De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure."— Transcript van de presentatie:

1 hgj Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure

2 hgj /7/14 De toelatingsprocedure is bestemd voor alle leerlingen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs moeten, hetzij VSBO of HAVO Toelatingsprocedure

3 hgj /7/14 Enkele afspraken vooraf: De informatie is algemeen. U kunt mij onderbreken i.v.m. toelichtende vragen. Het kan gebeuren dat een vraag later op de avond beantwoord wordt. Discussie kan aan het einde van de algemene informatie gevoerd worden.

4 hgj /7/14 Mogelijkheden na groep 8 HAV O VSBO AGO Groep 8 HAVO = Hoger Algemeen Vormend Onderwijs V.S.B.O. = Voorbereidend Secundair BeroepsOnderwijs A.G.O = ArbeidsGericht Onderwijs HAVO groep 8VSBO AGO

5 hgj /7/14 Schoolbesturen beheren scholen (DOS, EBG, FSHP, RKCSB, SOZDA, SCONS, VPCO) Elk schoolbestuur kan eigen regels en voorwaarden stellen.

6 hgj /7/14 De schoolbesturen hebben onderling afspraken gemaakt, die van toepassing zijn op alle leerlingen van groep 8. Ook zijn er afspraken gemaakt met het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (E.T.E.)

7 hgj /7/14 De afspraken hebben betrekking op: 1.De bestandsgegevens 2.Het onderwijskundig rapport 3.Het advies 4.De toets 5.De toelatingscommissie 6.De aanmelding en inschrijving

8 hgj /7/14 Per eind februari moet de school de personalia van de leerling inleveren, o.a: - naam, geboortedatum, adres, etc. Ook moet de school invullen: - eventuele leerstoornissen - of er sprake is van slechtziendheid - de taal die gebruikt wordt bij de afname van het rekenwerk. Bestandsgegevens

9 hgj /7/14 Conform de wet: Dient de schoolleider een rapport op te stellen over elke leerling van groep 8, die naar het voortgezet onderwijs moet. Onderwijskundig rapport

10 hgj /7/14 Er zijn exemplaren van het rapport: 1.op de school waar het kind nu zit. 2.de ouder krijgt een exemplaar. 3.het schoolbestuur ontvangt ook een exemplaar 4.de toelatingscommissie ook. 5.de school voor voortgezet onderwijs krijgt ook een exemplaar. Onderwijskundig rapport

11 hgj /7/14 De inhoud van het onderwijskundig rapport  personalia van de leerling  leerprestaties  interesse van het kind  sociaal-emotioneel functioneren  werkhouding  gedrag  verzuim en te laat  vaardigheden van het kind

12 hgj /7/14 HAVO VSBO Groep 8  HAVO  VSBO  ouder heeft geen voorkeur de voorkeur van de ouder voor:  HAVO  VSBO  kind heeft geen voorkeur de voorkeur van het kind voor: In het onderwijskundig rapport wordt ingevuld:

13 hgj /7/14 In het onderwijskundig rapport wordt voor elke leerling in de maand april een advies gegeven.

14 hgj /7/14 de leerling over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een bepaald schooltype met succes af te ronden. Hoe wordt het advies in het onderwijskundig rapport bepaald? De informatie waarover de school beschikt, geeft aan, dat:

15 hgj /7/14 Het onderwijskundig rapport Uiterlijk 8 april ontvangt de ouder een kopie van het onderwijskundig rapport waarin het advies is verwerkt. Samen met het rapport ontvangt de ouder: Een brief met het advies voor de leerling Een brief om aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het advies; Een brief met informatie over gratis schooltransport Een lijst met namen van alle HAVO- en VSBO-scholen en Een formulier om de schoolkeuze in te vullen ( 3 HAVO en 3 VSBO-scholen)

16 hgj /7/14 Wat kan de ouder doen na ontvangst van het onderwijskundig rapport en het advies? 1.Akkoord gaan, brief ondertekenen en retourneren. 2.Akkoord gaan, brief ondertekenen en toch een gesprek aanvragen. 3.Niet akkoord gaan, niet tekenen en een gesprek aanvragen met de schoolleiding. 4.Na het gesprek kunt u alsnog akkoord gaan en tekenen of uw bezwaar schriftelijk indienen bij de schoolleiding.

