De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg Welkom! TanteLouise-Vivensis ontwikkelde deze presentatie tijdens In voor Mantelzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg Welkom! TanteLouise-Vivensis ontwikkelde deze presentatie tijdens In voor Mantelzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg Welkom! TanteLouise-Vivensis ontwikkelde deze presentatie tijdens In voor Mantelzorg

2 Kennismaking Naam en locatie Hoe kijk je tegen mantelzorg aan? Wat zijn je verwachtingen van deze training? Ben jezelf mantelzorger?

3 Weer een training, weer iets ‘nieuws’? In het boeddhisme leert men: Doe regelmatig iets nieuws, draai niet teveel op routine maar daag jezelf steeds weer uit. Zo blijf je ‘mind’ fit!

4 Programma (ochtend) 9:00 – 10:00 -Introductie / kennismaking -Omslag in denken -Sofa & inspiratie 10:00 -10:15 pauze 10:15 – 12:00 -Opbouw contact -Een goed gesprek -Praktische zaken 12:00-12:30 - Aan de slag en eerste afspraken

5 Programma (middag) 13:00 – 14:00 -Introductie / kennismaking -Omslag in denken -Sofa & inspiratie 14:00 -14:15 pauze 14:15 – 16:00 -Opbouw contact -Een goed gesprek -Praktische zaken 16:00-16:30 - Aan de slag en eerste afspraken

6 Definitie mantelzorg De definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid luidt: "Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie." Het Sociaal Cultureel Planbureau voegt daar nog iets aan toe: "Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden."

7 Vraag 1 Hoeveel mantelzorgers telt Nederland? A1.1 miljoen B2.6 miljoen C3.5 miljoen

8 Antwoord vraag 1 B 2.6 miljoen #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

9 Vraag 2 Welk type mantelzorger komt het meest voor ? A65+ vrouw die voor haar echtgenoot zorgt B45+ dochter die voor haar zelfstandig wonende (schoon) ouder(s) zorgt CMan die voor zijn inwonende moeder zorgt

10 Antwoord vraag 2 B 45+ dochter die voor haar zelfstandig wonende (schoon) ouder(s) zorgt #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

11 Vraag 3 Welke taken doen mantelzorgers het meest ? APsychosociale begeleiding, zoals emotionele steun en regeltaken BHuishoudelijke zorg, zoals boodschappen doen en het huishouden CPersoonlijke verzorging, waaronder hulp bij wassen en aankleden

12 Antwoord vraag 3 APsychosociale begeleiding, zoals emotionele steun en regeltaken #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

13 Vraag 4 Hoeveel uur per week besteedt een mantelzorger gemiddeld aan mantelzorgtaken ? A10 uur B15 uur C25 uur

14 Antwoord vraag 4 B15 uur #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

15 Mantelzorg in de samenleving -Participatiesamenleving: ontstaan zorgteams voor de toekomst -Landelijke beweging: in veel organisaties wordt hieraan gewerkt Mantelzorg bij tanteLouise -Start project -E-learning -Training -Komt terug in prestatie-meter en functioneringsgesprekken -Gouden Regel:Ik ga uit van de wensen van de cliënt en betrek familie en mantelzorg hierbij -Vervolg in overleg met ambassadeurs en locatiemanager

16 Ambassadeurs Stuyvenburg: Nancy Tunders, Arco Schumacher en Anja Lambrechtse Beukenhof:Ineke Paulussen Vissershaven:Cordina Brouwers Heideduin: Jose van de Linden, Nicole van Aert ‘t Nieuwe ABGMonique Vale en Stijn Kanters KDJ: Els Koevoets en Marleen van Mechelen-van de Enden Moermont:Janny Broos, Melissa van der Wielen Miranda Mentzij, Patricia Klaessen. Onze Stede:Jaqueline van de Watering en Marta de Bruin-den Outer Avondvrede:Sabine van der Poorten Lindenburgh:Jacobien van ‘t Hof De Nieuwe Haven:Danielle Iriks en Yvonne den Ouden-Leeuwesteijn

17 Stelling: De bewoner komt bij tantelouise wonen Wij stappen in het leven van de bewoner. Film familieparticipatie in de ouderenzorg https://www.youtube.com/watch?v=4BB0RZ5AdVw

