De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POVO groep 7 en 8 Obs de Klim. Veilig overstappen  Juiste schoolkeuze  Voorkomen uitval of switchen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POVO groep 7 en 8 Obs de Klim. Veilig overstappen  Juiste schoolkeuze  Voorkomen uitval of switchen."— Transcript van de presentatie:

1 POVO groep 7 en 8 Obs de Klim

2 Veilig overstappen  Juiste schoolkeuze  Voorkomen uitval of switchen

3 Groep 7 Groep 8  Op basis van kijk- advies groep 6 scholen bezoeken in december en januari  Zorgaanmelding in juni  Preadvies in juni  Scholen bezoeken in november, december en januari  Definitief advies in februari  Aanmelden begin maart  Toelating  Cito-eindtoets

4 Advies van de basisschool  Werkhouding, inzet, sociaal handelen en inzicht  Schoolresultaten  Resultaten Leerling Volgsysteem (LOVS) vanaf groep 5 en 6 -> de Cito-eindtoets wordt dus niet meegenomen in het advies Kijkadvies en preadvies Evt. aanvullend IQ onderzoek

5 Toelating  De basisschool adviseert een schooltype  De VO school laat toe of wijst af loot of  Afwijzen kan alleen op onderwijs- behoefte of omdat het type onderwijs niet gegeven wordt  Afwijzen kan indien de VO school niet kan bieden wat het kind nodig heeft  Eventuele afwijzing altijd plaats voor de loting  Loting vindt plaats bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kan worden

6 NIO (onder voorbehoud van wijzigingen)  Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs, leerwegondersteuning of die extra begeleiding nodig hebben op het VO  Juni groep 7 zorgaanmelding  Oktober groep 8 Drempeltoets, enkele weken erna de NIO

7 De aanmelding (onder voorbehoud)  Voor 19 februari 2017  Het Onderwijskundig Rapport (OKR), digitaal (definitieve versie)  De basisschool zorgt voor de aanmelding op alle scholen  Kinderen met oudere broers/ zusjes hebben voorrang en doen daarmee niet mee met de loting  1 ste en 2 de keus moet je al over nadenken  In het OKR kies je 1 school

8 Overaanmelding  We adviseren ouders een 2 e en 3 e keus achter de hand te houden  Na de eerste loting wordt bekend gemaakt op welke scholen er nog plaats is  Op verschillende scholen worden opnieuw open dagen georganiseerd  (wanneer er nog kinderen geplaatst kunnen worden)  Daarna vindt de 2 e loting plaats  Aanmelding bij scholen buiten Utrecht doet de basisschool ook

9 Eindtoets  De eindtoets is verplicht  Wij doen de eindtoets van Cito  Rekenen/Taal/Wereldorientatie

10 Uitslag Cito-eindtoets  Valt de uitslag van de Cito-eindtoets lager uit dan verwacht? -> er verandert niets aan het advies en de plaatsing op het VO  Valt de uitslag van de Cito-eindtoets hoger uit dan verwacht? -> dan kan de basisschool het advies heroverwegen. Dit gebeurt in goed overleg met ouders Het VO kan plaatsing op de school waar de leerling is aangenomen niet garanderen

11 Informatie  Voorlichtingsavond ouders op VO  Voorlichting kinderen  Brochure: Voortgezet Onderwijs  Brochure: Welke school past bij mij?  Informatiehoek op school; vanaf januari  Scholeninformatiemarkten  Open dagen  Open lesmiddag in februari kijkoponderwijs.nl sterkvo.nl

12 Tijdpad (onder voorbehoud)  Oktober afname Drempeltoets  November NIO  Januari scholeninformatiemarkt op VO  Januari OKR mee naar huis  Open lesmiddag 14/15 februari  Definitieve adviesgesprekken 14 februari  Aanmelding middelbare scholen voor 1 maart  Cito-eindtoets 18, 19, 20 april 2017  Uitslag Cito-eindtoets een maand later op school bekend  Mei/juni introductie op VO school


Download ppt "POVO groep 7 en 8 Obs de Klim. Veilig overstappen  Juiste schoolkeuze  Voorkomen uitval of switchen."

Verwante presentaties


Ads door Google