De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW LEUVEN Richtlijn Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW LEUVEN Richtlijn Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW LEUVEN Richtlijn Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang

2 Voorwaarden Kinderen van 0 tot 3,5 jaar Voorschoolse kinderopvang Inkomensgerelateerde ouderbijdrage Kinderopvang

3 ‘Moeilijke financiële situatie’ Rekenblad met formules Rekening houdend met de volgende variabelen: - bestaansmiddelen cf. berekening leefloon - opvangkosten: dagprijs en gem. aantal opvangdagen per week Resultaat: 1) tarief Kind & Gezin: er is geen recht op indiv. vermind. tarief 2) halvering inkomenstarief Kind & Gezin (min. 5,02 € per dag) 3) standaard minimumtarief (5,02 € per dag) 4) laagst mogelijke tarief (1,57 € per dag) Kinderopvang

4 Uit scope Ouders met inkomensdaling maar geen moeilijke financiële situatie Kind & Gezin Ouders die het niet eens zijn met het berekende tarief Kind & Gezin Ouders in collectieve schuldenregeling schuldbemiddelaar Kinderopvang

5 Procedure Aanmaak individueel dossier op naam van het kind Ontvangstbewijs Sociaal verslag (inkomsten, tarief K&G, kindcode en rekenblad) Beslissing BSCD (standaardbetekening, voor 1 jaar, OCMW bep. startdatum) Beslissing OCMW aan K&G Nieuw attest K&G aan ouders Kinderopvang

6 Resultaten 2014 en 2015 ToekenningVerlengingHerzieningWeigeringTotaal Halvering tarief K&G 7122737 Tarief 5,00 € 10001 Tarief 1,56 € 20112446 Totaal 28235184 Kinderopvang

7 Inzet op instroom kinderopvang Project occasionele kinderopvang: vraaggestuurd en laagdrempelig aanbod, gericht op kwetsbare gezinnen vanuit het belang van kinderopvang in de strijd tegen kinderarmoede. Financiële drempel verlagen door automatische toekenning van het laagst mogelijke tarief van 1,56 € aan leefloontrekkers. Financiële steun kinderopvang met een max. van 62 €/maand voor OCMW-cliënten met minimumloon (bijv. art. 60) Beleidssignalering. Kinderopvang

8 Vragen? Kinderopvang


Download ppt "OCMW LEUVEN Richtlijn Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google