18 Relationeel werken positieve afhankelijkheidsrelatie tussen mensen Het nieuwe zorgteam mantelzorger professional bewoner Balans in relatiedriehoek zo goed mogelijk behouden

19 Juridische aspecten TanteLouise is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden van een mantelzorger. De mantelzorger draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Als medewerker blijf je wel aansprakelijk als toezichthouder In de halfjaarlijkse evaluaties van het zorgleefplan dienen de handelingen die door de mantelzorger worden uitgevoerd te worden geëvalueerd (mantelzorger aanwezig bij bespreking!). Dit draagt bij aan de vereiste borging.

20 Belang mantelzorger voor bewoner: Continuïteit van betekenisvolle relaties De mantelzorger kent de bewoner het beste De mantelzorger vertegenwoordigt ‘thuis’, is ‘eigen’. Film familieparticipatie in de ouderenzorg https://www.youtube.com/watch?v=4BB0RZ5AdVwhttps://www.youtube.com/watch?v=4BB0RZ5AdVw (vanaf 1:33-3:33)

21 1.Kind, partner, kennissen, buren, oud-collega’s etc. 2.Partner in zorg 3.Expert 4.Hulpvrager http://www.ikbeninvoormantelzorg.nl/waarom-meedoen

22 Hoe kun JIJ eraan bijdragen dat de betekenisvolle relatie wordt voortgezet – SAMENSPEL S O F A Samenwerken Ondersteunen Faciliteren Afstemmen (partner in de zorg)(hulpvrager) (pers. Relatie) (expert) Opdracht: Geef voorbeelden van samenwerken, ondersteunen, faciliteren, afstemmen tussen zorg en mantelzorgers

23 Het SOFA-model in de praktijk Opdracht 1.Hoe bouw je het contact met de mantelzorger op? Wat bespreek je in het eerste gesprek ? 2.Op welk moment vraag je om participatie van de mantelzorgers ? Wat vraag je dan precies? 3.Wie onderhoudt het contact met de mantelzorger(s)? Wie organiseert bijvoorbeeld een bijeenkomst? Wat bespreek je tijdens een bijeenkomst?

24 Hoe bouw je het contact op met de mantelzorger? C ontact leggen Naast de praktische zaken die je in het begin moet regelen, bouw je ook een persoonlijk contact op O ndersteunen Je peilt waar de mantelzorger(s) ondersteuning bij nodig heeft/hebben. U itnodigen Nodig de mantelzorg uit om te participeren, noem voorbeelden wat zij/hij zou kunnen doen P articiperen In de praktijk van de woning blijkt welke participatie van de mantelzorger werkt en makkelijk invoegt

25 Opbouw contact

26 Het kennismakingsformulier

27 Hoe gaat het met U?

28 Goed gesprek Bij een goed gesprek wil je werkelijk weten wat de ander bezig houdt. Je wilt de ander beter leren kennen en begrijpen. Een goed gesprek heb je als je: De tijd neemt; Contact maakt en actief luistert; Je kunt verplaatsen in het standpunt van de ander; Uitgaat van gelijkwaardigheid, zorgt voor ‘tweerichtingsverkeer’; Niet zoekt naar beslissingen of oplossingen; Een goed gesprek levert iets op: Meer contact, aandacht en wederzijds begrip. Tevreden cliënten en familie want ze voelen zich gehoord; Prettiger samenwerking; Verantwoorde zorg met een ‘menselijke maat’ (want er zijn minder fouten en incidenten)

29

30 Oefening gesprek Gespreksdoel is participatie van de mantelzorger

31 Zus Lenie Broer Willem Dochter Marie Zoon Peter Schoon- zoon Karel Vriend Johan A, G G Netwerk activering https://youtu.be/rJXgFAVud10

32 Caren Familieparticipatie via digitaal communicatieplatform gekoppeld aan ONS instructie volgt later

33 Actie top 5! Maak een actie top 5


Download ppt "Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg Welkom! TanteLouise-Vivensis ontwikkelde deze presentatie tijdens In voor Mantelzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google