De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg
Welkom! TanteLouise-Vivensis ontwikkelde deze presentatie tijdens In voor Mantelzorg Vooraf: -Kennismakingsrondje: soms medewerkers van twee verschillende locaties, onszelf voorstellen. -Inventariseren: wat is je beeld op dit moment van ‘de’ mantelzorger? -Wat heb je opgestoken van de e-learning? -> START eerste dia!

2 Kennismaking Naam en locatie Hoe kijk je tegen mantelzorg aan?
Wat zijn je verwachtingen van deze training? Ben jezelf mantelzorger? Ambassadeurs: Beukenhof en 't nieuwe ABG Beukenhof: Ineke Paulussen Stuyvenburg en Heideduin en KDJ Stuyvenburg: Petra Adriaansen,Nancy Tunders,Marina Selm,Anita Bosker

3 Weer een training, weer iets ‘nieuws’?
In het boeddhisme leert men: Doe regelmatig iets nieuws, draai niet teveel op routine maar daag jezelf steeds weer uit. Zo blijf je ‘mind’ fit! Routine is vertrouwd en prettig, niet te lang in routines werken.

4 Programma (ochtend) 9:00 – 10:00 Introductie / kennismaking
Omslag in denken Sofa & inspiratie 10:00 -10:15 pauze 10:15 – 12:00 Opbouw contact Een goed gesprek Praktische zaken 12:00-12:30 - Aan de slag en eerste afspraken

5 Programma (middag) 13:00 – 14:00 Introductie / kennismaking
Omslag in denken Sofa & inspiratie 14:00 -14:15 pauze 14:15 – 16:00 Opbouw contact Een goed gesprek Praktische zaken 16:00-16:30 - Aan de slag en eerste afspraken

6 Definitie mantelzorg De definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid luidt: "Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie." Het Sociaal Cultureel Planbureau voegt daar nog iets aan toe: "Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden." De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

7 Vraag 1 Hoeveel mantelzorgers telt Nederland? A 1.1 miljoen
B 2.6 miljoen C 3.5 miljoen

8 Antwoord vraag 1 B 2.6 miljoen #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

9 Vraag 2 Welk type mantelzorger komt het meest voor ? A 65+ vrouw die voor haar echtgenoot zorgt B 45+ dochter die voor haar zelfstandig wonende (schoon) ouder(s) zorgt C Man die voor zijn inwonende moeder zorgt

10 Antwoord vraag 2 B dochter die voor haar zelfstandig wonende (schoon) ouder(s) zorgt #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

11 Vraag 3 Welke taken doen mantelzorgers het meest ? A Psychosociale begeleiding, zoals emotionele steun en regeltaken B Huishoudelijke zorg, zoals boodschappen doen en het huishouden C Persoonlijke verzorging, waaronder hulp bij wassen en aankleden

12 A Psychosociale begeleiding, zoals emotionele steun en regeltaken
Antwoord vraag 3 A Psychosociale begeleiding, zoals emotionele steun en regeltaken #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

13 Vraag 4 Hoeveel uur per week besteedt een mantelzorger gemiddeld aan mantelzorgtaken ? A 10 uur B 15 uur C 25 uur

14 Antwoord vraag 4 B 15 uur #Bronvermelding: Werk&Mantelzorg

15 Mantelzorg in de samenleving
-Participatiesamenleving: ontstaan zorgteams voor de toekomst -Landelijke beweging: in veel organisaties wordt hieraan gewerkt Mantelzorg bij tanteLouise -Start project -E-learning -Training -Komt terug in prestatie-meter en functioneringsgesprekken -Gouden Regel:Ik ga uit van de wensen van de cliënt en betrek familie en mantelzorg hierbij -Vervolg in overleg met ambassadeurs en locatiemanager Momenteel naar schatting 3,5 miljoen mantelzorgers. Beleid en visie op MMS te vinden

