De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schokgolftherapie bij chronische fasciitis plantaris Mariska Vos, huisarts in opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schokgolftherapie bij chronische fasciitis plantaris Mariska Vos, huisarts in opleiding."— Transcript van de presentatie:

1

2 Schokgolftherapie bij chronische fasciitis plantaris Mariska Vos, huisarts in opleiding

3 Vraagstelling Is schokgolftherapie bewezen effectief bij chronische fasciitis plantaris? Ppatiënten met (chronische) fasciitis plantaris Ischokgolftherapie Cplacebo O pijn Zoekstrategie –Zoektermen: ‘plantar fasciitis’ en ‘shock wave therapy’ of ‘ultrasonic shock wave’ –Filter: ‘guidelines’ en ‘systematic reviews’

4 Resultaten NICE-richtlijn (2009) –7 RCT’s, 2 observationele studies, expert opinions –De geïncludeerde studies spreken elkaar tegen Richtlijn Vereniging voor Sportgeneeskunde (2013) –Gericht op sporters –Het is aannemelijk dat schokgolftherapie effectief is Systematic review van Yin et al. (2014) –7 RCT’s geïncludeerd –Methodologisch goede kwaliteit

5 Conclusie/Discussie Er is bewijs dat schokgolftherapie, met name van lage intensiteit, een effectieve behandelmethode is bij chronische fasciitis plantaris Grotere RCT’s met een langere follow-up en eenduidige eindpunten zijn nodig

6 Dank voor uw aandacht

7

8 Dia’s om eventuele vragen mee te kunnen beantwoorden

9 Bronnen Extracorporeal shockwave therapy for refractory plantar fasciitis. NICE interventional procedure guidance. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. Inklaar H, Hartgens F, Janssen I. Mono-disciplinaire richtlijn ‘fasciopathia/fasciosis plantaris bij sporters’. Vereniging van Sportgeneeskunde, 2013. Yin MC, Ye J, Yao M, Cui XJ, Xia Y, Shen QX, et al. Is extracorporeal shock wave therapy clinical efficacy for relief of chronic, recalcitrant plantar fasciitis? A systematic review and meta-analysis of randomized placebo or active-treatment controlled trials. Arch Phys Med Rehabil 2014;95:1585-93

10 PICO Mariska Vos, AIOS

11 Casus (50-jarige patiënte) Sinds 8 maanden last van hielspoor rechts – NSAID gebruikt gedurende 2 maanden – Zooltjes aangemeten door podotherapeut – Corticosteroidinjectie Helpt niet afdoende Patiente wil graag behandeling middels schokgolftherapie

12 Vraag Is schokgolftherapie een bewezen effectieve behandeling bij een (chronisch) hielspoor? P  patiënten met (chronische) fasciitis plantaris I  schokgolftherapie C  placebo O  vermindering van de pijn

13 Fasciitis plantaris Insertietendinopathie Etiologie onbekend – waarschijnlijk multifactorieel Prevalentie hielpijn (ICPC-code) – 8,6/1000/jaar Beloop – 90% geneest binnen 1 jaar Bron: ‘Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk'

14 Schokgolftherapie ESWT = Extracorporeal shock wave therapy Hoogenergetische geluidsgolven Weefselherstel door – Lokale hyperemie – Neovascularisatie – Vergruizing van calcificaties – Inhiberen van de pijn receptoren Uitvoering door fysiotherapeuten Bron: ‘Is ESWT clinical efficacy for relief of chronic, recalcitrans plantar fasciitis?...’

