De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?"— Transcript van de presentatie:

1 CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?

2 Vraagstelling: Vraagstelling: Is betahistine een zinvolle therapie bij perifeer vestibulair syndroom? Is betahistine een zinvolle therapie bij perifeer vestibulair syndroom?

3 Maar................. Wat is een perifeer vestibulair syndroom? Wat is een perifeer vestibulair syndroom? M. Meniere, BPPD, Neuritis optica Wat wil je behandelen? Wat wil je behandelen? –Symptomen: nausea, vertigo –Ziekteduur

4 Zoeken op : Zoeken op : betahistine of dihydrochloride met vertigo of vestibulair

5 Gevonden Gevonden –1 cochrane studie –7 RCT’s  5 geen placebo onderzoek  1 effect meting vestibulo-oculaire reflex

6 cochraine Betahistine for Menier’s disease or syndrome, AL James en MJ Burton (issue 4 2003) Betahistine for Menier’s disease or syndrome, AL James en MJ Burton (issue 4 2003) –6 trials RCT (van de 65) : n=162 –Geen van de studies beoordeelde adequaat het effect van betahistine. –Geen van de studies had de hoogst kwaliteit tgv diagnostische criteria of methodiek

7 Cross-over trails alleen als de data voor de cross over te extraheren waren. Cross-over trails alleen als de data voor de cross over te extraheren waren. Allen placebo vs betahistidine Allen placebo vs betahistidine Studies werden ingedeeld naar 3 graden (I weinig risico op bias - graad III veel risico) Studies werden ingedeeld naar 3 graden (I weinig risico op bias - graad III veel risico) Uitkomsten: vertigo, gehoor, tinnitus, aural fullness Uitkomsten: vertigo, gehoor, tinnitus, aural fullness

8 Vertigo: < 3 mnd Vertigo: < 3 mnd –GR I: statistisch significant effect van betahistine vs placebo op intensiteit (<0,0001) and frequentie (<0,01) –Gr II: 1 studie alleen met betahistine verbeterde de klachten vs geen met placebo; andere studie geeft geen verschil aan. –GIII: P (0/11) vs B (5/11) duizeligheids klachten; 1 studie moeilijk te interpreteren.

9 Vertigo >3 mnd Vertigo >3 mnd –Gr I: geen effect –Gr III: geen significant verschil C: onvoldoende goed bewijs van effect of geen effect van betahistine op vertigo. Verder onderzoek is nodig C: onvoldoende goed bewijs van effect of geen effect van betahistine op vertigo. Verder onderzoek is nodig

10 RTC Mira 2003: betahistine dihydrocholride in the treatment of peripheral vestibular vertigo. Mira 2003: betahistine dihydrocholride in the treatment of peripheral vestibular vertigo. –Multicenter (gebalanceerd), controlled, dubbelblind, gerandomiseerde trail. –N=140 –Groepen M. Meniere en BPPD (paroxysmal position vertigo), placebo en betahistine (2 dd 2 a 8 mg)

11 Effect meting: Effect meting: –Aantal aanvallen/ maand –GISFaV self-rating scale: duur, intensiteit en duur van vertigo –Dizziness Handcap Inventory –Dizzines Assessment Rating Scale –Patiënt: acceptabel (5pnt) –Arts: therapie efficiëntie en herhaling (5pnt)

12 Aantal vertigo/maand: Aantal vertigo/maand: % aanvals vermindering (na 3 mnd) Meniere: 63% B vs 20% P (p<0,05) BPPD:88% B vs 48% P (p<0,02)

13 Intensiteit : Intensiteit : Vaker verbeterd in betahistine dan in placebo Zonder verschil meniere en BPPD Bij 3 mnd M. Meniere 66% betahistine vs 32% placebo P<0.02 BPPD 76% betahistine vs 52% placebo P<0,02

14 GISFaV GISFaV –70% in betahistine vs 30% placebo P<0,0001 (Geen informatie verschil tussen BPPD en M. meniere). –De items dat 0 scoorde (dus geen last vertigo, nausea of vomitting) na 3 mnd 56,9% in betahistine vs 3,1% placebo P<0,0001 (Geen informatie verschil tussen BPPD en M. meniere).

15 DARS: DARS: Samen B -80% vs P -35 % P<0,00001 MeniereB -66% vs P-31,2% P... BPPDB -84,1 vs P 46,7% P...

16 Dizziness handicap inventory Dizziness handicap inventory –Functional  Samen -65% vs -30% P=0,0001  Meniere -45% vs 26,0%  BPPD -69.8% vs 28,8% –physical  Samen -60% vs -30% P<0,02  Meniere -41,3% vs 19,4%  BPPD -70,4% vs 44,8% –Total severety  Samen -65% vs -35% P<0,02  Meniere -40,2% vs 28,1%  BPPD -69.1% vs 39,8%

17 Arts: effect “good/very good” 73.5% in betahistine en 27.6% in placebo (P <0.00001) (geen verschil in de groepen) Arts: effect “good/very good” 73.5% in betahistine en 27.6% in placebo (P <0.00001) (geen verschil in de groepen) Patiënt: acepteerbaar “good/very good” 72.1% betahistine en 30.8% in de placebogroep (P<0,00001) Patiënt: acepteerbaar “good/very good” 72.1% betahistine en 30.8% in de placebogroep (P<0,00001) Dokter zou patiënt zelfde behandeling geven 86.8% in betahistine 36.9% (P<0,0001) Dokter zou patiënt zelfde behandeling geven 86.8% in betahistine 36.9% (P<0,0001)

18 Conclusies deze studie: hoewel er een positief effect lijkt te zijn, zijn de afzonderlijke data vaak moeilijk te achterhalen. Conclusies deze studie: hoewel er een positief effect lijkt te zijn, zijn de afzonderlijke data vaak moeilijk te achterhalen.

19 Conclusies Omdat perifeer vestibulaire duizeligheid een inhomogeen probleem is, is het moeilijk om algehele conclusies te trekken Omdat perifeer vestibulaire duizeligheid een inhomogeen probleem is, is het moeilijk om algehele conclusies te trekken Voor M. Meniere geld dat hierover nog geen duidelijke uitspraken te doen zijn, echter met de laatste studie in acht genomen lijkt dit richting een positief effect te gaan Voor M. Meniere geld dat hierover nog geen duidelijke uitspraken te doen zijn, echter met de laatste studie in acht genomen lijkt dit richting een positief effect te gaan

20 Mbt BPPD lijkt betahistine hierbij ook een positief effect te bewerkstelligen. Ook dit is echter onvoldoende uitgezocht. Mbt BPPD lijkt betahistine hierbij ook een positief effect te bewerkstelligen. Ook dit is echter onvoldoende uitgezocht.


Download ppt "CAT 4 februari 2004 Patiënt presenteerde zich tijdens de dienst dd 20 jan 2004 met acuut ontstane vertigo. Betahistine?"

Verwante presentaties


Ads door Google