De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitbreiding begraafplaats Domburg 1 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitbreiding begraafplaats Domburg 1 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Uitbreiding begraafplaats Domburg 1 september 2015

2 Een begraafplaats is een waardevolle locatie voor een samenleving: Plaats waar dierbaren begraven worden Locatie voor rouw en rouwverwerking Plaats voor ontmoeting Plek van bezinning Plek van herinnerinng Geschiedenis is tastbaar Groene natuurlijke locatie Heeft een landschappelijke functie

3 Vastgesteld beleid DISCUSSIENOTA is in de raadsvergadering van 2 oktober 2014 vastgesteld ONTWIKKEL EN BEHEERVISIE BEGRAAFPLAATSEN 2014- 2024 is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 februari 2015.

4 Vastgesteld beleid Kernpunten ontwikkel en beheervisie: Planuitwerking in nauwe samenspraak met bevolking Planuitwerking in nauwe samenspraak met bevolking Grafrechten verlengen vanaf 2018 Grafrechten verlengen vanaf 2018 Beheerkosten verlagen Beheerkosten verlagen Aula’s vervangen door schuilgelegenheid Aula’s vervangen door schuilgelegenheid Sociale bindingseis ruim te intepreteren Sociale bindingseis ruim te intepreteren

5 Vastgesteld beleid In de programmabegroting 2015: Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte Dragen bij aan de sociale binding Dragen bij aan de sociale binding In iedere kern een begraafplaats van een hoge kwaliteit tegen acceptabele tarieven In iedere kern een begraafplaats van een hoge kwaliteit tegen acceptabele tarieven Tarieven niet verder laten stijgen Tarieven niet verder laten stijgen Grafrechten verlengen Grafrechten verlengen Begravingen zorgvuldig regelen en uitvoeren Begravingen zorgvuldig regelen en uitvoeren Voldoende grafruimte om de komende 25 jaar in iedere kern aan de behoefte te voldoen Voldoende grafruimte om de komende 25 jaar in iedere kern aan de behoefte te voldoen

6 Vastgesteld beleid Graven worden niet geruimd Graven worden niet geruimd Bij ophoging kunnen nabestaanden kiezen om het graf te behouden Bij ophoging kunnen nabestaanden kiezen om het graf te behouden

7 Vastgesteld beleid

8 Restruimte op de begraafplaats De begraafplaats in Domburg is 2,3ha groot Er vinden jaarlijks 11 begrafenissen plaats. Er is nog een restruimte voor 8jr. In 2023 is de begraafplaats vol.

9 Benodigd oppervlak Voor minimaal 20 jaar en bij voorkeur 30 jaar capaciteit realiseren Voor Domburg betreft het minimaal ca.1300m2 (inbreiding, begraven in 2 lagen en ruimte voor 20 jaar) en maximaal ca.3100m2 (inbreiding begraven in 1 laag en ruimte voor 30 jaar). Voor Domburg betreft het minimaal ca.1300m2 (inbreiding, begraven in 2 lagen en ruimte voor 20 jaar) en maximaal ca.3100m2 (inbreiding begraven in 1 laag en ruimte voor 30 jaar).

10 Begraafplaats Domburg Ophogen en uitbreiden zijn beide in principe mogelijk Ophogen en uitbreiden zijn beide in principe mogelijk Gemeente heeft een grondpositie om uit te breiden Gemeente heeft een grondpositie om uit te breiden

11 Uitbreiden is noodzakelijk. Hoe gaan we dat doen?

12

13

14

15

16

17 Hoogte ophoging Begraven in 1 laag 80 cm Begraven in 2 lagen 160 cm

18 Hoogte ophoging boven elkaar begraven

19 Hoogte ophoging naast elkaar begraven

20 Ophogen versus uitbreiden Inpassing in ontwerp Inpassing in ontwerp Behouden van groeninrichting en bomen Behouden van groeninrichting en bomen Lange termijn perspectief Lange termijn perspectief Overleg met nabestaanden Overleg met nabestaanden Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Grondkosten Grondkosten Ophogings en inrichttingskosten Ophogings en inrichttingskosten Beheerkosten Beheerkosten Kosten grafrechten Kosten grafrechten Uitvoerbaarheid in praktijk Uitvoerbaarheid in praktijk

21 Wijze van grafuitgifte Algemene graven uitgegeven voor 20 jaar, in praktijk komt in 1 graf 1 grafkist Algemene graven uitgegeven voor 20 jaar, in praktijk komt in 1 graf 1 grafkist Eigen graven worden uitgegeven voor 20 jaar met de mogelijkheid om een naastliggend graf te reserveren, in praktijk komen de grafkisten naast elkaar Eigen graven worden uitgegeven voor 20 jaar met de mogelijkheid om een naastliggend graf te reserveren, in praktijk komen de grafkisten naast elkaar Bij begraven in 2 lagen komen in algemene graven en bij eigen graven 2 kisten boven elkaar Bij begraven in 2 lagen komen in algemene graven en bij eigen graven 2 kisten boven elkaar

22 Pi ëteit en Zorgvuldigheid De gemeente zal bij maatregelen op de begraafplaatsen de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De gemeente zal bij maatregelen op de begraafplaatsen de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij ophoging zal zij nabestaanden en rechthebbenden benaderen om met haar tot afspraken te komen. Bij ophoging zal zij nabestaanden en rechthebbenden benaderen om met haar tot afspraken te komen. De mogelijkheid om het monument terug te brengen op het nieuwe maaiveld zal aanwezig zijn. De mogelijkheid om het monument terug te brengen op het nieuwe maaiveld zal aanwezig zijn.

23 Administratie (alle begraafplaatsen) Sinds 1998 worden grafrechten voor bepaalde tijd (20 jaar) met de mogelijkheid tot verlenging (10 jaar) uitgegeven Sinds 1998 worden grafrechten voor bepaalde tijd (20 jaar) met de mogelijkheid tot verlenging (10 jaar) uitgegeven Ook voor algemene graven zal het mogelijk zijn om het graf langer te behouden dan 20 jaar (2 keer 10jr extra) Ook voor algemene graven zal het mogelijk zijn om het graf langer te behouden dan 20 jaar (2 keer 10jr extra) De gemeente gaat actief rechthebbende en nabestaande benaderen om nieuwe afspraken te maken De gemeente gaat actief rechthebbende en nabestaande benaderen om nieuwe afspraken te maken Bij het uitblijven van nieuwe afspraken zal het monument worden verwijderd en het graf behouden blijven Bij het uitblijven van nieuwe afspraken zal het monument worden verwijderd en het graf behouden blijven

24 Verdere aanpak Ontwerp uitwerken voor principe oplossing Ontwerp uitwerken voor principe oplossing Terugkoppeling op kern (3-9-2015) Terugkoppeling op kern (3-9-2015) Terugkoppeling op dorpsraad (okt 2015) Terugkoppeling op dorpsraad (okt 2015) Besluitvorming(begin 2016) Besluitvorming(begin 2016) Plan voorbereiding Plan voorbereiding Overleg nabestaanden Overleg nabestaanden Ruimtelijke procedure Ruimtelijke procedure Bestek aanbesteding Bestek aanbesteding Uitvoering Uitvoering Gereed 1-2-2019 Gereed 1-2-2019 Begraafplaats vol 1-1-2023 Begraafplaats vol 1-1-2023

25 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Uitbreiding begraafplaats Domburg 1 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google