De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën,Begeleiding en Wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën,Begeleiding en Wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Financiën,Begeleiding en Wonen
Studeren aan de Radboud Universiteit André Bartels Januari 2014

2

3

4

5

6 Aanmelding en Studiefinanciering
-Aanmelding loopt via hiermee ben je nog niet ingeschreven! -Let op voor 1 mei! -Studiefinanciering apart aanvragen -Aanvragen digid met sms-functie -Regel je zaken op tijd!

7 Studiefinanciering -Prestatiebeurs -Aanvullende prestatiebeurs -Lening
-Collegegeldkrediet -OV-reisproduct

8 Let op! -2de kwartaal of eerder 18??? VO 18+
-3de kwartaal 18 let op stufi en ov per

9 Bedragen per 01-09-2014 Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 279,14 € 100,25 Aanvullende beurs € 258,35 € 237,46 Lenen € 295,73 € 295,73 Collegegeldkrediet € 158,33 € 158,33 Totaal € 992,05 € 792,27 *collegegeld bedraagt €1906,--

10 Sociaal Leenstelsel???? -Geen prestatie-basisbeurs, lenen!
-Voor studenten van minder draagkrachtige ouders blijft de aanvullende prestatiebeurs bestaan??? -Ingangsdatum ? -Voor welke studenten? -Opleidingsfase-garantie? -Reisproduct vanaf ?

11 Maar er komt nog meer…… Voor de huidige 6vwo-ers die per instromen: -vroege inschrijving ( ) -(verplichte) studiekeuzetrajecten En… wellicht in toekomst -centrale loting op termijn afgeschaft -bsa in 2de en 3de jaar

12 Studeren thuissituatie (top)sport financiën bijbaan functiebeperking/ wonen/reizen ziekte studiesucces studiekeuze/ studeerproblemen -motivatie Ondernemerschap Bindend StudieAdvies OP TIJD STARTEN Bestuurswerk toekomstperspectief

13 Alles geregeld, nieuw begin
Belang van de Introductie *kennismaking met de opleiding *kennismaking met de medestudenten *kennismaking met studie- en studentenverenigingen, sportverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen, gezelligheidsverenigingen, cultuurverenigingen, internationale verenigingen *nieuwe vriendschappen en netwerken

14

15

16

17 Begeleiding -Kleinschalig onderwijs -Veel contact-uren -Mentor/Tutor
-Studieadviseur -Studentendecaan -Studentenpsycholoog -Trainers -Studie- en loopbaanadviseurs

18 Voorbeelden van vragen/problemen
-je bent ziek en wilt weten of je je studie moet onderbreken; -je ziet je studie niet meer zo zitten en wilt weten welke praktische consequenties het heeft als je stopt of van studie verandert; -je komt thuis in problemen door geldkwesties of andere omstandigheden; -je loopt studievertraging op door ziekte, psychische problemen of bijzondere familieomstandigheden;

19 Maar ook….. -je voelt je bij een tentamen of examen
onrechtvaardig behandeld en wilt in beroep gaan; -je bent (potentieel) topsporter en wilt sport en studie combineren; -je kunt jezelf er niet toe zetten ergens aan te beginnen; -je weet niet hoe je de stof moet bestuderen; -je hebt een handicap en je wilt weten welke voorzieningen er mogelijk zijn;

20 Welke voorzieningen…??? -Toegankelijkheid van de gebouwen denk aan
rolstoelen, aangepaste toiletten en parkeerplaatsen -Ringleidingen in collegezalen -Aangepaste woonruimte (SSHN) -Verlenging tentamentijd (20 minuten per 1 uur) -Aanpassing lettertype -Tentamens uitvergroot aanbieden -Spellingfouten geen rol laten spelen bij beoordeling tentamens; -Spreiding tentamens

21 -Tijdsdruk voor het inleveren van werkstukken
voorkomen door de deadline aan te passen; -Gebruik van een laptop tijdens tentamens; -Gebruik van speciale ict-ondersteuning; -Indien nodig mondelinge tentamen of andere tentamenvorm aanbieden; -Gebruik van memorecorder bij colleges of werkgroepen; -Van tevoren beschikbaar stellen van te gebruiken sheets tijdens colleges; -Alternatieve opdrachten bij incidentele afwezigheid tijdens verplichte werkgroepen; En………..uiteindelijk MAATWERK

22 Studieadviseur -Gesprekken tussen studieadviseur en student
hebben een “vertrouwelijk karakter” -Begeleiding en advies -Advies bij studieaanpak, oer, aanpassingen aan het programma bij bijzondere situaties (dyslexie, ziekte e.d) -Hulp bieden of doorverwijzen bij studieproblemen -Studievoortgang: 1ste jaars-gesprekken

23 Studentendecaan -Behartigt in eerste instantie de individuele belangen
van de student. -Gesprekken tussen studentendecaan en student hebben een “vertrouwelijk karakter”. -Begeleiding en advies vooral bij bijzondere omstandigheden die (kunnen) leiden tot studievertraging.

24 Studentendecaan (2) -Voorzieningen bij functiebeperking
-> begeleidingsovereenkomst -> maatjesproject -> financiële compensatie

25 Afdeling Studentenbegeleiding
-Studentendecanen -Studentenpsychologen -Trainers -Studiekeuze en loopbaanadviseurs

26 Studentenpsychologen
-Studieproblematiek: concentratie, faalangst, onzekerheid -Persoonlijke problematiek die studievoortgang belemmeren -Verwijzingen

27 Aanbod -Digitale coaching -Training persoonlijke vaardigheden
-Therapiegroepen studiestress/mindfulness faalangst assertiviteit/ zelfvertrouwen mental energy training

28 Trainers -Studievaardigheidproblemen -Zelfmanagement
-Strategisch studeren -Scriptie schrijven

29 Studiekeuze en loopbaanadviseurs
Welke studie past bij mij? Hoe vind ik de juiste studie? Hoe zit het straks met werk?

30 Studiebegeleiding http://www.ru.nl/studereninnijmegen

31 Wonen -Geen bemoeienis door de universiteit wat
betreft huisvesting individuele studenten -Behalve indien noodzaak tot aangepaste woning en urgentie!! -reisurgentie 2 uur reistijd (trein) -SSHN of vrije markt OP TIJD BEGINNEN!

32 Vragen en evt. discussie
??

33 Tot slot Geef uw kind de tijd Rationaliseer niet te veel Ga op stap!


Download ppt "Financiën,Begeleiding en Wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google