15

16 Richtlijnen NICE-richtlijn (2009) ‘ESWT for refractory plantar fasciitis’ – 7 RCT’s, 2 observationele studies, expert opinions ‘Evidence over de effectiviteit van ESWT is inconsistent’ Mono-disciplinaire richtlijnen van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (2013) – Specifiek gericht op sporters ‘Het is aannemelijk dat extracorporeale schokgolftherapie effectief is bij de behandeling van fasciopathia plantaris.‘

17

18 Pubmed

19

20 Doel studie Evaluatie van – Effect van ESWT op chronische fasciitis plantaris – Eventuele bijwerkingen Clinici evidence based handvaten geven om hun keuze te maken omtrent het wel/niet toepassen van ESWT bij chronische fasciitis plantaris

21 Zoekstrategie Elektronische databases (t/m april 2013) – Pubmed/MEDLINE – Embase – Cochrane Central Register of Controlled Trials – Evidence-Based Medicine Reviews Zoektermen – Plantar fasciitis AND shockwave therapy Lopende trials  Clinicaltrials.org Conferentie posters

22 Inclusiecriteria Alle gerandomiseerde en quasi-gerandomiseerde gecontroleerde trials Studiepopulatie > 18 jaar Chronische fasciitis plantaris (>6 mnd) Drukpijn t.p.v. de aanhechting fascia plantaris Studies waarin maximaal 1 interventie werd vergeleken met ESWT Duidelijke definitie van ‘succesvolle behandeling’

23 Uitkomstmaten Primaire eindpunt ‘Succesvolle behandeling’ na 12 weken Verschilt per studie Secundaire eindpunten Vermindering van pijn – VAS Verbetering in dagelijks functioneren – Roles and Maudsley score » Evaluatie van pijn in relatie tot dagelijkse activiteiten » Score 1-2: goede uitkomst » Score 3-4: therapiefalen

24 Analyse 7 trials geincludeerd (N≥550) 2 subgroepen – Lage intensiteit (energie <0.20mJ/mm 2 ) – Hoge intensiteit (energie >0.20mJ/mm 2 ). Categorische data  binaire data – Therapie wel of niet succesvol

25 Succesvolle behandeling ESWT (lage intensiteit) versus controlegroep RR = ((78/216) / (142/232)) = 36%/61% = 1,69 RD = 61%-36% = 25%  NNT = 4

26 Succesvolle behandeling ESWT (hoge intensiteit) versus controlegroep 2 trials; n=105; 95% CI 0.86–1.56; P=.32

27 Conclusie Sterke evidence dat ESWT met een lage intensiteit een effectieve behandeling is bij chronische fasciitis plantaris – Behandeldoelen significant vaker gehaald in de lage intensiteit ESWT groep t.o.v. placebo – Geen bijwerkingen gemeld

28 Discussie Geen uniformiteit in evaluatie criteria Geen significante verschillen in 4 trials In subgroep-analyse  wel significant effect in lage intensiteit ESWT m.b.t. het primaire eindpunt Tegenstrijdige resultaten Korte follow-up Weinig studies

29 Critical appraisal Level of evidence: A1 Bias – Selectiebias Alle studies van voldoende kwaliteit – Verschillende intensiteitsgroepen gemaakt Toepasbaarheid – Geeft handvaten voor klinische besluitvorming – Kosten 50-100 euro per behandeling 4-6 behandelingen nodig Toekomst – Grote RCT met eenduidige eindpunten – Langere follow-up

30 Advies aan de patient Uit recent onderzoek blijkt dat schokgolftherapie een effectieve behandeling is bij chronische fasciitis plantaris Wel zijn er nog een aantal onduidelijkheden – Onbekend welke intensiteit het beste kan worden gebruikt – Onbekend hoelang de positieve effecten aanhouden

31

32 Exclusiecriteria Geen duidelijke definitie van eindpunten Vergelijking tussen verschillende types ESWT Andere pathologie – Fractuur – Trauma – Perifeer vaatlijden – Neuropathie

33

34 Afname pijn o.b.v. VAS-score ESWT (lage intensiteit) versus controlegroep 3 trials; n=145; 95% CI, 0.77–2.26; P<.001

35 Afname pijn o.b.v. VAS-score ESWT (hoge intensiteit) versus controlegroep 1 trial; n=65; 95% CI,.57–2.23; P=.001

36


Download ppt "Schokgolftherapie bij chronische fasciitis plantaris Mariska Vos, huisarts in opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google