De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kan ik God dienen? Koen Minderhoud 30 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kan ik God dienen? Koen Minderhoud 30 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kan ik God dienen? Koen Minderhoud 30 november 2014

2 Relatie met God 2

3 Joz. 24:15 (NBG) …Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen ! God dienen Sub-thema:  “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen”  “God dienen door elkaar te dienen” 3

4 Jes. 53:5 (NBV) Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Liefde is… verlangen om te dienen! 4

5 Wees een priester en breng offers 1Pet. 2:5 (NBV) en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Hoe kan ik God dienen? 5

6 Offer uw lichaam Rom 12:1 (HSV) Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Hoe kan ik God dienen? 6

7 1Kor. 12:27 (NBV) Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Waarom wil God ons lichaam? 7

8 1Kor. 6:19-20 (NBV) Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?... God wil in ons wonen! ….U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 8

9 Mat 23:19 (NBV) Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt? Hoe wordt ons lichaam heilig? Heb. 10:14 (NBV) Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. 9

10 2Tim. 1:9 (NBV) Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, Je hebt een roeping: een heilige taak! Joh. 15:16 (NBV) Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht… 10

11 Joh. 12:24-25 (NBV) Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Die roeping ligt klaar in je nieuwe leven! Rom 12:2 (NBV) U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 11

12 2. Door bescheiden te zijn Rom. 12:3 (HSV) Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 3. Door je in het lichaam te voegen Rom. 12:4-5 (HSV) Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 12 Ontdek de wil van God voor jouw leven!

13 Alleen door de gaven die God ons uit genade daarvoor geeft! …hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Hoe kan ik die roeping uitvoeren? Rom 12:6-8 (HSV) En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: … 13

14 1Kor. 14:12 (NBV) Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Wat is het uiteindelijke doel? Ef. 4:15-16 (NBV) Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 14

15 Ef. 4:16 (NBV) Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.  Dicht bij God en dicht bij elkaar  God dienen door elkaar te dienen Rom. 12:11 (HSV) Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.  Ja, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen! Doe je mee? 15


Download ppt "Hoe kan ik God dienen? Koen Minderhoud 30 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google