De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Avans studentendecanaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Avans studentendecanaat"— Transcript van de presentatie:

1 Het Avans studentendecanaat
Advies, ondersteuning en hulpverlening

2 Ff voorstellen Avans Studentendecanaat ‘s-Hertogenbosch:
Martin de Leau (locatie Hervenplein) Els van Lith Mariska Musch José Stikkers Sacha Paans Peer Trepels (AMB)

3 Positie studentendecaan
Onafhankelijk van opleiding (belangen behartigen van student) Vertrouwelijkheid gewaarborgd (registratiesysteem) Geen stappen zonder toestemming student Netwerk Studentendecanen DMCS LOShbo

4 Waarvoor kan ik terecht?
In principe voor ALLE vragen, hulp en advies, maar… Onderwijsinhoud: docent, tutor, coach, mentor, BB Achterstand (SLB), stage, afstuderen, switchen: opleiding Organisatorische zaken: coördinatoren, onderwijsbureau Vertrouwenspersonen (agressie, discriminatie, seksuele intimidatie) Studenten Informatie Balie (OE002 of )

5 Graag of niet? Soms noodzakelijk:
Tijdig melden (studievertraging door) bijzondere persoonlijke omstandigheden buiten je schuld (registratie) Extra faciliteiten vanwege functiebeperking Speciale regeling i.v.m. topsport Aanvraag “Profileringsfonds” Hogeschool Extra jaar studiefinanciering Extra uitloopjaar langstudeerboete Inkomen ouder buiten beschouwing laten Problemen met uitschrijven

6 Het is verstandig de studentendecaan te raadplegen bij:
Studieproblemen, studiekeuze en -loopbaan: Waarom vallen mijn resultaten tegen? Pak ik de studie wel goed aan? Is dit wel de juiste opleiding voor mij? Hoe kies ik een ander beroep en andere opleiding? Er dreigt een afwijzend studie advies, wat nu? Hoe kan ik doorstuderen aan de universiteit?

7 De studentendecaan is echt deskundig
Kosten en geld voor je studie; studiefinanciering Wat is de 1 februari-regeling, diplomatermijn? Geldt de “langstudeerwet” voor mij? Wanneer betaal ik het hoger collegegeld? Hoeveel mag ik bijverdienen? Hoe regel ik dat? Wat betekent een “prestatiebeurs” voor mij? Kan ik lenen en toch een OV-kaart krijgen? Mijn ouders zijn gescheiden, hoe zit het dan met mijn aanvullende beurs? Help, kan ik gebruik maken van het Noodfonds? Hoe en wanneer krijg ik een extra jaar stufi?

8 Vraagbaak, ondersteuner en adviseur
Reglementen Hogeschool en opleiding Informatie en advies over rechten en plichten van studenten (Studentenstatuut, OER e.d.) Hoe zit het bijvoorbeeld met teruggave collegegeld bij uitschrijven of na afstuderen? Wanneer kom ik in aanmerking voor een voorwaardelijk bindend studie advies? Wat is een studeerbaar programma? Hoe pak ik een beroep of bezwaar aan? Hoe kan ik topsport inpassen in studie?

9 Hulpverlening en doorverwijzing
Jij zelf, het persoonlijk (dis)functioneren Melden en bespreken persoonlijke omstandig-heden met invloed op studievoortgang Hulp en advies bij professionele hulp (snelle doorverwijzing naar GGZ, AMW of psycholoog) NIEUW: workshop dyslexie Faalangst- of assertiviteitstraining Studentgroepen rouwverwerking NIEUW: Het Avans Studentencentrum

10 Alles? Veel informatie en ondersteuning te halen dichtbij onderwijs (docenten,onderwijsbureau, studieloopbaanbegeleider, coördinator) Studenten Informatie Balie ( ) Zie ook Blackboard en Avans iPortaal) Maar verder: de deur staat altijd open voor alle mogelijke vragen en problemen, zeker als je nergens anders terecht kunt…

11 Afspraken en informatie
Afspraak maken eenvoudig via Studenten Informatie Balie (OE002 of 073 – ) Peer Trepels doorgaans aanwezig op G057 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Je kunt ook bij collega’s terecht Verdere informatie over de studentendecanen:

12 Informatie op papier Verdere informatie te vinden in speciale flyer:
De studentendecaan


Download ppt "Het Avans studentendecanaat"

Verwante presentaties


Ads door Google