De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANWEZIGHEIDSBELEID SYNTRA VLAANDEREN EOC, 19 februari 2014 Therese De Bruecker – Jessy Van Dousselaere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANWEZIGHEIDSBELEID SYNTRA VLAANDEREN EOC, 19 februari 2014 Therese De Bruecker – Jessy Van Dousselaere."— Transcript van de presentatie:

1 AANWEZIGHEIDSBELEID SYNTRA VLAANDEREN EOC, 19 februari 2014 Therese De Bruecker – Jessy Van Dousselaere

2 INHOUD Cijfergegevens Evaluatie stappenplan langdurig zieke personeelsleden Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T

3 EVOLUTIE AFWEZIGHEIDSPERCENTAGE

4 AFWEZIGHEIDSPERCENTAGE SYNTRA VLAANDEREN – VLAAMSE OVERHEID

5 ZIEKTEAFWEZIGHEID Totaal aantal werkdagen afwezigheid in 2013 kwalificatie (niveau) ABCD Voltijdse afwezigheid wegens ziekte in 2013 Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid van 1 werkdag Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid voor ziekteperiodes van 2 tot 30 kalenderdagen Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid voor ziekteperiodes van meer dan 30 kalenderdagen Aantal werkdagen deeltijdse afwezigheid wegens ziekte Totale ziekteafwezigheid in 2013 Totaal aantal te werken dagen vte *247 werkd per jaar Ziektepercentage in 2013

6 EVALUATIE STAPPENPLAN Aanpassingen: –Herhalen vraag eventuele werkhervatting na 6 maanden –Afwijking voor ernstige en chronische ziekte –Apart stappenplan na 666 ziektedagen –Apart stappenplan appreciatierecht

7 EVALUATIE STAPPENPLAN Aanleiding –Vraag EOC –Ervaring uitvoering stappenplan gedurende 2 jaar –Ervaring case overschrijding 666 ziektedagen –Ervaring case appreciatierecht

8 EVALUATIE STAPPENPLAN Filosofie: –Blijvend contact met ziek personeelslid –Grote rol leidinggevende –Overleg tussen alle betrokken partijen (personeelslid, team P&O, leidinggevende, Mensura, arbeidsgeneesheer, behandelend arts) geeft re-integratie een grotere kans op succes

9 Aanwezigheidsbeleid Ziekteproces: 3 fasen 1.Voor de ziekte 2.Tijdens de ziekte 3.Na de ziekte Fasen 2 en 3 => zie stappenplan (langdurig) zieke personeelsleden Fase 1 => preventief en multidisciplinair

10 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Goed werkvermogen  Balans tussen kenmerken werknemer en werkvereisten  Voor alle werknemers

11 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Proefcase: afdeling Regie en Toezicht 5 stappen: 1.Verzamelen informatie 2.SWOT afdeling R&T 3.Overleg 4.Actieplan 5.Evaluatie

12 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 1: Verzamelen informatie –Personeelspeiling en cultuuronderzoek –Gesprekken individuele personeelsleden –Evaluatieverslagen –Exit gesprekken –Vakliteratuur, seminaries, …

13 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 2: SWOT-analyse

14 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 2: SWOT-analyse 4 niveaus: 1.Gezondheid (lichamelijk en geestelijk) 2.Competenties (kennis en vaardigheden)

15 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 2: SWOT-analyse 4 niveaus: 3. Normen en waarden (motivatie) 4. Werk (omstandigheden, inhoud en eisen, organisatie, management en leiderschap)

16 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 3: overleg Overleg tussen afdelingshoofd R&T, directeur Leren en Werken en stafmedewerker P&O op 20/11; 9/1 en 10/2.

17 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 4: actieplan Voorbeeld: Meer fysiek overleg met dubbel doel: 1.informatie, visie 2.Werkverdeling 3 soorten: groot overleg, teamoverleg, bilateraal Minima worden afgesproken.

18 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Stap 4: actieplan 3 soorten acties: 1.Generiek voor gans SVL 2.Specifiek per afdeling/team 3.Afdelingsoverschrijdend =>MAATWERK!

19 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T Evaluatie actieplan - Opvolgingsgesprek najaar met afdelingshoofd R&T en directeur L&W - Via PLOEG-cyclus

20 VOORSTEL VAN BESLISSING Het EOC -neemt kennis van de ziekte-afwezigheidscijfers -geeft een positief advies over het aangepaste stappenplan langdurig ziek personeelslid -Neemt akte van en onderschrijft het 5-stappenplan en de evaluatie “aanwezigheidsbeleid” binnen de afdeling R&T -vraagt de cel P&O deze werkwijze toe te passen op de afdelingen SNW en AAD

21 Aanwezigheidsbeleid afdeling R&T VRAGEN?


Download ppt "AANWEZIGHEIDSBELEID SYNTRA VLAANDEREN EOC, 19 februari 2014 Therese De Bruecker – Jessy Van Dousselaere."

Verwante presentaties


Ads door Google