De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

« Let it Grow with AI: de (groei)kansen van de Waarderende Benadering». DOTzorg - 03/06/2016 « Introductie in de zienswijze, methodiek en mogelijkheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "« Let it Grow with AI: de (groei)kansen van de Waarderende Benadering». DOTzorg - 03/06/2016 « Introductie in de zienswijze, methodiek en mogelijkheden."— Transcript van de presentatie:

1 « Let it Grow with AI: de (groei)kansen van de Waarderende Benadering». DOTzorg - 03/06/2016 « Introductie in de zienswijze, methodiek en mogelijkheden van A.I. » Wim Croonen – DOTzorg 2016

2 Korte Voorstelling  Wim Croonen – afgelopen 10 j HR Director bij Genzyme – biotechnologisch farmaceutisch bedrijf dat therapeutische eiwitten ontwikkelt en produceert voor zeldzame ziekten  Voorheen binnen HR actief bij o.a. Philips, Johnson Controls Automotive, Tenneco/Monroe, TDS/Essers, …  Partner in “Evenwicht” – www.evenwicht.be – consultant in HR, Learning & Organizational Development Processen op individueel, team- en organisatiebreed niveau.www.evenwicht.be  Via Evenwicht in www.dewerf.org actief betrokken in de organisatie van het Wereldcongres Appreciative Inquiry 2012www.dewerf.org  www.2012waic.com www.2012waic.com  www.ailerendnetwerk.be www.ailerendnetwerk.be  Sr Consultant/bestuurder bij “Ucare Career Solutions”.  Mede-Oprichter/Eigenaar van “www.demallekoks.be’ – Party Catering & Homecooking  Recent relevant gevolgde opleidingen  Certified Compentency Assessor (Quintessence/UAMS)  Certified Personal Coach (Quintessence/UAMS)  Erkend Sociaal Bemiddelaar (MEDIV – Mediation Institute Vlaanderen)  Certified in Appreciative Inquiry (KU Leuven/Case Western Reserve University) Wim Croonen – DOTzorg 2016

3 Structuur van de presentatie Basic Beliefs rond Humane Systemen en Verandering in Oragnisaties AI gekaderd binnen het “sterkte denken”: ‘The strength based revolution’ De ziens- en zijnswijze van AI: Onderliggende principes van AI Het methodisch kader van AI Hoe introduceren in uw organisatie? Wim Croonen – DOTzorg 2016

4 BASIC BELIEFS Over organisatieverandering en humane systemen Wim Croonen – DOTzorg 2016

5 “Nieuwe omgevingen vragen nieuwe organisatievormen. Zo ontstaan er nieuwe beelden over ‘organiseren’ en ‘veranderen’. - Opleggen, uitvaardigen van verandering - ‘Verkopen’ van de verandering - Blauwdruk ontwerpen en implementeren - Een A-team bedenkt, een B-team voert uit CO-CONSTRUCTIE van verandering: leren, overleggen, afstemmen, voortdurend bijsturen Een team/organisatie = netwerk van conversaties! Het belang van ‘gesprekstechnische interventies’ in alle organisatieprocessen is ongezien! Wim Croonen – DOTzorg 2016

6 Nieuwe organisatievraagstukken * Linda Ellinor Focus on Structure & tasks Self-mastery Power & Control Linear thinking Shared Leadership Focus on structure & tasks Top-down decisions Focus on structure & tasks Competition One right answer Fragmentation Collaboration community Collective mastery & Leveraging diversity Systems Thinking Many right answers/ paradox Focus on relationship & process Holistic Shared Meaning & Consensus -Verschillende vraagstukken, verschillende benaderingen -Besmettelijkheid van het kernproces Wim Croonen – DOTzorg 2016

7 “Alles wat je aandacht geeft, groeit! “Human systems and organizations will move or change into the direction of what we study, we inquire, we ask questions about!.” -Questions are fateful! -Inquiry is intervention. The seeds of change are planted with the very first questions we ask. -The language that people use creates their reality! -No Laws….social realities not fixed - In every system (indivdiual, team, organization) something works! -Assumption that ‘inquiry and dialogue about strenghts, successes, hopes and dreams are in itself transformational! … Wim Croonen – DOTzorg 2016

8 Elke vraag is een interventie. – stuurt aandacht, beinvloedt richting, beinvloedt relatie, maakt ontstaan van nieuw inzicht mogelijk (of net niet) Wim Croonen – DOTzorg 2016

9 Zijn waarderend Helpen de realiteit herkaderen Zijn nieuw, verrassend Betrekken hoofd, hart en ziel Verwijzen naar diepe, verbonden ervaringen Bouwen en versterken relaties terwijl het gesprek gaande is (Bushe & Fry, WAIC 2012) Waarderende & Generatieve vragen Wim Croonen – DOTzorg 2016

