google > contactlens glucose niveau Medtronic-IBM Watson > voorspellen van hypoglycemie door glucose waarde te combineren met info van apps trackers diet en activiteit Your.MD > personalized medicine via kunstmatige intelligentie – kijkt naar seizoen, leeftijd, gedrag en input apps OLVG app > Atriumfibrilleren Ginger.io > diagnostiek en begeleiding depressie

29 Emma Inzet bij patiënten met lage medicatietrouw Werkt met een app of tablet, zelfs met optionele smartwatch POH-er wordt door Emma actief gewaarschuwd bij ernstige verstoring (alleen hoge uitzondering) Patiënt heeft meer inzicht en is beter in staat leefstijl te managen Evt ook inzetbaar bij thuismanagement van hypertensie Actief in regio Rotterdam

30 Patients know best

31 Sundhed.dk (ehealth portal met databank)

32 VLOGs & Communities Videoblog huisarts Niels Rossen uit Venray, 9683 views Prop in je oren Patientslikeme.com Medhelp.org (groepstherapie) Tevens linken aan persoonlijke apps Goed leven/Ikwilmeedenken.nl Initiatief in Zeeuws-Vlaanderen

33 Meer onderzoek naar impact van m/e-health Wat is het effect van bekijken stoppen met roken videoblog versus spreekuur? Wat is effect/kosten van Skype vs live gesprek met huisarts? Wat is effect/kosten van vragenlijst invullen vs anamnese huisarts? Wat is het effect/kosten van zelfmeting en titrage van hypertensie versus huidige zorg?

34 Kritisch kijken naar huidige zorg 1/3 van de huidige patientenbezoeken in praktijk UK hoeft slechts door HA gezien te worden 2/3 van de 372 miljoen afspraken per jaar handelt HA af, maar volgens HA zou helft verpleegkundigen of andere medewerkers kunnen doen 57 miljoen afspraken door verpleegkundigen zou 900 miljoen euro schelen en ruimte geven om dokters overige afspraken voor 20 minuten 20% zou geen afspraak maken als het online afgehandeld zou kunnen worden 6% van praktijken biedt mailconsult aan

35 Stellingen Over tien jaar beheert een kwart van de patienten zijn eigen dossier en diagnostiek met of zonder digitale interactie/supervisie van de huisarts Roha zou ondersteuning moeten bieden aan de huisarts door een adequate respons te ontwikkelen op de toenemende digitalisering om de regiefunctie te behouden.

36 Alternatieve formulering stellingen Over tien jaar beheert een kwart van de patienten zijn eigen dossier en diagnostiek en wilt hiervoor digitale interactie/supervisie van de huisarts Om als huisarts de regiefunctie op te eisen in complexe transmurale zorg is er geen ruimte meer op het spreekuur voor een snotneus

37 Optimale Zorg, Dappere Dokters Het roer moet om Inspiratie voor de ROHA Marije Holtrop, 2 juni 2016

38 Opbouw Kernwaarden Dappere Dokters Thema’s HRMO: - Vermindering administratieve lasten -Gelijkwaardigheid in contractering -Zorg op de juiste plaats -Patiëntgerichte zorg -Kwaliteit -Maatschappelijke verantwoordelijkheid ROHA conferentie 2 juni 201638

39 Optimale zorg Niet alleen diagnose gericht, maar patiëntgericht Zorg op de juiste plaats Niet te veel, niet te weinig Protocollen zijn dienend, niet leidend Voor optimale zorg zijn Dappere Dokters nodig, denken en doen buiten de gebaande paden ROHA conferentie 2 juni 201639

40 kernwaarde 1: patiënt centraal -Maatwerk, zorg die rekening houdt met mogelijkheden, wensen, beperkingen -Dokter en patiënt samen verantwoordelijk voor optimale zorg ROHA conferentie 2 juni 201640

41 kernwaarde 2: kwaliteit door kritische zelfevaluatie Een dappere dokter laat zich aanspreken op zijn professionaliteit en durft anderen aan te spreken op hun professionaliteit ROHA conferentie 2 juni 201641

42 kernwaarde 3: optimale zorg door samenwerking Dappere dokters zorgen voor intensieve samenwerking om te komen tot optimale zorg ROHA conferentie 2 juni 201642

43 kernwaarde 4: DD kijken kritisch naar de standpunten en handelswijzen van de beroepsgroep nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid ROHA conferentie 2 juni 201643

44 Thema: administratieve lasten HRMO resultaat m.b.t. ketenzorg: indicatorenreductie tot 8 per keten Onderhandeld over aantal, (nog) niet over inhoud Valide? Afhankelijk van het doel: praktijk: kwaliteitsbeleid zorggroep: monitoring of de zorg geleverd is verzekeraar: controle, doel selectief inkopen/ contracteren? Opdracht ROHA: Welke indicatoren zijn zinvol binnen de praktijk/ zorggroep? Per jaar een thema/ focus? ROHA conferentie 2 juni 201644

