De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE EERSTE STUDIECOACHBIJEENKOMST

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE EERSTE STUDIECOACHBIJEENKOMST"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE EERSTE STUDIECOACHBIJEENKOMST

2 Opbouw studie Propedeuse: jaar 1 2 semesters (4 periodes)
WAAR BEN JE en WAAR GA JE HEEN Propedeuse: jaar 1 2 semesters (4 periodes) Hoofdfase: jaar 2 en 3 Half jaar Meewerkstage Half jaar Minor Afstudeerfase: jaar 4 Half jaar Advanced Courses Half jaar Onderzoekstage

3 PROGRAMMA Kennismaking Wat is studiecoaching?
Rol van de student en rol van de coach EMEG lijst Portfolio Toetsing Competentieprofiel Jaarplanning Overige praktische zaken

4 2. WAT IS STUDIECOACHING? Verantwoord studie- en beroepskeuzen kunnen maken. Zelfstandig eigen competentieontwikkeling kunnen vormgeven. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen studievoortgang. Kunnen inzetten van een ondersteunend sociaal netwerk.

5 CONCREET 1x per 2 weken klassikale bijeenkomst
Tussenliggende weken: individuele gesprekken IEMES weken Studievaardigheidstrainingen (plannen, tentamenvoorbereiding, etc). Brede oriëntatie op de branche d.m.v. de EMEG lijst Stagevoorbereiding: stage vinden, solliciteren, opdracht formuleren, etc. Oriëntatie op minor en maken keuze

6 3a ROL STUDIECOACH studieloopbaanbegeleiding (SLB)
competentieontwikkeling professionele beroepshouding begeleiden bij ontwikkelen portfolio begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling (o.a. persoonlijk merkmodel 1.0) begeleiden bij ontwikkelen van de EME branche (EME lijst) begeleiden bij stagevoorbereiding begeleiden bij minorkeuze

7 STUDENT Aanwezigheid verplicht bij klassikale bijeenkomst en IEMES week Initiatief nemen tot individuele gesprekken wanneer nodig > Werken aan EMEG lijst (buiten schooltijd) > Portfolio opbouwen > Stage voorbereiden > Oriënteren op/ keuze maken voor minor

8 4. EMEG lijst Wij vinden dat jij je als IEMES student breed moet oriënteren op de branche! Daarom moet jij het komende jaar een verplicht aantal events bezoeken, games spelen, tv-opnamens bijwonen, cd’s luisteren, concerten bezoeken, tijdschriften lezen, etc.

9 Principe van een fruitautomaat
Je maakt dus een passende en interessante combi van drie categorieën

10 WHAT:OBSERVATIE, BEZOEK ETC WHY: ONDERZOEKSVRAAG HOW: PRESENTATIEVORM
Welke trends zie je terugkomen en hoe worden deze trends toegepast ? INFOGRAPHIC EVENTS Wat zijn je verwachtingen vooraf? Wat is je ervaring geweest? Wat is het verschil ? FILMPJE Wat zijn de verwachtingen van de doelgroep vooraf? Wat is de ervaring van de doelgroep. Wat is het verschil ENTERTAINMENT PREZI Welke positie neemt hetgeen je geobserveerd hebt in ten opzichte van de concurrent? Geef dit weer in een positioneringsmatrix. PECHA KUCHA GAMING Breng de reclames rondom in kaart en kijk naar de koppeling daartussen. Welke conclusie kun je trekken? MUSIC lees recensies en geef daar een reactie op Observeer het publiek tijdens je bezoek

11 “WHAT” DE MOGELIJKE OPDRACHTEN PER BRANCHE, PER JAAR
1 “WHAT” DE MOGELIJKE OPDRACHTEN PER BRANCHE, PER JAAR

12 (Bij gaming gaat het vooral om het spelen)
ENTERTAINMENT GAMING buitenlands tijdschrift, Time magazine, 360 documentaire Page One: A Year Inside The New York Times, of een andere “making of” Lees de winnaar van de AKO literatuurprijs van dit jaar Internet: Lees het boek “Googled” van Ken Auletta theater-voorstelling (geen musical of cabaret) Film: Kijk Seizoen 1 van “Entourage” Kijk een film (dvd/bluray) met het commentaar van de regisseur. Ga naar , kies een spel en speel dit dagelijks voor 2 weken Speel world of warcraft tot level 20 Speel een serious game (een aantal uur) Bezoek een gamebeurs/lanparty/gamejam Speel een spel uit de top 20 van (een aantal uur) (Bij gaming gaat het vooral om het spelen) JAAR 2 EVENTS MUSIC beurs congres Product presentatie Bezoek strp-festival 2013 Bezoek Eurosonic/Noorderslag Bezoek het Amsterdams dance event Ga naar de site Ga naar de site ga naar de site Ga naar de site Bezoek een live optreden in het buitenland Opmerking: Voor eerstejaars geldt dat alle branches evenredig verdeeld moeten zijn. Ze moeten zich op alle branches oriënteren. Voor tweedejaars geldt dat zij zich mogen specialiseren in twee branches.