10 Dialoog is de sleutel Van ‘mijn waarheid’ en ‘jouw waarheid’ naar ‘onze werkelijkheid’ Verhalen delen is betekenis delen De woorden die we kiezen doen groeien of krimpen – “words create worlds” Wim Croonen – DOTzorg 2016

11 Dialoog als basis voor verbinding 315.000 afbeeldingen voor “DISCUSSIE” 73.000 afbeeldingen voor “DIALOOG” Wim Croonen – DOTzorg 2016

12 Dialoog als basis voor verbinding Wim Croonen – DOTzorg 2016

13 The Strength-Based Revolution De sterke-punten revolutie (Marcus Buckingham – ‘Ontdek je sterke punten’ - www.strenghtsfinder.com)www.strenghtsfinder.com De kern van deze revolutie  The Gallup Organization – grootscheeps (1.7 miljoen medewerkers bevraagd gespreid over 101 organisaties in 63 landen) onderzoek binnen grote organisaties wereldwijd naar de vraag “Bent u in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin u het beste bent?  De meeste organisaties zijn gebaseerd op twee onjuiste basisveronderstellingen:  Iedereen kan in nagenoeg alles competentie verwerven.  Bij iedereen bieden zwakke punten de meeste ruimte voor groei. Wim Croonen – DOTzorg 2016

14 3 vragen over talent in wereldwijd onderzoek Wat denk je dat je het meest helpt om succesvol te zijn in je leven?  Voortbouwen op je sterktes vs. Werken aan je zwaktes 40%60% Waar praat je het meest over in gesprekken over je functioneren en je ontwikkeling?  Over mijn tekorten vs. Over mijn talenten vs. ??? 36% 24% 40% In mijn werk kan ik vooral datgene doen waar ik het beste in ben.  JA vs. NEEN 12% 88% Wim Croonen – DOTzorg 2016

15 Studie Wisconsin De Universiteit van Wisconsin voerde een studie uit over menselijke leerprocessen. Twee bowlingteams speelden verschillende games, terwijl de onderzoekers video-opnames maakten. Vervolgens werden de video’s gemonteerd door de onderzoekers. Bij het ene team werd de video zo gemonteerd dat enkel hun fouten getoond werden. Bij het andere team werd de video zo gemonteerd dat enkel hun goede prestaties te zien waren. Elk team kreeg dan hun video te zien om te bestuderen, zodat ze hun prestatie konden verbeteren. Vervolgens keerden de teams terug naar de bowlingbanen om terug te spelen. Beide teams verbeterden hun scores! Wim Croonen – DOTzorg 2016

16 Studie Wisconsin Het verrassende nieuws was echter dat het team dat de sterke punten bestudeerde hun score twee keer zoveel verbeterde als het team dat enkel hun fouten bestudeerde. De onderzoekers concludeerden dat de focus op het positieve helpt om volgende energie vrij te maken: creativiteit en passie en de wens om te slagen. Horen wat we goed doen, geeft ons de wens om het beter te doen en het geloof dat we het beter kunnen doen, waardoor we ook effectief succesvoller worden. Focussen op fouten genereert gevoelens van: vermoeidheid, beschuldiging en weerstand. Wim Croonen – DOTzorg 2016

17 Alles wat je aandacht geeft, groeit!! Het Sterkte Denken vs. Het Tekort Denken Wie springt het verst? Wim Croonen – DOTzorg 2016

18 Een verschil in benadering Veronderstelling : Organisatie = Probleem Dat vraagt om een oplossing Veronderstelling : Organisatie = Bron van mogelijkheden Die je samen ontdekt en ontwikkelt Wim Croonen – DOTzorg 2016

19

20 “Het kunnen omgaan met paradoxen is de uitdaging van de 21 ste eeuw” BASIC BELIEF Wim Croonen – DOTzorg 2016

21 De paradox van control We hebben geavanceerde technieken voor planning & control, maar lijken steeds minder grip te hebben op organisatieprocessen Wim Croonen – DOTzorg 2016

22 Autonoom samenwerken Sterke saamhorigheid ontstaat door het vruchtbaar maken van verschillen Wim Croonen – DOTzorg 2016

23 En-En denken “Wat de ziel in organisaties doodt, is de wens om de paradox in twee te klieven, een van de twee kanten te negeren of de spanning tussen beide zijden te negeren.” Briskin (1998) Creatieve Spanning Wim Croonen – DOTzorg 2016

24 Wat is Appreciative Inquiry? Samen zoeken rond ‘gerichte topic’ Vertekkend vanuit een ‘concrete’ vraag Met een ‘waarderende’ invalshoek Op zoek naar ‘sterktes’ en potentialiteiten Om samen een ‘toekomstbeeld’ te ontwerpen En de weg en stappen er naar toe ‘in dialoog samen te creëren’. Wim Croonen – DOTzorg 2016