45 Thema: zorg op de juiste plaats ROHA doet enorm veel: vergroting van de kennis in de eerste lijn, kaderhuisartsen, diabetesverpleegkundige, scholing Terugverwijsafspraken consultaties in plaats van verwijzingen Kan er nog meer? Meer chronische zorg overhevelen: BF, hartfalen Samenwerking/ gedeelde zorg/ 1,5 lijnszorg over andere onderwerpen ROHA conferentie 2 juni 201645

46 Thema: patiëntgerichte zorg Visie HRMO: Ketenzorg is noodzakelijk stadium geweest voor het inhoudelijk verbeteren van chronische zorg in de HAP. Opdelen patiënten in ketens is strijdig met de huisartsgeneeskundige manier van werken Volgende stap: chronische zorg = reguliere huisartsenzorg, waarbij huisarts en patiënt samen optimale zorg definiëren  Inhoudelijk door-ontwikkelen met behoud van de goede punten die bereikt zijn ROHA conferentie 2 juni 201646

47 De plaats van de huisarts in de chronische zorg Huisarts (niet de zorggroep!) is verantwoordelijk voor de keuzes in de chronische zorg. Hoe waarborg je integrale, continue, persoonsgerichte zorg Gemotiveerd voor ketenzorg in het algemeen? Welke programmatische zorg voor welke praktijk? Zorg “uitbesteed” aan POH? Superviseren, behandelkeuzes, kennis over de achtergrond van de patiënt. Welke POH: generalist, welk denkniveau? ROHA conferentie 2 juni 201647

48 Wat doet de ROHA Op weg naar integrale module chronische zorg Pilot: van ZZ naar GG, gesprek in de ketenzorg meer gericht op wensen en mogelijkheden van de patiënt Wat zou de ROHA nog meer kunnen: Intercollegiale toetsing over de HA rol in de chronische zorg ROHA conferentie 2 juni 201648

49 Thema: kwaliteit HRMO aanbeveling: Intercollegiale toetsing centraal, groeimodel, streven naar 50% Wat doet de ROHA al: benchmarkbijeenkomsten in wijkteams. Wat kan de ROHA verder doen: -Benchmarking nieuwe stijl: cijfers verzamelen rondom een specifieke kwaliteitsparameter en daarop spiegelen -Agenda uitbreiden: ZK praktijkspiegel, DTO, patiënten enquêtes -Ondersteuning bij kwaliteitsbeleid in de praktijken, accreditatie- plannen in wijkteamverband? ROHA conferentie 2 juni 201649

50 Thema: maatschappelijke verantwoordelijkheid Kritisch kijken naar handelswijze van de eigen beroepsgroep Verantwoording richting de premiebetaler Uitdaging voor ons als ROHA: Doelmatigheid van zorg kritisch evalueren en bijstellen waar nodig (eigen ervaring, uitkomsten wetenschappelijk onderzoek). ROHA conferentie 2 juni 201650

51 De ROHA als instrument richting optimale zorg Grote zorggroep Democratische structuur Niet dogmatisch, bereid tot ontwikkelen Kundige directie, efficiënt bureau Zitting in alle belangrijke overlegorganen -> sterk organisatieverband helpt ons ons werk te doen en in te spelen op ontwikkelingen Dienend aan wat er bij ons in de spreekkamer gebeurt Betrokkenheid en input van de leden een voorwaarde ROHA conferentie 2 juni 201651

52 Stelling Het zou goed zijn als de ROHA de wijkbijeenkomsten meer vorm gaat geven dus naast de benchmarkcijfers ook andere kwaliteits evaluaties opzetten bv DTO, praktijkspiegel ZK ROHA conferentie 2 juni 201652

53 Mascha Bevers De Amsterdamse situatie ROHA conferentie 2 juni 201653

54 De ROHA De huidige koers en toekomstige uitdagingen in het Amsterdamse landschap ROHA conferentie 2 juni 201654

55 ROHA conferentie 2 juni 201655 Conclusie: 1.Chronische zorg 2.Partner naar andere domeinen buiten chronische zorg 3.Ondersteuning praktijken facilitaire zaken

56 Stellingen Mascha Ik zie kansen voor de ROHA om mij in de praktijk verdergaande ondersteuning te bieden op facilitair gebied Ook naast de ketenzorg mag ROHA mij vertegenwoordigen in stedelijk vraagstukken Laten we voor één gemeenschappelijk HIS gaan! ROHA conferentie 2 juni 201656

57 Pauze ROHA conferentie 2 juni 201657

58 Zelf aan het roer Uiteen in subgroepen Iedere groep een moderator Opdracht: Welke mooie kansen zie je voor de ROHA om meerwaarde voor de huisartsenzorg te bieden. Terugkoppeling 17:30 ROHA conferentie 2 juni 201658

59 Spelregels -Interactief -Positieve toon -Waarschuwing: geld…. -Slechts 1 kapitein op t schip! ROHA conferentie 2 juni 201659


Download ppt "Welkom aan boord. ROHA conferentie 2 juni 20162 https://www.youtube.com/watch?v=uggDOR2G7po&feature=e m-share_video_user."

Verwante presentaties


Ads door Google