De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 5 verkeer en ruimtelijke ontwikkeling 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 5 verkeer en ruimtelijke ontwikkeling 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 5 verkeer en ruimtelijke ontwikkeling 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire

2 vraag 1a. hebben we de dingen gedaan die we hebben toegezegd? Actualisatie Parkeerbeleid (wijziging parkeernormen, mixed parkeren) Nota Grote Voertuigen Subsidie spoorse doorsnijdingen Parallelstructuur A12-A20 Productie 2009

3 vraag 1a. hebben we de dingen gedaan die we hebben toegezegd? Rotterdam Vooruit (verbreding A20- capaciteit Goudse lijnen) Uitvoering Stedenbaan (deelprojecten) start onderzoek RGL-halte Gouweknoop start project verbreding Julianasluis Ruimtelijke Agenda c.q. Structuurvisie ISMH actualisering bestemmingsplannen Productie 2009

4 vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? 69% inwoners tevreden over winkelmogelijkheden, 77% over horeca restaurants ruim onder gemiddelde 50 grote steden (atlas gemeenten) 9 op 10 inwoners tevreden over bereikbaarheid van de buurt 50 % van de inwoners vindt parkeer- voorzieningen in de buurt voldoende Gouda 2e plaats qua fietsgebruik in de stad Effecten 2009 programma 5

5 effecten 2009 (2) bereikbaarheid auto in de spits licht verbeterd (atlas gemeenten) bereikbaarheid buiten de spits licht verslechterd (idem) aantal instappers beide stations bovengemiddeld gestegen (monitor stedenbaan)

6 vraag 1b. wat doen we dit jaar? accommodatiebeleid (koppeling vraag en aanbod) van spoorse doorsnijding naar verkeerscirculatie spoorzonegebied parallelstructuur A12/A20 en Rotterdam Vooruit stedenbaan (Zuidvleugelnet) spoorzone en MIRT (gebiedsagenda) Productie 2010

7 basisnet en PHS (ministerraad) Start aanleg Zuidwestelijke Randweg (ZWR) plan van aanpak en start uitvoering speerpunt bereikbaarheid (maatregelen verkeerscirculatie en parkeren, afstemming verkeerslichten) Productie 2010

8 realiseren parkeergarage Bolwerk (in aanbouw) aanbesteden en start aanleg Oostpolder ontwikkelen stedelijk knooppunt: Huis van de Stad, verleggen BJS en contract leisurecentrum Hamstergat vervangen Verkeer Regel Installaties (VRI’s) Productie 2010

9 minder parkeerders en minder boetes met als gevolg: tekort op parkeeropbrengsten in 2009 van € 375.000, 2010 nog niet bekend (komt terug in 8- maandsrapportage) De kredietcrisis heeft geleid tot aanpassing van vele plannen Onvoorziene omstandigheden 2009 en 2010


Download ppt "Programma 5 verkeer en ruimtelijke ontwikkeling 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google