De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure."— Transcript van de presentatie:

1 hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure

2 hgj 2011 2 2 16/7/14 De toelatingsprocedure is bestemd voor alle leerlingen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs moeten, hetzij VSBO of HAVO Toelatingsprocedure

3 hgj 2011 3 3 16/7/14 Enkele afspraken vooraf: De informatie is algemeen. U kunt mij onderbreken i.v.m. toelichtende vragen. Het kan gebeuren dat een vraag later op de avond beantwoord wordt. Discussie kan aan het einde van de algemene informatie gevoerd worden.

4 hgj 2011 4 4 16/7/14 Mogelijkheden na groep 8 HAV O VSBO AGO Groep 8 HAVO = Hoger Algemeen Vormend Onderwijs V.S.B.O. = Voorbereidend Secundair BeroepsOnderwijs A.G.O = ArbeidsGericht Onderwijs HAVO groep 8VSBO AGO

5 hgj 2011 5 5 16/7/14 Schoolbesturen beheren scholen (DOS, EBG, FSHP, RKCSB, SOZDA, SCONS, VPCO) Elk schoolbestuur kan eigen regels en voorwaarden stellen.

6 hgj 2011 6 6 16/7/14 De schoolbesturen hebben onderling afspraken gemaakt, die van toepassing zijn op alle leerlingen van groep 8. Ook zijn er afspraken gemaakt met het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (E.T.E.)

7 hgj 2011 7 7 16/7/14 De afspraken hebben betrekking op: 1.De bestandsgegevens 2.Het onderwijskundig rapport 3.Het advies 4.De toets 5.De toelatingscommissie 6.De aanmelding en inschrijving

8 hgj 2011 8 8 16/7/14 Per eind februari moet de school de personalia van de leerling inleveren, o.a: - naam, geboortedatum, adres, etc. Ook moet de school invullen: - eventuele leerstoornissen - of er sprake is van slechtziendheid - de taal die gebruikt wordt bij de afname van het rekenwerk. Bestandsgegevens

9 hgj 2011 9 9 16/7/14 Conform de wet: Dient de schoolleider een rapport op te stellen over elke leerling van groep 8, die naar het voortgezet onderwijs moet. Onderwijskundig rapport

10 hgj 2011 10 16/7/14 Er zijn exemplaren van het rapport: 1.op de school waar het kind nu zit. 2.de ouder krijgt een exemplaar. 3.het schoolbestuur ontvangt ook een exemplaar 4.de toelatingscommissie ook. 5.de school voor voortgezet onderwijs krijgt ook een exemplaar. Onderwijskundig rapport

11 hgj 2011 11 16/7/14 De inhoud van het onderwijskundig rapport  personalia van de leerling  leerprestaties  interesse van het kind  sociaal-emotioneel functioneren  werkhouding  gedrag  verzuim en te laat  vaardigheden van het kind

12 hgj 2011 12 16/7/14 HAVO VSBO Groep 8  HAVO  VSBO  ouder heeft geen voorkeur de voorkeur van de ouder voor:  HAVO  VSBO  kind heeft geen voorkeur de voorkeur van het kind voor: In het onderwijskundig rapport wordt ingevuld:

13 hgj 2011 13 16/7/14 In het onderwijskundig rapport wordt voor elke leerling in de maand april een advies gegeven.

14 hgj 2011 14 16/7/14 de leerling over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een bepaald schooltype met succes af te ronden. Hoe wordt het advies in het onderwijskundig rapport bepaald? De informatie waarover de school beschikt, geeft aan, dat:

15 hgj 2011 15 16/7/14 Het onderwijskundig rapport Uiterlijk 8 april ontvangt de ouder een kopie van het onderwijskundig rapport waarin het advies is verwerkt. Samen met het rapport ontvangt de ouder: Een brief met het advies voor de leerling Een brief om aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het advies; Een brief met informatie over gratis schooltransport Een lijst met namen van alle HAVO- en VSBO-scholen en Een formulier om de schoolkeuze in te vullen ( 3 HAVO en 3 VSBO-scholen)

16 hgj 2011 16 16/7/14 Wat kan de ouder doen na ontvangst van het onderwijskundig rapport en het advies? 1.Akkoord gaan, brief ondertekenen en retourneren. 2.Akkoord gaan, brief ondertekenen en toch een gesprek aanvragen. 3.Niet akkoord gaan, niet tekenen en een gesprek aanvragen met de schoolleiding. 4.Na het gesprek kunt u alsnog akkoord gaan en tekenen of uw bezwaar schriftelijk indienen bij de schoolleiding.