17 hgj /7/14 De toets wordt afgenomen in de maand mei. De afname-dagen zijn: mei (eerste week) – 12 mei (tweede week) Het werk bestaat uit: 1. rekenen 2. taal: Papiamentu en Nederlands Ingeval een leerling één of meer onderdelen van de toets mist, kan die een reservewerk maken op een centrale locatie. De toets

18 hgj /7/14 Rekenen: De taal: Vooraf kiest de school de taal waarin het werk wordt gemaakt hetzij Nederlands of Papiamentu. De opgaven hebben betrekking op : Getallen en Bewerking; Verhoudingen, breuken en procenten; Meten, tijd en geld. De leerlingen krijgen toetsboekjes met de opgaven. Op antwoordbladen kunnen ze hun antwoord met potlood aangeven.

19 hgj /7/14 De talen Het werk voor Nederlands en Papiamentu bestaat uit: - Begrijpend lezen - Woordenschat - Spelling De oefeningen staan in toetsboekjes en de leerling krijgt een antwoordblad en een potlood om zijn antwoord aan te geven.

20 hgj /7/14 De antwoordbladen: 1.Dagelijks levert de school zowel de toetsboekjes als de antwoordbladen in bij het schoolbestuur. 2. Het schoolbestuur stuurt de antwoordbladen door naar het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (E.T.E.), de centrale locatie waar de antwoordbladen digitaal worden nagekeken. 3. Dus: de school kijkt het werk niet na.

21 hgj /7/14 Het eindresultaat: De verwijzing naar het HAVO wordt bepaald: Door het resultaat van de toets en het advies verwerkt in het onderwijskundig rapport: 1.Als het resultaat van de toets (Havo) en het advies (HAVO) overeenkomen is het eindresultaat toelaatbaar tot HAVO. 2.Als het resultaat van de toets en het advies niet overeenkomen, beslist een toelatingscommissie. In deze gevallen gelden vastgestelde criteria.

22 hgj Het eindresultaat: De verwijzing naar het VSBO wordt bepaald: Door het resultaat van de toets en het advies verwerkt in het onderwijskundig rapport: 1.Als het resultaat van de toets (VSBO) en het advies (VSBO) overeenkomen is het eindresultaat toelaatbaar tot VSBO. 2.Als het resultaat van de toets en het advies niet overeenkomen, beslist een toelatingscommissie. In deze gevallen gelden vastgestelde criteria.

23 hgj Het eindresultaat: De verwijzing naar het AGO is afhankelijk van : -De leeftijd van de leerling -Het resultaat van een test afgelegd bij de VerwijzingsCommissie -Voldoen aan vastgestelde criteria. -Het resultaat van de toets (AGO) en het advies (AGO) overeenkomen is het eindresultaat toelaatbaar tot AGO -Als het resultaat van de toets en het advies niet overeenkomen, beslist een toelatingscommissie. In deze gevallen gelden vastgestelde criteria.

24 hgj /7/14 Enkele aandachtspunten Ouders moeten in april een schoolkeuze maken: Uit de lijst met scholen voor basisvorming dient de ouder 3 HAVO en 3 VSBO-scholen te kiezen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met transport naar en van school.

25 hgj /7/14 Als uw kind in aanmerking wil komen voor schooltransport dient het aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Voor informatie omtrent de voorwaarden, kunt u contact opnemen met Servisio Asuntunan di Enseñansa (S.A.E.), tel.: of Enkele aandachtspunten

26 hgj /7/14 Enkele aandachtspunten De schoolleider meldt het kind aan op de school die de eerste keuze is van de ouders. De ouders dienen het kind in te schrijven en de andere zaken verder af te handelen.

27 hgj /7/14 Tegemoetkoming studiekosten Afhankelijk van het inkomen van de ouders:  financiert de S.S.C.de studie aan een HAVO- school.  voor het V.S.B.O. bestaat de mogelijkheid om van overheidswege subsidie te ontvangen voor het boekengeld.

28 hgj Vragen

29 hgj /7/14 Bedankt voor uw aandacht!

30 hgj /7/14 wel thuis!


Download ppt "Hgj 2011 1 Bon biní Informatie-bijeenkomst: Toelatingsprocedure."

Verwante presentaties


Ads door Google