De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 GEVEN. 2 David Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 GEVEN. 2 David Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn."— Transcript van de presentatie:

1 1 GEVEN

2 2 David Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking: drieduizend talent goud uit Ofir en zevenduizend talent puur zilver (...) Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de HEER door een vrijwillige gave te schenken?’ (1 Kronieken 29:3-5)

3 3 Wij Geven doe je uit de liefde van en voor God Geven doe je met je hart Door te geven neem je deel aan de dienst van God

4 4 Vreugde Het volk bracht zijn gaven met vreugde, want met was van ganser harte bereid een bijdrage te schenken voor de HEER. Ook koning David was zeer verheugd. (1 Kronieken 29:9)

5 5 David Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. (1 Kronieken 29:10-12)

6 6 Wij Een zuiver beeld van God helpt om te geven

7 7 David Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. (...) HEER, onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan U dragen wij die op. (1 Kronieken 29:14 en 16)

8 8 Wij Alles wat we geven hebben we eerst zelf gekregen We zijn beheerders van wat God ons heeft toevertrouwd

9 9

10 10 Paulus aan de Korintiërs Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging; en zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegave en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. (2 Korintiërs 8:1-4)

11 11 Wij Je financiële situatie is geen maatstaf om wel of niet te geven

12 12 Paulus aan de Korintiërs Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. (2 Korintiërs 9:6-8)

13 13 Wij Hoeveel je geeft is je eigen beslissing en je eigen verantwoordelijkheid

14 14 Paulus aan de Korintiërs Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. (2 Korintiërs 9:6-8)

15 15 Wij Als we ruimhartig geven, zorgt God dat we ruim voldoende overhouden GEVEN ONTVANGEN

16 16 Dankzegging U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. (2 Korintiërs 9:11-12)

17 17 Wij Geven leidt tot dankzegging en lofprijzing aan God

18 18 Relatie Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. (2 Korintiërs 9:13-14)

19 19 Wij Geven komt voort uit relatie en verdiept de relatie tussen gevers en ontvangers

20 20 Geven: Privé of via gemeente?

21 21 Geven: Privé of via gemeente?

22 22 Tips Bid om wijsheid Zorg voor een plan Maak keuzes Zorg voor draagvlak Investeer in relaties - met de ontvangers - betrek elkaar steeds actief bij de ontvangers

23 23 Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

24 24 Geven


Download ppt "1 GEVEN. 2 David Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn."

Verwante presentaties


Ads door Google