De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiecoach Bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiecoach Bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Studiecoach Bijeenkomst
CE1 Semester 2

2 Studie coaching Advies Informatie Doorverwijzen EMEG Lijst
Keuzes maken Student gesprekken Bijeenkomsten Doel: Maximaal presteren en zelfvertrouwen! Herhalen waar staat Studie coaching voor en bewust maken van doel.

3 Agenda Welkom! Opstarten semester 2 -> Studiegids
Evaluatie tentamens periode 2 Opbouw opleiding en ingangseisen Overgangsnorm EMEG lijst Assessment CO1 en planning Belangrijke data IEMES week INFO INFO INFO Agenda om te bespreken tijdens bijeenkomst.

4 Studiegids Beroepsprofiel Competenties Conversietabel
Curriculum kaders Module beschrijvingen Informatie praktische zaken Informatie persoonlijke begeleiding Herhaling van studiegids ->> besef van inhoud en vragen die studenten hebben -->> verwijzingen naar info, telefoonnummer etc Bekijk met de student samen het curriculum van semester 2.

5 Studiegids Semester 2 Bekijk met de student samen het curriculum van semester 2. Geef aan hoe belangrijk de planning voor dit semester is. Reguliere tentamens en herkansingen. Belangrijk: herkansing volgt altijd in de eerstvolgende periode!

6 Progress Inzicht in je cijfers
Vraag aan de studenten of ze bewust zijn van de behaalde cijfers en controleren in progress. Indicator geeft aan de hand van Studie Voortgang Indicator SVI weer hoe de status van je studie is. Ivm nog te verwerken resultaten is niet meteen up to date.

7 Opbouw opleiding en ingangseisen
Jaar Ingangseis Fase Onderdelen 1 Zie artikel 2 Propedeuse Zie studiegids Assessment Propedeuse 2 * Hoofdfase Zie studiegids 3 ** Hoofdfase Semester 1: Meewerkstage Semester 2: Minor Assessment Hoofdfase 4 *** Afstudeerfase Semester 1: Advanced Courses Semester 2: Onderzoeksstage **** Assessment Afstudeerfase Herhalen hoe het staat met de ingangseisen. Toelichting op hoe het vanaf jaar 1 eruit ziet.

8 Voor studenten van cohort 2011 – 2012 en verder geldt:
Er is een ingangsnorm per studiejaar. Aan het einde van elke fase maakt het Assessment deel uit van de ingangsnorm. Bewust maken van ingangseisen voor aankomende studiejaren

9 Ingangseisen: Aan het einde van elke fase maakt het Assessment deel uit van de ingangsnorm: * Ingangseis jaar 2: Beide projecten jaar 1 behaald Het Assessment propedeuse met een voldoende heeft afgesloten en maximaal twee toetsen niet behaald. ** Ingangseis jaar 3: Propedeuse behaald, en Een project van jaar 2 met een voldoende afgesloten En daarnaast minimaal acht toetsen van jaar 2 behaald (ovb i.v.m. Moment van toepassing) Bewust maken van ingangseisen voor aankomende studiejaren INGANGSEIS JAAR 3 LIJKT LAAG, MAAR BESEF JE WEL DAT JE ALLES VOOR JAAR 4 MOET HEBBEN GEHAALD. IN JAAR 3 BEN JE NAMELIJK OP MEEWERKSTAGE EN MINOR

10 Ingangseisen: Aan het einde van elke fase maakt het Assessment deel uit van de ingangsnorm: ***Ingangseis jaar 4: - Alle toetsen van jaar 2 behaald. - Minor en Meewerkstage heeft behaald - Assessment hoofdfase heeft behaald ****Ingangseis Assessment afstudeerfase: - Alle onderdelen van niveau 3 (de afstudeerfase) behaald. Bewust maken van ingangseisen voor aankomende studiejaren

11 Overgangsnorm Jaar 1 Studie Voortgangs Indicatie SVI
Onderwijs Examen Regeling (OER): De student krijgt een positief studieadvies en de indicatie A in onderstaande gevallen: Indien 60 studiepunten zijn behaald. De student krijgt een voorwaardelijk positief en de indicatie B in onderstaande gevallen: Indien student de projecten en het assessment met een voldoende heeft afgesloten en maximaal twee toetsen niet heeft behaald. De student krijgt een voorwaardelijk afwijzend studieadvies en de indicatie C in onderstaande gevallen: N.v.t. De student krijgt een bindend afwijzend studieadvies en de indicatie D in onderstaande gevallen Indien student het (de) project(en) en/of het assessment met een onvoldoende heeft afgesloten en/of meer dan twee toetsen niet heeft behaald. Goed om te weten wat de overgangsnorm inhoudt voor CO1