13 “WHY” DE MOGELIJKE VRAGEN / ACTIVITEITEN (SOMS BRANCHESPECIFIEK)
2 “WHY” DE MOGELIJKE VRAGEN / ACTIVITEITEN (SOMS BRANCHESPECIFIEK)

14 Speel de game mee en haal een level
Benoem 3 trends die je ziet terugkomen. Hoe worden deze trends toegepast ? Speel de game mee en haal een level GAMING Werk minimaal 4 uur actief mee EVENT/FESTIVAL Wat zijn je verwachtingen vooraf? Wat is je ervaring geweest? Wat is het verschil ? Kruip in de huid van de artiest en geef een beeld verslag vanuit zijn/haar perspectief Wat zijn de verwachtingen van de doelgroep vooraf? Wat is de ervaring van de doelgroep. Wat is het verschil Welke positie neemt hetgeen je geobserveerd hebt in ten opzichte van de concurrent? Geef dit weer in een positioneringsmatrix. Maak eens een geschatte begroting van wat je hebt gezien, probeer zo realistisch mogelijk te zijn. (research waar mogelijk) Breng de reclames rondom in kaart en kijk naar de koppeling daartussen. Welke conclusie kun je trekken? Ga op zoek naar de succesfactor Ga op zoek naar het verdienmodels lees recensies en geef daar een reactie op Maak een beknopte SWOT en geef 3 adviezen Observeer het publiek tijdens je bezoek

15 “HOW” DE MOGELIJKE PRESENTATIEVORMEN
3 “HOW” DE MOGELIJKE PRESENTATIEVORMEN

16 ANDERE ZELFGEKOZEN VORM
PECHAKUCHA: 20 X 20 SLIDES Zie FILMPJE GEWONE PPT ANDERE ZELFGEKOZEN VORM (maar wel in presentatievorm, dus geen verslag in word) INFOGRAPHIC

17 EMEG lijst Een voorbeeld Branche: bezoek een sportevenement
Opdracht: maak een beknopte SWOT-analyse Presentatievorm: maak hiervan een infographic

18 EMEG lijst Nog een voorbeeld
Branche: woon een opname van een tv show met publiek bij Opdracht: beschrijf je verwachtingen vooraf, je ervaring en het verschil hiertussen. Presentatievorm: maak hiervan een filmpje.

19 INLEVEREN Elke bijeenkomst (om de twee weken) heb je een item van je EMEG lijst af. Mag in duo’s (dus maximaal 2!) Elke bijeenkomst begint met een paar presentaties, je kunt gevraagd worden om te presenteren (steekproefsgewijs) In dezelfde week moet je hem altijd uploaden op je e-portfolio Op paperclip kun je het nalezen

20 5. PORTFOLIO

21 INHOUD PORTFOLIO CE/CO – JAAR 2/3
Persoonlijke motivatie Wat brengt je hier? Waarom IEMES? Persoonlijk merkmodel 2.0 Wie ben jij? Wat is visie? Wat is je missie? (creatief) CV Wat heb je al gedaan? Wat is je ervaring? Waar ben je goed in? Maak een LinkedIn account aan. EMEG lijst jaar 2 Wat weet jij van de event, music, entertainment en gaming branches? Bewijs competenties niveau 2 Eventuele bewijs competenties niveau 2 van buiten de opleiding (minor) Stageverslag Opmerkingen: CO jaar 2: veel studenten hebben vorig jaar een ‘persoonijk merkmodel’ gemaakt. Dit was een bonusopdracht voor het vak communicatietheorie. Degene die er al één hebben, mogen deze gebruiken voor hun portfolio. Het idee is dat ze hun ‘persoonlijk merkmodel’ van vorig jaar updaten voor dit jaar. LET OP: CO2 studenten gaan binnen het vak Visuals & Concepts aan de slag met het concept ‘ik’. Dit resulteert in de expositie “I AM2”. Het kan heel goed zijn dat het concept dat ze voor dit vak ontwikkelen opnemen in portfolio. CE jaar 2: voor deze studenten is het geheel nieuw. In jaar 2 gaan we in principe niet actief met het persoonlijk merkmodel aan de slag tijdens de bijeenkomsten. Wellicht dat dit voor jouw klas wel nodig is. Die vrijheid heb je als studiecoach. Indien wenselijk kunnen we voor alle 2e jaars CE studenten een extra workshop in de IEMESweek organiseren waarin we met ze aan de slag gaan met het persoonlijk merkmodel. Op de N-schijf komt alle relevante informatie over het merkmodel te staan, zodat je je daar als studiecoach op kunt oriënteren. In kamer 0.20 liggen readers klaar van het boek: “Als jij een merk zou zijn”. Dit boek vormt de basis voor het persoonlijk merkmodel zoals we dat bij IEMES hebben ingestoken. Uiteraard mag de student deze ‘theorie’ creatief interpreteren.

