De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overgang naar jaar 4 Procedure voor studenten die een of meerdere onvoldoende WPB’s moeten herkansen 1.Kleine zaken/lacunes: inhalen binnen de periode;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overgang naar jaar 4 Procedure voor studenten die een of meerdere onvoldoende WPB’s moeten herkansen 1.Kleine zaken/lacunes: inhalen binnen de periode;"— Transcript van de presentatie:

1 Overgang naar jaar 4 Procedure voor studenten die een of meerdere onvoldoende WPB’s moeten herkansen 1.Kleine zaken/lacunes: inhalen binnen de periode; te denken valt aan formulieren, beroepshandeling, handtekening.

2 Overgang naar jaar 4 2. Tekorten m.b.t tot algemene vaardigheden zoals vragen stellen, initiatief nemen: deze kan een student onderweg - dat is in een volgende periode - inhalen. Studenten blijven in dezelfde groep.

3 Overgang naar jaar 4 3.Als aan het einde van periode 11 aan alle eisen van die periode voldaan is, is met terugwerkende kracht ook periode 9 en/of 10 in orde. Daarbij moeten de manco’s van periode 9 en/of 10 benoemd zijn en in periode 11 aantoonbaar weggewerkt zijn.

4 Overgang naar jaar 4 4.Zaken/vaardigheden waarvoor stage/oefening nodig is in de groep waarin de herkansing moet plaatsvinden kunnen uit de aard der zaak – je zult eerst moeten oefenen! - pas op een later tijdstip herkanst worden. Hier naderen we de jaargrens en wellicht studievertraging.

5 Overgang naar jaar 4 4.Wanneer? Afspraken maken over extra stagedagen en oefenen b.v. tien stagedagen verdeeld over meerdere weken in periode 10 of 11.

6 Overgang naar jaar 4 5.In het zwaarste geval kan een student pas zijn herkansingen realiseren in periode 12! Dat betekent dat hij de minor niet kan doen en deze pas in periode 17 kan volgen. N.B. Bij een onvoldoende WPB doen schoolopleider, slb’er en mentor een voorstel voor het vervolg.

7 Overgang naar jaar 4 Overschakelen naar de site OER art. 4.9, lid 3 Schema jaar 2 en 3

8 Overgang naar jaar 4 OER art. 4.9, lid 3 Een student dient minimaal 91 EC’s van de hoofdfase behaald te hebben om aan de afstudeerfase te mogen beginnen. N.B. De EC’s voor het beroepsproduct, het onderzoeksverslag, SLB en de werkplekbeoordeling in periode 9, 10 en 11 en voor SLB in periode 12 moeten altijd behaald zijn.

9 Overgang naar jaar 4 1.De Examencommissie stelt aan het einde van de hoofdfase vast welke studenten 120 EC’s behaald hebben. Zij kunnen aan de afstudeerfase beginnen. 2.De Examencommissie stelt aan het einde van de hoofdfase vast wie minder dan 120, maar minimaal 91 EC’s behaald heeft.

10 Overgang naar jaar 4 3.De Examencommissie geeft bij studenten die minimaal 91, maar minder dan 120 EC’s behaald hebben en die aan de voorwaarden genoemd bij N.B. hierboven voldaan hebben aan op welke wijze en termijn zij de ontbrekende EC’s moeten behalen. Voor de aanvang van de LIO dien je in totaal 210 EC’s te hebben (= 3 x 60 en 30) of 105, als je de minor nog niet hebt gedaan.

11 Overgang naar jaar 4 4.Alle overige studenten mogen niet aan de afstudeerfase beginnen. Zij moeten eerst voldoende EC’s behalen om onder 2 en 3 te vallen.

12 Overgang naar jaar 4 Advies 1.Als je een kleine achterstand hebt en je denkt die tijdens je minor in te kunnen inhalen: MINOR DOEN. Als je een grote achterstand hebt, kies dan geen minor en gebruik periode 12 om al je tekorten weg te werken.

13 Overgang naar jaar 4 3.Bij achterstanden pleeg je altijd tijdig overleg met je slb’er en de studieadviseur Ine Orbons. Zij overlegt regelmatig met de voorzitter van de examencommissie. 4.Voor studenten die tijdig overleggen over inhaaltrajecten, zoeken we altijd constructieve oplossingen.


Download ppt "Overgang naar jaar 4 Procedure voor studenten die een of meerdere onvoldoende WPB’s moeten herkansen 1.Kleine zaken/lacunes: inhalen binnen de periode;"

Verwante presentaties


Ads door Google