25 AI verdiept probleemaanpak Probleemdefinitie Analyse – oorzaken Keuze van alternatief Toepassing Nadruk op inhoud Discovery(ontdekken) Dream (vooruitkijken) Design (plannen) Destiny (uitvoeren) Inhoud én Relatie Wim Croonen – DOTzorg 2016

26 De Waarderende Benadering in 4 fases De 4 opeenvolgende fases –AI kijkt éérst naar sterke ervaringen uit het verleden. In de vorm van verhalen worden deze tot leven gewekt en er wordt naar de kern van de positieve ervaring gezocht. –In een tweede fase wordt een verhaal van een wenselijk toekomstbeeld verteld. –Tenslotte maakt men vanuit de huidige situatie plannen om deze toekomst waar te maken. VERLEDEN TOEKOMSTNU Wim Croonen – DOTzorg 2016

27 Wim Croonen - Genzyme - VKW Limburg - 23/11/2011 Positief kernthema Wim Croonen – DOTzorg 2016

28 De active underlying principles of AI The constructionist principle: As We Talk, So We Make. Words create Worlds. The poetic principle: As we Choose topics of Inquiry, so we Open New Horizons of Action. The anticipatory principle: The Most Potent vehicle for transforming human systems is the projection of a future image. The positive principle: Hopeful imagery attracts energy and mobilizes Intention and action. Positive conversations lead to positive actions.. The princilpe of simultaneity: Inquiry is Change. The Change begins with Inquiry –The power of changing the conversation – The Art of Asking Questions. The narrative principle: As we weave Stories, So We Create Lasting Bonds. Wim Croonen – DOTzorg 2016

29 AI is not about Positivity; AI IS about Generativity AI is about appreciating Inquiry as the fundamental force that moves us forward – together. Wim Croonen – DOTzorg 2016

30 Kernboodschap Wat “werkt” in Appreciative Inquiry is de Kwaliteit van de Relationele Praktijken, eerder dan de nadruk op het positieve: het gaat om het maken van verbindingen, die toekomst maken (generative connections) Basisprincipes steunen op een sociaal constructionistische visie op ‘organiseren’. Wim Croonen – DOTzorg 2016

31 Toepassingsgebieden 1. Strategische denkoefeningen 2.Team ontwikkelingsinterventies 3.Coaching praktijken 4.HR praktijken (performance en talent mgt gesprekken 5.Organisatie ontwikkeling 6.Verandermanagement trajecten Diverse werkvormen: -Protocol -Whole System in the Room -Diverse werkvormen (duo gesprekken, reflectie, tafeldialogen, plenaire oogst,..) 31 Wim Croonen – DOTzorg 2016

32 Appreciative Inquiry: meer een zijn/zienswijze dan methode! Wim Croonen From receivership to Best Employer Wim Croonen – DOTzorg 2016

33 Best Way to Build High Engagement and Enthusiasm? low morale Do an organization survey of low morale? highest engagement & enthusiasm? Magnify and learn from moment of highest engagement & enthusiasm? Wim Croonen – DOTzorg 2016

34 Wim Croonen - Genzyme - VKW Limburg - 23/11/2011 Bron: Griet Bouwen

35 Wim Croonen - Lerend Netwerk Go4Talent - 24 mei 2012 Wim Croonen - Genzyme - VKW Limburg - 23/11/2011 Wim Croonen – DOTzorg 2016

36 Dank, Wim Croonen www.evenwicht.be www.ucare.be

37 From receivership tot Best Employer Introductie van AI binnen Genzyme “Deelname aan GPTW prikkelt en nodigt ons als organisatie uit om via focus groepen of andere werkvormen op een waarderend onderzoekende manier onze medewerkers te bevragen over onze organisatie- en HR praktijken die ervoor zorgen dat wij als organisatie op ons best zijn, die ons differentiëren en waarvan wij meer van zouden kunnen inzetten naar de toekomst. Op deze manier geven wij in co-constructie samen betekenis aan een gewenst gezamenlijk toekomstbeeld waarin ieders verantwoordelijkheid en aandeel erkend wordt. De ziel een plaats geven op de werkplek vraagt om voortdurende dialoog over de dingen die er écht toe doen. De GPTW deelname helpt ons om dit aan te durven en stappen vooruit te zetten.” Quote Wim Croonen – Programmabrochure Vlerick Leuven Gent Mgt School Wim Croonen – DOTzorg 2016

38 Peter Drucker… in een interview over zijn recentste boek “The Next Society” “ De taak van een leider is om onze sterke punten op elkaar af te stemmen, waardoor onze zwakheden irrelevant worden.” Wim Croonen – DOTzorg 2016


Download ppt "« Let it Grow with AI: de (groei)kansen van de Waarderende Benadering». DOTzorg - 03/06/2016 « Introductie in de zienswijze, methodiek en mogelijkheden."

Verwante presentaties


Ads door Google