De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatieraad Assen 7 juni 2016. Gezond in Assen Landelijke regeling aanpak gezondheidsachterstanden Uitvoering Tinten Welzijnsgroep i.s.m. Progez,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatieraad Assen 7 juni 2016. Gezond in Assen Landelijke regeling aanpak gezondheidsachterstanden Uitvoering Tinten Welzijnsgroep i.s.m. Progez,"— Transcript van de presentatie:

1 Participatieraad Assen 7 juni 2016

2 Gezond in Assen Landelijke regeling aanpak gezondheidsachterstanden Uitvoering Tinten Welzijnsgroep i.s.m. Progez, Marianne Postma, Procesbegeleider November 2015 van start tot december 2017 Inventarisatiefase en uitvoeringsfase

3 Gezond in…

4 Positieve gezondheid https://youtu.be/cN1bRnS09CY

5 Inventarisatiefase Ruim 30 individuele gesprekken Webformulier Verschillende netwerkbijeenkomsten/ overleggen Gezondheidsdialogen met inwoners Gesprekken “op straat” Deskresearch/ cijferonderzoek GGD

6 Samenhang Nieuw op te stellen volksgezondheidsbeleid Leefstijlopdracht Vaart Welzijn/ buurtteams Transitie gemeenten/ inkoopproces Relatiebeheer huisartsen/ gemeenten inzake jeugdwet en WMO Invulling extra buurtsportcoaches Aansluiting overige projecten: FC Noaber/ Assenscoort etc

7 Kerngroep Vaart Welzijn, GGD, Progez en Huisarts Promotie, opstellen uitvoeringsagenda en monitoring Wens voor aansluiting onderwijs

8 Doel Gezond in Assen Gezond in Assen zien we als een beweging: vliegwiel om gezondheid te promoten en een regisseur in verbinding maken: opzetten platform Samen werken aan gezondheid en daarmee het op de kaart zetten van gezondheid binnen verschillende terreinen.

9 Conclusies Gezond in Assen Jeugd Ouderen Volwassen Overzicht Verbinding Met, voor en door Over/ ondergewicht Verslaving Inactiviteit Opvoeden Werk en Inkomen Eenzaamheid Mobiliteit

10 Uitgangspunten en Criteria Aansluiten GIDS landelijk en Positieve definitie van Gezondheid Kansrijk Participatie Vraaggestuurd Samenwerking Resultaatgericht Borging

11 Activiteiten ActiviteitTaak Jeugd 1 Ketenaanpak Overgewicht/ ondergewicht en verslaving Organiseren bijeenkomsten, begeleiden werkgroep, zorgpad uitwerken Overzicht aanbod uitwerken en communiceren 2 Gezondheidsactiviteiten door en voor jongeren Activiteiten ontwikkelen op VO scholen (SWAG) Overzicht aanbod uitwerken en communiceren Ontwikkeling en aanbod training jongeren en professionals Lobby preventieve inzet ketenpartners 3BuurtinitiatievenOndersteunen buurtinitiatieven

12 Activiteiten ActiviteitTaak Volwassenen 4Positief Opgroeien Deelname overleg interventies opvoedondersteuning Vaart Welzijn 5Werk en inkomen Betrekken medewerkers werk en inkomen/ organiseren bijeenkomst Overzicht financiële regelingen creëren en communiceren

13 Activiteiten ActiviteitTaak Ouderen 6 Ketenaanpak kwetsbare ouderen Organiseren bijeenkomsten, begeleiden werkgroep, zorgpad uitwerken Overzicht aanbod en sociale kaart, mogelijkheid digitale website Ontwikkeling en aanbod Training professionals en vrijwilligers 7BuurtinitiatievenOndersteunen buurtinitiatieven

14 Monitoring en Borging “GIDS is geen verzameling losstaande interventies maar een structurele verandering van samenwerken en organisatie” Betrekken gemeente/ partijen maar ook ziektekostenverzekeraars in proces

15 Stappen Presentatie college B&W Startbijeenkomsten: 11 juli 1 e bijeenkomst Verbinden Preventie en Zorg (overgewicht/ ondergewicht) Werkgroepen Training

16 Vragen participatieraad Reactie op presentatie Op welke wijze inwoners meer betrekken? – Bijeenkomst Positieve Gezondheid? Meer ideeën over aansluiting platform Gezond in Assen? Hoe participatieraad verder op de hoogte houden?


Download ppt "Participatieraad Assen 7 juni 2016. Gezond in Assen Landelijke regeling aanpak gezondheidsachterstanden Uitvoering Tinten Welzijnsgroep i.s.m. Progez,"

Verwante presentaties


Ads door Google