De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkennen raakvlakken activiteiten sociale werkbedrijven en onderwijsinstellingen in het VSO en Praktijkonderwijs Taakgroep Arbeidstoeleiding Lecso 9 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkennen raakvlakken activiteiten sociale werkbedrijven en onderwijsinstellingen in het VSO en Praktijkonderwijs Taakgroep Arbeidstoeleiding Lecso 9 maart."— Transcript van de presentatie:

1 Verkennen raakvlakken activiteiten sociale werkbedrijven en onderwijsinstellingen in het VSO en Praktijkonderwijs Taakgroep Arbeidstoeleiding Lecso 9 maart 2016

2 Expertise SW-bedrijf: Brug tussen mensen en bedrijfsleven Expertise SW-bedrijven: Netwerk met werkgevers Matching en begeleiding Detacheren Advies aan werkgevers Kennis om mensen te ontwikkelen Beschut werk

3 Partners Cedris SBCM – A&O-fonds Website: www.sbcm.nlwww.sbcm.nl oa WERK-portal: https://youtu.be/YwG4xlijokshttps://youtu.be/YwG4xlijoks Locusnetwerk - Samenwerking met landelijke bedrijven Website: locusnetwerk.nllocusnetwerk.nl Programmaraad -VNG -UWV -Divosa -Cedris Website: samenvoordeklant.nlsamenvoordeklant.nl Relevante publicatie P-raad: Niet uitkeringsgerechtigdeNiet uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijkonderwijs

4 Jongeren van VSO/PrO/Entree onderwijs op de agenda! Doel Maken (ism SBCM) van agenda / handreiking voor SW bedrijven om schoolverlaters – VSO/PrO en wellicht ook entree Onderwijs – te begeleiden naar werk of passende dagbesteding Globale inhoud 1. Achtergronden 2.Behoeften (begeleiding) doelgroep 3.Verschillende rollen SW-bedrijven en bijbehorende randvoorwaarden 4.Optimale samenwerking met gemeenten, scholen, WSP, UWV 5.Verschillende financieringsstructuren

5 Nieuwe organisatiemodellen SW-bedrijven krijgen een nieuwe plek in de uitvoeringsstructuur van gemeenten voor de Participatiewet. Er ontstaan grofweg drie stromingen: 1.Knip tussen inkomen en ‘werkleerbedrijf’ 2.Fusiemodel 3.Opknippen van taken

6 Het klassieke model

7 Knip tussen inkomen en ‘werkleerbedrijf’

8 Eén organsatie, drie onderdelen

9 Fusie: één organisatie voor hele proces

10 De praktijk Voorbeeld breed werk-leerbedrijf: Orionis (Walcheren) Brede inzet: Integrale aanpak kwetsbare jongeren

11 Meer weten? Kijk op www.cedris.nlwww.cedris.nl Gerard Ruis gruis@cedris.nl 06-20263273 Anneke Westerlaken awesterlaken@cedris.nl 06-52394673


Download ppt "Verkennen raakvlakken activiteiten sociale werkbedrijven en onderwijsinstellingen in het VSO en Praktijkonderwijs Taakgroep Arbeidstoeleiding Lecso 9 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google