16 Ambassadeurs Stuyvenburg: Nancy Tunders, Arco Schumacher en Anja Lambrechtse Beukenhof: Ineke Paulussen Vissershaven: Cordina Brouwers Heideduin: Jose van de Linden, Nicole van Aert ‘t Nieuwe ABG Monique Vale en Stijn Kanters KDJ: Els Koevoets en Marleen van Mechelen-van de Enden Moermont: Janny Broos, Melissa van der Wielen Miranda Mentzij, Patricia Klaessen. Onze Stede: Jaqueline van de Watering en Marta de Bruin-den Outer Avondvrede: Sabine van der Poorten Lindenburgh: Jacobien van ‘t Hof De Nieuwe Haven: Danielle Iriks en Yvonne den Ouden-Leeuwesteijn

17 De bewoner komt bij tantelouise wonen
Stelling: De bewoner komt bij tantelouise wonen Wij stappen in het leven van de bewoner. Film familieparticipatie in de ouderenzorg https://www.youtube.com/watch?v=4BB0RZ5AdVw Medewerkers zorg bepalen voor een groot deel zelf hun grenzen bij het delen of overdragen van de zorg aan mantelzorgers of vrijwilligers

18 Relationeel werken positieve afhankelijkheidsrelatie tussen mensen
bewoner Het nieuwe zorgteam mantelzorger professional De zorg wordt steeds meer gedeeld. Positieve afhankelijkheidsrelatie tussen mensen, ontstaat een relatiedriehoek. Relationeel werken: relationele ondersteuning van mz. Vormt het hard van mz vriendelijk werken. Taak van de profesional om deze driehoek zo goed mogelijk in balans te houden. Alle relaties zijn even belangrijk. Vrijwilligers scharen we onder professionals. Balans in relatiedriehoek zo goed mogelijk behouden

19 Juridische aspecten TanteLouise is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden van een mantelzorger. De mantelzorger draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Als medewerker blijf je wel aansprakelijk als toezichthouder In de halfjaarlijkse evaluaties van het zorgleefplan dienen de handelingen die door de mantelzorger worden uitgevoerd te worden geëvalueerd (mantelzorger aanwezig bij bespreking!). Dit draagt bij aan de vereiste borging.

20 Belang mantelzorger voor bewoner:
Continuïteit van betekenisvolle relaties De mantelzorger kent de bewoner het beste De mantelzorger vertegenwoordigt ‘thuis’, is ‘eigen’. Film familieparticipatie in de ouderenzorg https://www.youtube.com/watch?v=4BB0RZ5AdVw (vanaf 1:33-3:33) Familie, vrienden, kennisen vormen een belangrijk deel van ons leven. Ze geven zelfvertrouwen, bieden steun en zorgen voor gezelligheid en geborgenheid. Ze bepalen voor een deel wie we zijn. Dat geldt misschien nog wel meer voor de mensen die afhankelijk zijn van zorg. De bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers is van onschatbare waarde.

21 Kind, partner, kennissen, buren, oud-collega’s etc. Partner in zorg
Expert Hulpvrager 4. hulpvragen: 1 op de 5 mantelzorger is overbelast Aan deze rollen zijn werkwoorden gekoppeld in het SOFA model

22 Hoe kun JIJ eraan bijdragen dat de betekenisvolle relatie wordt voortgezet – SAMENSPEL
S O F A Samenwerken Ondersteunen Faciliteren Afstemmen (partner in de zorg) (hulpvrager) (pers. Relatie) (expert) Opdracht: Geef voorbeelden van samenwerken, ondersteunen, faciliteren, afstemmen tussen zorg en mantelzorgers

23 Het SOFA-model in de praktijk Opdracht
Hoe bouw je het contact met de mantelzorger op? Wat bespreek je in het eerste gesprek ? Op welk moment vraag je om participatie van de mantelzorgers ? Wat vraag je dan precies? Wie onderhoudt het contact met de mantelzorger(s)? Wie organiseert bijvoorbeeld een bijeenkomst? Wat bespreek je tijdens een bijeenkomst?

