De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhuur van derden in Dongeradeel: omvang, bekostiging, procedures, verantwoording Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhuur van derden in Dongeradeel: omvang, bekostiging, procedures, verantwoording Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân."— Transcript van de presentatie:

1 Inhuur van derden in Dongeradeel: omvang, bekostiging, procedures, verantwoording Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

2 Aanleiding suggestie vanuit de raad doelmatige besteding onderzoeksbudget

3 Vraagstelling Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de: omvang bekostiging procedures verantwoording

4 Afbakening verschillende vormen van inhuur van derden wel/niet in het onderzoek

5 Aanpak uitvoering door Pro Facto uit Groningen onderzoeksjaren: 2008 en 2009 omvang bepaald a.d.h.v. de crediteurenadministratie dossierstudie: 20 voorbeeldgevallen interviews

6 Bevindingen (1) Omvang:2008: 10,4% 2009: 11,3% Procedures: onvoldoende ontwikkeld Verantwoording: onvoldoende Bekostiging: o.k.

7 Omvang, uitgesplitst: Personele inhuur wegens vervanging: 2008: € 70.000, 2009: € 230.000 Personele inhuur wegens piekdrukte: 2008: € 610.000, 2009: € 450.000 Specialistische kennis: 2008: € 455.000, 2009: € 580.000 Totaal: 2008: € 1.130.000, 2009: € 1.265.000

8 Bevindingen (2) Doeltreffendheid Doelmatigheid

9 Aanbevelingen (1) Actualiseer het Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zorg dat het Inkoop- en aanbestedingsbesluit een uitwerking op alle onderdelen bevat. Leg het ongeschreven stappenplan dat gevolgd wordt voordat tot inhuur wordt overgegaan vast. Benoem daarin expliciet de rollen en taken van alle actoren. Zorg voor een eenduidige wijze waarop de inhuurdossiers worden samengesteld en gearchiveerd en volledig afgestemd op het geschreven beleid inhuur derden.

10 Aanbevelingen (2) Breid de taak van de inkoopcoördinator uit met ook het beoordelen van de doelmatigheid van gerealiseerde inhuur. Evalueer inhuur achteraf met behulp van een daartoe samen te stellen, beknopt evaluatieformulier en voeg deze toe aan het inhuurdossier. Sluit raamcontracten af met alle (detacherings)bureaus waar regelmatig door verschillende afdelingen medewerkers bij wordt ingehuurd. Zorg voor een betrouwbare administratie van de kosten van ingehuurde derden, ten behoeve van een correcte verantwoording van de kosten.

11 Vragen?


Download ppt "Inhuur van derden in Dongeradeel: omvang, bekostiging, procedures, verantwoording Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân."

Verwante presentaties


Ads door Google