De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God liefhebben boven alles En je naaste als jezelf?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "God liefhebben boven alles En je naaste als jezelf?!"— Transcript van de presentatie:

1 God liefhebben boven alles En je naaste als jezelf?!
Afgelopen tijd paar keer in persoonlijke gesprekken mensen kunnen helpen. Ze waren moe, op, leeg. Ik heb enkele de tip gegeven dat ze meer van zichzelf mogen gaan houden. Daardoor opnieuw gaan nadenken over het overbekende grootste gebod. Het God lief boven alles en je naaste als jezelf. Daar ben ik de afgelopen maanden verder mee gegaan. Vandaar vandaag deze preek hierover. Hoe doe je dat?

2 Bijbel open: Marcus 12:28-34 Vraag Het grootste gebod – Marcus 12 28 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. 30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. 32 En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. 33 En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. 34 En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen. Hoe kan ik van God het meeste houden? En hoe van m’n naaste als van mezelf?

3 Waarom maakt Jezus dit het Grootste gebod?
Waarom dit thema? Deuteronomium 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Leviticus 19:18: … u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. Waarom maakt jezus dit het grootste gebod? En het tweede hieraan gelijk? In het oude testament komt vaak dit 1e deel terug. O.a. in Deut 30:6. Maar het 2e deel komt maar 1x terug. In Lev 19. Ik

4 Waarom is Jezus Christus voor ons gestorven?
Verleiding 2 kor 5:15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven (wij), niet meer voor zichzelf (onszelf) zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Waarom is Jezus Christus voor ons gestorven? Als God willen zijn. Leven volgens je eigen normen & waarden. “IK” ben het aller belangrijkste Ontevreden met wat je nu hebt (‘Uitgesteld genieten’ - Otmar Vrees)

5 Leven voor “IK”, voor het “vlees”
Ontevreden, Onzeker, Angst Macht, aanzien, geld, … Anderen oordelen Je eigen wetten, normen & waarden Zelf vrucht dragen Leven voor God … ik leef voor God. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! (Gal 2:19&20) Geënt in Jezus mag ik Zijn vruchten dragen; geleid door de Heilige Geest! (o.a. Joh 15) Samen als gemeente in Eenheid! God gunt het je dat je voor Hem leeft. Hij heeft je zo gemaakt dat het beter voor je is als je niet voor jezelf leeft, maar voor God! De wereld trekt aan je. Vol verleidingen. Je moet voor jezelf leven. Yoga, etc. draait om ‘rust en vrede in jezelf vinden’. Maar daar ligt geen geluk. God heeft de wereld gemaakt. Hij heeft een natuurwet in Zijn schepping gelegd, namelijk deze: leef voor God. Heb Hem lief boven alles. Met heel je ziel, heel je verstand en alles wat in je is. Hij weet hoe desastreus het is als je voor jezelf leeft. Bouw: voor eigen rekening. Hij wil ontzettend graag dat jij voor God leeft!! Dat geeft eenheid! Omdat iedereen dan voor God wil leven en niet meer voor zichzelf! Dit gebod heeft God in de schepping gelegd. Zo heeft Hij het ontworpen. Zo heeft hij ‘t bedoeld toen hij de wereld schiep. Dit gebod geeft vrijheid. Gelijkenis van het verkeer & rechts rijden. Ge”ent in Christus: Dirk van Vliet. Appelboom. Uiteindelijk zie je geen verschil. Zijn alle takken in eenheid op de Edele wortel. Geen in Christus, dan Heilige Geest

6 Hoe kan ik van God het meeste houden? Vandaag & morgen & deze week
Zeg vaker: ‘Lieve God, ik hou van U! Ik wil nog meer van U houden! Wilt U mij zegenen, heiligen en kneden?’ Dank voor verlangen om te groeien. Zie de positieve dingen, dank voor ‘kleine’ dankpunten Dagelijks gebed: Lieve Vader, Ik hou van U! Ook vandaag kies ik er voor om voor U te leven. Om U het allerbelangrijkste te vinden. Belangrijker dan geld, aanzien, macht en ‘wat anderen wel niet denken’. Dank U wel dat U mij daarbij helpt, zelf kan ik ‘t niet. Dank U wel voor …

7 Vraag Hoe kan ik van God het meeste houden? En hoe van m’n naaste als mezelf?

8 Voor God willen leven Gal 5:13-26: Geen misbruik van de vrijheid 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de Geest 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

9 God Jezelf Naaste

10 Hoe kan ik goed van mezelf houden? Vandaag & morgen & deze week
Neem jezelf niet te serieus. Geloof niet alles wat je denkt. Vergeef jezelf. Accepteer je eigen tekortkomingen. Verlang naar heiligheid. Breek met zonden vanuit groot verlangen. Geleid door Zijn Geest! Zie de positieve dingen in jezelf. Je talenten & gaven. Dagelijks gebed: Wilt U mij helpen dat ik mezelf zie zoals U mij ziet? Wilt U mij laten zien waar ik goed in ben, waarin ik mag groeien? Wilt U mij laten zien waar ik mee moet stoppen? Wat niet goed is? Als je van God meer houdt, kun je niet teveel van jezelf houden. Je mag jezelf grappig, leuk, aardig en knap vinden. Dat doet God namelijk ook. Hij vind jou ook leuk, grappig, gezellig en aardig.

11 Hoe kan ik goed van de ander houden? Vandaag & morgen & deze week
Oordeel niet. Zie de ander door Gods ogen. Bid voor de ander. Zie de de situatie door zijn/haar ogen. Zie positieve dingen. Ga samen opzoek hoe je (meer) voor God kunt leven (vrienden, kring, gemeente, …) Dagelijks gebed: Wilt u mij helpen meer van mijn naaste te houden? Om <persoon> door Gods ogen te zien. Wilt U mij helpen om op een goede manier als Christus voor <persoon> te zijn

12 Nooit vergeten !!! Vanaf vandaag mag jij:
leven voor God en vrucht dragen. Niet om wat je zelf doet maar omdat God je vandaag zegent! Je mag van Hem houden. Meer van jezelf houden Meer van je naaste houden. Laat Zijn Zegen, Liefde & Wijsheid je leven kleuren zodat je de persoon mag worden die Hij voor ogen had toen hij je schiep! Je bent een kind van God. Je bent door genade aangenomen! Niets wat jij ook doet verandert daar iets aan. Stop met denken dat je dingen moet doen om een beter christen, vader/moeder, partner, vriend of collega te zijn. Het gaat om je nieuwe identiteit. Je bent een kind van God die vandaag vrucht mag dragen om wat God in je doet. Vaak proberen we zelf vrucht te dragen. Dat sluipt erin. Dan vergeten we dat we geënt zijn in Christus. Dat we geënt zijn op de boom des levens en dat we vrucht dragen omdat we een zijn met Jezus. Omdat de Heilige Geest door ons heen ons wilt zegenen. Vanuit die Vrucht mogen we ‘en van onszelf nog meer houden en van onze naaste. Als je geent bent in Christus, dan vervaagt ook of je het nu zelf doet of dat God het doet in jou. Je wordt steeds meer 1. Nooit vergeten !!!

13 Amen


Download ppt "God liefhebben boven alles En je naaste als jezelf?!"

Verwante presentaties


Ads door Google