De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe toezichtsvisie alsmede ervaringen uit empirisch onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe toezichtsvisie alsmede ervaringen uit empirisch onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe toezichtsvisie alsmede ervaringen uit empirisch onderzoek

2 Toezichtsvisie BZK vertaald naar Inspectie van het onderwijs minder last –elementen toezichtsvisie onderwijs illustreren dit –effecten intern toezicht en horizontale verantwoording niet goed in te schatten, maar is dit een last? meer effect –door sterke governance: belang horizontale verantwoording intern toezicht moet hiermee kunnen werken –door intensief toezicht waar nodig

3 Implicaties Propotionaliteit Proportionaliteit i.v.m. intern toezicht Proportionaliteit i.v.m. horizontale verantwoording

4 Eisen aan verantwoording Kwaliteitsaspecten Bruikbaar en betrouwbaar Doelen voldoende niveau

5 Beoordeling werking governance Scheiding bestuur en toezicht –TO onafhankelijk en competent –Afbakening TO en BO –Goede informatiestroom TO-BO Verzameling van betrokkenen interne en externe omgeving –Relevante groepen –Adequate bevraging Relevante verbeteracties?

6 Sober & selectief Risico-analyse (jaarlijkse vragenlijst, jaarlijks relatiebeheerbezoek) –Risicomodel –Ter validatie –Ter identificatie –Beoordeling Bronnen: jaarverslag instelling, jaarlijkse vragenlijst, jaarlijks relatiebeheerbezoek, klachten, diverse onderzoeken inspectie, benchmark instrumenten branche

7

8 Empirie Effecten van toezicht Effecten van performance feedback in het algemeen –Maximizing –Satisficing Konsequenties voor –Vernieuwing individuele instelling –Algeheel kwaliteitsniveau (stelsel) Geen konsequenties voor wel/niet voldoen aan minimumeisen

9 Numerieke doelen Kwantificeerbaar: status Vergelijkbaarheid t.o.v. andere instellingen Vertaling: lost in translation

10 Specifieke doelen Na feedback zoeken, maar niet teveel en niet te vroeg! –bounded rationality Feedback niet voor diagnostiek, maar probleemgericht –Zoeken met focus (maatwerk) –Verschillende specifieke i.p.v. één algemeen doel –Beter volharden en lang, diepgaand en systematisch zoeken

11 Criteria: aspiratieniveau per doel Zonder aspiratieniveau minder leereffect: –Geen doel, alleen feedback –Wel doel, geen feedback –Doel + feedback grootste leereffect Risicobereidheid bij verbeteracties na feedback: –Satisficing –Maximizing Aspiratieniveau absoluut, sociaal of historisch –satisficing –stickiness

12 Periodiciteit Niet te korte intervallen! Bounded rationality, meer vooruit en minder achteruit kijken Voorspellend vermogen toekomstige prestaties –Lange termijn metingen zijn betrouwbaarder en meer valide (beter aan probleem te koppelen) –Onderkennen trends: wat is daarvan de periodiciteit –Learning by doing toestaan –Assumptie: managers proberen kwaliteit te verbeteren

13 Belang horizontale verantwoording decentralisering, ook naar de burger dubbele democratie (RMO-rapport) meer voice = meer informatie voor school over wenselijke verbetering tegengaan satisficing: introduceren van hoge aspiratieniveaus bevorderen transparantie en marktwerking (yardstick competition) verantwoording aan de keten

14 Uitkijken met zachte normen accountability werkt aan de onderkant van de rangorde: verhult zwakste scholen satisficing aan de bovenkant regressie naar het gemiddelde voorkomen: minstens een steeds opschuivend gemiddelde


Download ppt "Nieuwe toezichtsvisie alsmede ervaringen uit empirisch onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google