De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe wereld vraagt veel Vincent Smit De Haagse Hogeschool lectoraat grootstedelijke ontwikkeling 18 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe wereld vraagt veel Vincent Smit De Haagse Hogeschool lectoraat grootstedelijke ontwikkeling 18 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe wereld vraagt veel Vincent Smit De Haagse Hogeschool lectoraat grootstedelijke ontwikkeling 18 maart 2015 v.j.m.smit@hhs.nl

2 De nieuwe wereld vraagt veel Nieuw! de wereld (1) het speelveld (2) het beleid (3) de kennis en de professional (4) focus: het sociale domein 2

3 De nieuwe wereld (1): in zeven termen a. globalisering b. diversiteit en superdiversiteit c. meritocratie 3

4 4

5 De nieuwe wereld (1): in zeven termen d. flexibilisering e. technologie 5

6 De nieuwe wereld(1): in zeven termen f. duurzaamheid als noodzaak g.onzekerheid 6

7 NIEUW SPEELVELD (2) 7

8 Nieuw speelveld: verschuivende verhoudingen/crisis (2) Ander verdienmodel Andere waarden komen op Voorbeeld: de gebiedsontwikkeling 8

9 Verschuiving; voorbeeld van de gebiedsontwikkeling voor de crisis, gebruikelijkna de crisis, in opkomst conceptgroei + nieuwmogelijkheden + hergebruik visieuitgetekendhoofdlijnen schaalgrootklein sturingtop down + aanbodgedrevenbottom up + vraaggedreven samenwerkingpubliek-private samenwerking wisselende coalities 9

10 Het speelveld zelf(2): in vieren De overheid in de war; van government naar governance De markt Van oude waarden naar nieuwe waarden 10

11 Het speelveld zelf (2); in vieren Het maatschappelijk middenveld tussen staat en markt De burger er zijn er zoveel 11

12 12

13 Betekenis: overheid minder overheid – meer burger ? communicerende vaten ? niet minder maar andere overheid faciliteren en ruimte geven niet wegduiken voor sturing 13

14

15 Betekenis: maatschappelijke organisaties -rol niet uitgespeeld - minder met koepel, meer met bewoners - andere kennis - worden al gauw verdacht gemaakt; de schijn tegen 15

16 Betekenis: burger Zelforganisatie! Nieuwe collectieven, nieuwe initiatieven Alle zelforganisatie goed of wenselijk ? Is het iets nieuws ? Grotere ongelijkheid/nieuwe scheidslijnen? Nieuwe verbindingen ? Nuchtere kijk gevraagd 16

17 beleid (3): gemeenten aan zet Zorg/WMO: AWBZ-deel naar WMO, langer thuis wonen/extramuralisering, decentralisatie diverse taken Participatiewet WWB hierin, Wajong naar bijstand, Sociale Werkplaats afbouw, wederkerigheid bij bijstand, garantiebanen in het verschiet Jeugdzorg: hele maatschappelijke ondersteuning aan kinderen 17

18 18 Schilderswijk Algemeen

19 3 beleid Drie decentralisaties, drie transities van centraal naar decentraal verhouding overheid – burger: “eerst jij – dan wij”; lichte gevallen naar “eigen kracht” verhouding “recht” – “gunst” anders andere positie maatschappelijke organisaties stelselwijziging (financiering en verantwoordelijkheden) met transitiepijn 19

20 20

21 beleid (3) professional op achterstand door gedweep met De Burger wordt de burger vertrouwd of gewantrouwd (controle, criteria, verantwoording) besparingen op voorhand aangenomen en ingeboekt 21

22 beleid tijdens en na transitie (3) Puzzel van verbouwing en de verkoop gaat/moet door Oude en nieuwe arrangementen schuren Andere verhouding generalisme – specialisme Mooie ideeën in een moeras van uitvoering Aandacht voor voorwaarden bij goede uitvoering: tijd, geld, professionaliteit 22

23 23

24 Andere kennis (4) Huidige kennisinfrastructuur: fragmentatie en verkokering losgezongen van de werkelijkheid niet open, vaak onvindbaar belangen en sturing 24

25 Kennis en kennisontwikkeling (4) Deze punten zijn even zovele “uitdagingen”: verbinden dichtbij de werkelijkheid transparant onafhankelijk Er is altijd veel context: tijd en plaats; universele kennis is begrensd Meer precisie nodig; aandacht voor dagelijks leven 25

26 26

27 Sociale professional (4) specialist en generalist: dossierkennis + verbinden sociale professional moet dus dagelijks leven kennen en herkennen dit is dus meer dan een koffertje met interventies openklappen 27

28 Slot Opletten dusAgenda Omgaan met onzekerheid Transitie met schuring tussen oude en nieuwe systemen Overheid: niet terug maar anders Middenveld: nieuw zelfbewustzijn en professionaliteit Zelforganisatie van burgers: ruimte/steun/plaatsbepaling 28


Download ppt "De nieuwe wereld vraagt veel Vincent Smit De Haagse Hogeschool lectoraat grootstedelijke ontwikkeling 18 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google