De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tevredenheidonderzoeken 7 maart – 3 april 2016 Gebruikersinstructie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tevredenheidonderzoeken 7 maart – 3 april 2016 Gebruikersinstructie."— Transcript van de presentatie:

1 Tevredenheidonderzoeken 7 maart – 3 april 2016 Gebruikersinstructie

2 Gebruikersinstructie LTO Per leerling een inlogcode en wachtwoord Inlogcode = voornaam leerling Locatiedirecteur ontvangt inlogcodes en wachtwoorden Inloggen via knop Aloysius website/school(locatie)website

3 Welke leerlingen doen (niet) mee? Scholen voor gesloten onderwijs: niet Ambulante leerlingen: niet Leerlingen < 3 maanden op school: niet Leerlingen die geen binding hebben met de school (Synthese, ODR Rebound, crisisplaatsing, gastleerling, observatieleerling: niet Deelname vanaf groep 3

4 Belangrijk in de voorbereiding LTO 1 persoon verantwoordelijk Vooraf vorm kiezen: klassikaal of individueel? Gebruik testlink om demo-vragenlijst te kunnen inzien Lees de gebruikersinstructie Locatiedirecteur stuurt vooraankondigingsbrief naar ouders Locatiedirecteur overhandigt inlogcodes aan administratie > indeling per klas

5 Tips LTO Biedt de lijst in delen aan Klassikaal invullen met uitleg leerkracht Strookjes met naam leerling, website en inlogcode op dag van afname Klassengesprek over de resultaten Leerlingen(raad) betrekken bij verbeteracties

6 Gebruikersinstructie OTO Ouders ontvangen mail met persoonlijke link Ouders zonder mailadres ontvangen brief > kunnen inloggen via website Aloysius Herinnering per mail op 17 en 29 maart

7 Welke ouders doen (niet) mee? Als in Esis niet is ingevuld dat een ouder deelneemt aan OTO, wordt geen uitnodiging verstuurd Leerlingen < 3 maanden op school en leerlingen die geen binding hebben met school: niet Deelname vanaf groep 3 Gesloten scholen: groepsleiders 1 vragenlijst

8 Belangrijk in de voorbereiding OTO Locatiedirecteur informeert ouders over periode onderzoeken: 7 maart – 3 april 2016 Locatiedirecteur stuurt vooraankondigingsbrief naar ouders Gesloten scholen: meer voorbereiding Locatiedirecteur bespreekt inhoud OTO met team Administratie school stuurt brieven met inlogcodes en wachtwoorden per post naar ouders zonder mailadres De locatiedirecteur biedt ouders/groepsleiding de mogelijkheid om het onderzoek op school in te vullen

9 Tips OTO Ouderavond organiseren Ouders in de gelegenheid stellen op school in te vullen Communicatie in nieuws-/weekbrieven Ouders persoonlijk aanspreken MR betrekken bij verbeteracties

10 Gebruikersinstructie MTO Medewerkers worden per mail uitgenodigd om deel te nemen

11 Welke medewerkers doen (niet) mee? Iedere medewerker die werkzaam is op 1 februari 2016 doet mee Medewerker vult in voor locatie waar hij/zij het meeste werkt Antwoorden van locatiedirecteuren worden meegenomen op sectorniveau Vragenlijst ondersteuningsdiensten is sinds dit jaar aangepast

12 Tips MTO Doel MTO aangeven Faciliteren in tijd Via mail en persoonlijk vragen naar invullen Uitslagen bespreken in teamvergadering Speerpunten formuleren Speerpunten uitwerken in concrete acties

13 En verder Algemene aanbevelingen Voorbeeld vooraankondiging ouders en begeleiders Voorbeeld gebruikersinstructie LTO voor leerkrachten  Zie de gebruikersinstructie in Zo werken wij: http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Docum enten/Theme/Html/Default.html?page=e78&navtype=tre e&targetid=e78


Download ppt "Tevredenheidonderzoeken 7 maart – 3 april 2016 Gebruikersinstructie."

Verwante presentaties


Ads door Google