12 Overgangsnorm Jaar 1 Studie Voortgangs Indicatie SVI
Behoefte aan een gesprek?! Maak een afspraak met je studiecoach!!! Goed om te weten wat de overgangsnorm inhoudt voor CO1 Studenten kunnen vragen hebben ivm behaalde resultaten. Dat kan zorgen voor onzekerheid ivm behalen van eerste jaar. Ga als studiecoach in gesprek en bespreek beperkingen en mogelijkheden!

13 EMEG Lijst Blogs update en doorspreken van status.
Presentatie van studenten… GEEF AAN DAT JE OP DE HELFT ZIT VAN HET STUDIEJAAR EN DAT BIJ ACHTERSTAND JE EXTRA HARD AAN DE SLAG MOET!!!

14 EMEG lijst HET IS EEN VAK EN DAAR ZITTEN STUDIEPUNTEN AAN
EMEG lijst bijwerken Actie lijst met plan van aanpak Tussentijds beoordelen HET IS EEN VAK EN DAAR ZITTEN STUDIEPUNTEN AAN VERBONDEN!!!! ZORG DAT JE EMEG LIJST EN OPDRACHTEN OP HET BLOG STAAN, HET WORDT BEOORDEELD EN ER STAAN STUDIEPUNTEN VOOR!!!

15 EMEG lijst Status beoordeling en feedback van je studiecoach

16 Assessment Jaar CE1 Het assessment wordt gecommuniceerd via het vak ……

17 Assessment Jaar CE1 Beoordeeld op competenties: - C3 - C4 - C6

18 Assessment CE1 BEGIN OP TIJD!!! Inhoud via vak Planning
Benadruk de planning en verloop van combinatie vrije dagen en lesweken

19 Assessment CE1 Benadruk de planning en verloop van combinatie vrije dagen en lesweken. HET IS EEN DRUK EN SNEL SEMESTER MET VEEL ONDERBREKINGEN!!!

20 Belangrijke data CE1 07 juni inleveren assessments
14 juni inleveren papers T/A week 1 = juni tentamens, regulier T/A week 2 = juni assessments T/A week 3 = juni assessments nominale studenten, hertentamens jaar 1 (P.3) T/A week 4 = 1-5 juli hertentamens jaar 1 (P.4) Benadruk de planning en verloop van combinatie vrije dagen en lesweken

21 Fontys Portal Data, info etc te vinden op de portal.
WIJS EROP DAT DE PORTAL VERANDERT IS!!!

22 IEMES WEEK Aankondigen van aankomende IEMES week.
Bespreek ervaring, mening en tips en tops.

23 IEMES WEEK Meer betrokkenheid vanuit studie coaching Voorafgaand verdiepen in gastsprekers Voorafgaand verdiepen in excursies Etc etc. Meer voorbereiding zorgt voor vergroten van intrinsieke motivatie!!! Feedback van studenten heeft ervoor gezorgd….

24 Planning IEMES week Indicatie van de planning voor de IEMES week. Inhoud volgt nog.

25 Planning IEMES week Indicatie van de planning voor de IEMES week. Inhoud volgt nog.

26 INFO INFO INFO Voor algemene en publieke informatie te vinden op: Voor inhoudelijke informatie mbt vakken etc te vinden op: (Fontys Portal) Voor informatie betreft competenties, module beschrijving etc Studiegids FONTYS MAIL!!!! ZORG DAT JE DE INBOX VAN DE FONTYS MAIL OPRUIMT!!! Handige info: Als studenten vragen hebben, is het verwijzen naar de nodige informatiekanalen altijd het beste. In de studiegids, internet site etc kun je zo goed als alles terugvinden.

27 Mededelingen en of vragen
Algemeen LAAT KLASSENVERTEGENWOORDIGER INPUT VAN DE KLAS VERZAMELEN EN MEENEMEN VOOR AANKOMENDE KLASSENVERTEGENWOORDIGER BIJEENKOMST!!!


Download ppt "Studiecoach Bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google