22 De vorm van het portfolio
Een online blog: bij voorkeur wordpress Bij voorkeur gebruik je één blog voor alle vakken (o.a. Mediadesign en engels) waarin je tabbladen maakt per vak, dus ook voorcoaching Ga eerst eens zelf uitzoeken hoe je een blog aanmaakt, verdere uitleg blog volgt Bedenk goed of je een openbaar blog wilt, of dat het afschermt met een wachtwoord Link van je portfolio blog naar coach a.s.a.p. Opmerkingen: Hou het doel goed voor ogen: presentatie van jezelf aan o.a. docenten, medestudenten, netwerk en werkveld. Studenten die al een blog hebben, of een eigen website, mogen die uiteraard ook gebruiken. Door wat inhoudelijke wijzigingen in het vak mediadesign is gebleken dat op dit moment nergens meer in de vakken echt aandacht wordt besteed aan de praktische en technische kant van het maken van een blog. Voor alle studenten, CO en CE, jaar 1 en jaar 2, wordt dan ook in de eerste IEMES week een actief seminar of een workshop georganiseerd om ze daarbij te helpen. Indien nodig kan dit herhaald worden op een later tijdstip. Daarnaast kunnen we nadenken over een soort inloopspreekuur bij de interne experts op dit gebied. Laat studenten ook vooral elkaar helpen.

23 6. TOETSING Voorwaarden voor toekenning 3 EC’s:
Aanwezigheid: minimaal 10 v.d. 12 bijeenkomsten Inhoud portfolio 12 EMEG lijst items Persoonlijke motivatie Cv Persoonlijk merkmodel Opmerking: Omdat studiecoaching niet elke week een bijeenkomst heeft, zou het toepassen van de aanwezigheidsplicht zoals beschreven in de studiegids wel heel soepel zijn. Dat zou namelijk betekenen dat een student 3 van de 6 bijeenkomsten per semester mag missen. Gevolg zou dan zijn -0,5 punt van eindcijfer.

24 HOOGTE VAN HET CIJFER Onvoldoende (< 5,5) Voldoende (5,5 - 7)
Goed ( >7) - Onvoldoende aanwezig - Onvolledig portfolio Voldoende aanwezig Volledig portfolio Inhoud portfolio van opvallende kwaliteit Opmerking: Omdat studiecoaching niet elke week een bijeenkomst heeft, zou het toepassen van de aanwezigheidsplicht zoals beschreven in de studiegids wel heel soepel zijn. Dat zou namelijk betekenen dat een student 3 van de 6 bijeenkomsten per semester mag missen. Gevolg zou dan zijn -0,5 punt van eindcijfer.

25 7. COMPETENTIEPROFIEL Basis van de opleiding
Afgeleid van het beroepsprofiel Toetsing in (afstudeer)assessments

26 Wat is een competentie? “het vermogen om in een beroepskritische situatie succesvol te kunnen handelen”

27 COMPETENTIEPROFIEL CE IEMES
1.Ondernemer schap 2.Markt onderzoek 3.Bedrijfs- en omgevings analyse 4.Strategie en beleid 5.Planning en uitvoering 6.Sales 7.Communi catie 8.Marketing communicatie 9.Leiderschap en management COMPETENTIEPROFIEL CE IEMES

28 HOE ONTWIKKEL JE COMPETENTIES?
Niveau 1 (propedeuse – jaar 1) Modules Projecten Studiecoaching ASSESSMENT 1 > TOETSING COMPETENTIES NIVEAU 1 Niveau 2 (hoofdfase – jaar 2 + 3) Meewerkstage Minor ASSESSMENT 2 > TOETSING COMPETENTIES NIVEAU 2 Niveau 3 (afstudeerfase – jaar 4) Advanced courses Onderzoeksstage ASSESSMENT 3 > TOETSING COMPETENTIES NIVEAU 3

29 9. JAARPLANNING Opmerkingen:
Laat zien waar de student dit kan vinden: Misschien goed om voor iedereen een printje mee te nemen. Loop met ze door het jaar heen: 2 semesters / 4 periodes Zwaartepunten qua toetsing (na semester 1 en na semester 2) IEMES weken Etc.

30 9. OVERIGE PRAKTISCHE ZAKEN
Website: Portal: portal.fontys.nl webmail.fontys.nl (inloggen op portal) CE2A BELANGRIJK: je fontysmail is het officiële communicatiekanaal tussen jou en Fontys.

31 VEELGESTELDE VRAGEN www.fontysaci.nl/FAQ

32 ALLES OVER ICT www.fontysaci.nl/faq/ict

33 NOG MEER OVER ICT portal.fontys.nl/ictservices

34 Je rooster op je smartphone? Fontys iPlanner

35

36 OVERIGE PRAKTISCHE ZAKEN
studiegids problemen inschrijving Fontys pasje …jaar 2: vergeet niet : herinschrijven studielink!!

37 Eerste presentaties EMEG lijst!!
VOLGENDE BIJEENKOMST Eerste presentaties EMEG lijst!! Iedereen moet in de komende twee weken dus een eerste activiteit ondernemen van de EMEG lijst en de bijbehorende opdracht uitvoeren. AAN DE SLAG!


Download ppt "WELKOM BIJ DE EERSTE STUDIECOACHBIJEENKOMST"

Verwante presentaties


Ads door Google