24 Hoe bouw je het contact op met de mantelzorger?
Contact leggen Naast de praktische zaken die je in het begin moet regelen, bouw je ook een persoonlijk contact op Ondersteunen Je peilt waar de mantelzorger(s) ondersteuning bij nodig heeft/hebben. Uitnodigen Nodig de mantelzorg uit om te participeren, noem voorbeelden wat zij/hij zou kunnen doen Participeren In de praktijk van de woning blijkt welke participatie van de mantelzorger werkt en makkelijk invoegt

25 Opbouw contact

26 Het kennismakingsformulier

27 Hoe gaat het met U? Formulier wordt bij inhuizing meegegeven aan de mantelzorger met een retourenveloppe gericht aan CSB. Evaluatiemoment vanuit CSB na maximaal 6 weken wordt de vragenlijst Hoe gaat het met U wordt door het CSB besproken. Het ingevulde formulier wordt ingescand en in het systeem onder documenten ingehangen.

28 Goed gesprek Bij een goed gesprek wil je werkelijk weten wat de ander bezig houdt. Je wilt de ander beter leren kennen en begrijpen. Een goed gesprek heb je als je: De tijd neemt; Contact maakt en actief luistert; Je kunt verplaatsen in het standpunt van de ander; Uitgaat van gelijkwaardigheid, zorgt voor ‘tweerichtingsverkeer’; Niet zoekt naar beslissingen of oplossingen; Een goed gesprek levert iets op: Meer contact, aandacht en wederzijds begrip. Tevreden cliënten en familie want ze voelen zich gehoord; Prettiger samenwerking; Verantwoorde zorg met een ‘menselijke maat’ (want er zijn minder fouten en incidenten)

29

30 Gespreksdoel is participatie van de mantelzorger
Oefening gesprek Gespreksdoel is participatie van de mantelzorger

31 Netwerk activering https://youtu.be/rJXgFAVud10 G A, G Zus Lenie
Jan 1921 Zus Lenie Broer Willem Dochter Marie Zoon Peter Schoon-zoon Karel Vriend Johan G A, G Valkuil inzake netwerk kan zijn dat medewerkers aannemen dat er geen actief sociaal netwerk is. Dit invullen werkt belemmerend, soms blijken meer mensen uit de omgeving een bijdrage te leveren dan de bewoner meldt of op het eerste oog zichtbaar is. Mantelzorgers en clienten durven soms ook geen hulp te vragen. De professional krijgt de rol van ondersteuner, hij onderzoekt wat mensen uit het netwerk nodig hebben om hulp te bieden, dat te organiseren. Op dit moment is het inderdaad alleen mogelijk om dit ecogram  in te scannen en toe te voegen aan documenten. Groot nadeel daarbij is wel dat je dan geen rapport kan draaien om bv. te weten te komen waar de ecogrammen zijn gemaakt, wie, op welke locatie, hoeveelheid gemaakte ecogrammen enz. Het is ook niet mogelijk om een leeg ECOgram ergens in het ONS systeem te plaatsen.  Intranet of MMS zijn de overwegingen momenteel. https://youtu.be/rJXgFAVud10

32 Caren Familieparticipatie via digitaal communicatieplatform gekoppeld aan ONS instructie volgt later
Caren is een internetapplicatie die de client en zijn/haar familie in staat stelt van huis uit inzage te hebben in het persoonlijk dossier. Middel voor inzage en communicatie. Zorgplan en agenda zijn inzichtelijk

33 Actie top 5! Maak een actie top 5
1. Organiseer bijeenkomsten met mantelzorgers 1e bijeenkomst: kennismaken, luisteren naar de verhalen van mantelzorgers, peilen van behoeftes 2. Beknopt levensverhaal pg-bewoners Koppel een vrijwilliger aan een mantelzorger van een nieuwe bewoner.


Download ppt "Mantelzorgers en zorgprofessionals: partners in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google