17 hgj 2011 17 16/7/14 De toets wordt afgenomen in de maand mei. De afname-dagen zijn: 5 - 6 mei (eerste week) 10 - 11 – 12 mei (tweede week) Het werk bestaat uit: 1. rekenen 2. taal: Papiamentu en Nederlands Ingeval een leerling één of meer onderdelen van de toets mist, kan die een reservewerk maken op een centrale locatie. De toets

18 hgj 2011 18 16/7/14 Rekenen: De taal: Vooraf kiest de school de taal waarin het werk wordt gemaakt hetzij Nederlands of Papiamentu. De opgaven hebben betrekking op : Getallen en Bewerking; Verhoudingen, breuken en procenten; Meten, tijd en geld. De leerlingen krijgen toetsboekjes met de opgaven. Op antwoordbladen kunnen ze hun antwoord met potlood aangeven.

19 hgj 2011 19 16/7/14 De talen Het werk voor Nederlands en Papiamentu bestaat uit: - Begrijpend lezen - Woordenschat - Spelling De oefeningen staan in toetsboekjes en de leerling krijgt een antwoordblad en een potlood om zijn antwoord aan te geven.

20 hgj 2011 20 16/7/14 De antwoordbladen: 1.Dagelijks levert de school zowel de toetsboekjes als de antwoordbladen in bij het schoolbestuur. 2. Het schoolbestuur stuurt de antwoordbladen door naar het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (E.T.E.), de centrale locatie waar de antwoordbladen digitaal worden nagekeken. 3. Dus: de school kijkt het werk niet na.

21 hgj 2011 21 16/7/14 Het eindresultaat: De verwijzing naar het HAVO wordt bepaald: Door het resultaat van de toets en het advies verwerkt in het onderwijskundig rapport: 1.Als het resultaat van de toets (Havo) en het advies (HAVO) overeenkomen is het eindresultaat toelaatbaar tot HAVO. 2.Als het resultaat van de toets en het advies niet overeenkomen, beslist een toelatingscommissie. In deze gevallen gelden vastgestelde criteria.

22 hgj 2011 22 Het eindresultaat: De verwijzing naar het VSBO wordt bepaald: Door het resultaat van de toets en het advies verwerkt in het onderwijskundig rapport: 1.Als het resultaat van de toets (VSBO) en het advies (VSBO) overeenkomen is het eindresultaat toelaatbaar tot VSBO. 2.Als het resultaat van de toets en het advies niet overeenkomen, beslist een toelatingscommissie. In deze gevallen gelden vastgestelde criteria.

23 hgj 2011 23 Het eindresultaat: De verwijzing naar het AGO is afhankelijk van : -De leeftijd van de leerling -Het resultaat van een test afgelegd bij de VerwijzingsCommissie -Voldoen aan vastgestelde criteria. -Het resultaat van de toets (AGO) en het advies (AGO) overeenkomen is het eindresultaat toelaatbaar tot AGO -Als het resultaat van de toets en het advies niet overeenkomen, beslist een toelatingscommissie. In deze gevallen gelden vastgestelde criteria.

24 hgj 2011 24 16/7/14 Enkele aandachtspunten Ouders moeten in april een schoolkeuze maken: Uit de lijst met scholen voor basisvorming dient de ouder 3 HAVO en 3 VSBO-scholen te kiezen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met transport naar en van school.

25 hgj 2011 25 16/7/14 Als uw kind in aanmerking wil komen voor schooltransport dient het aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Voor informatie omtrent de voorwaarden, kunt u contact opnemen met Servisio Asuntunan di Enseñansa (S.A.E.), tel.: 7324-319 of 7324-279 Enkele aandachtspunten

26 hgj 2011 26 16/7/14 Enkele aandachtspunten De schoolleider meldt het kind aan op de school die de eerste keuze is van de ouders. De ouders dienen het kind in te schrijven en de andere zaken verder af te handelen.

27 hgj 2011 27 16/7/14 Tegemoetkoming studiekosten Afhankelijk van het inkomen van de ouders:  financiert de S.S.C.de studie aan een HAVO- school.  voor het V.S.B.O. bestaat de mogelijkheid om van overheidswege subsidie te ontvangen voor het boekengeld.

28 hgj 2011 28 Vragen

29 hgj 2011 29 16/7/14 Bedankt voor uw aandacht!

30 hgj 2011 30 16/7/14 wel thuis!


Download ppt "Hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure."

Verwante presentaties


Ads door Google