De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden § 4-5. Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden § 4-5. Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden § 4-5

2 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen Imago van de wijk verslechtert Stijgend aandeel lage inkomensgroepen Oplossing jaren 80? Oplossing jaren 90? stadsvernieuwing herstructurering

3 Problemen in de stad aanpakken Jaren 80: Verbeteren kwaliteit sociale huurwoningen Renovatie en sanering Geringe huurverhoging Vooral in 19 e -eeuwse arbeiderswijken Bevolkingssamenstelling verandert niet StadsvernieuwingDit proces heet: Jaren 90: Verbeteren hele opzet van de wijk Slopen slechtste huizenblokken, nieuwbouw duurder (koop) Verbeteren openbare ruimte In 19 e -eeuwse wijken én in na-oorlogse wijken uit 1960-70 Verandering bevolkingssamenstelling Dit proces heet:Herstructurering Als er meer rijkere inwoners komen wonen heet dat: Gentrification

4 Schematische opbouw van een stad Waar is gentrification? Van binnen naar buiten wordt de stad steeds: nieuwer Bij herstructurering zijn bij de beste plekken: waarom? Bereikbaarheid: vlak bij het spoor: Aantrekkelijkheid: aan het water

5 Tilburg: herstructurering Door welk liggingskenmerk is donkerbruine wijk geschikt voor herstructurering? Nabijheid van de binnenstad en station. Ligging aan het water. binnenstad station Zal er gentrification optreden?Ja, grote kans

6 Amsterdam Waar is gentrification? In het centrum en in de 19 e - eeuwse wijken rond het centrum

7 Arm en rijk in Arnhem Het is segregatie naar welvaart. LET OP @Hier bron 23 uit 5vwo, Hoofdstuk 4 par 6 blz 110. Kaartje Arnhem rijke en arme wijken@ Waaruit leidt je af dat er er segregatie is? Er is een groot verschil tussen arme en rijke wijken. Van welke aard is de segregatie?

8 Bevolkingssamenstelling: etniciteit Waaruit leidt je af dat er segregatie is? Twee dingen noemen. Hoe groter de stad, hoe meer niet-westerse allochtonen er wonen. In aandachtswijken wonen relatief meer niet-westerse allochtonen. G4: de 4 grootste steden G14: de 14 daarna grootste steden. Van welke aard is de segregatie? Segregatie naar etnische achtergrond. Deze is in Nederlandse steden sterker dan segregatie naar welvaart.

9 Bestuurlijke samenwerking Waarom bepaalt de stadsregio het aantal nieuwbouwwoningen en niet de gemeentes? Afstemming tussen gemeenten nodig, voorkomen leegstand of tekort

10 Regionale samenwerking Ook met gemeenten buiten de stadsregio zijn afspraken over nieuwbouw. Stadsregio Amsterdam werk (forensisme) voorzieningen (winkels, uitgaan, ziekenhuis, opleidingen etc.) Welke relaties hebben al deze gemeenten met Amsterdam?

11 Randstad urgent De Randstad: 4 provincies, vele gemeentes. Er is veel overleg nodig. Beter: één bestuur voor de hele Randstad! Of niet? Het bestuur zal efficiënter (en goedkoper) zijn, maar staat dan wel verder van de burger af.

12 Bevolkingsontwikkeling in gemeenten Wat zijn de krimpgebieden van Nederland? De grote en middelgrote steden en de uiteinden van het land: Zeeland, Limburg en Groningen. Waarom is dit belangrijk? Bij krimp kans op: leegstand economische achteruitgang verloederen voorzieningen

13 Amsterdam Zuidas 2009 Wat voor wijk is dit? Een wijk met veel zakelijke dienstverlening op een verkeersknooppunt. Verspilling van (dure) ruimte. infrastructuur is een barrière, veel hinder. Oplossing: de wijk wordt geherstructureerd, zie volgende dia. Problemen:

14 Zuidas in de toekomst? Speciale architectuur en meervoudig ruimtegebruik: infrastructuur en parkeren ondergronds. Prijskaartje: 750 miljoen. Wie betaalt dat? De overheid en het bedrijfsleven in publiek private samenwerking

15 Drie algemene regels: Arme en rijke inwoners in Nederlandse stad wonen gesegregeerd. Maar ruimtelijke segregatie naar etnische achtergrond is sterker! Stadsvernieuwing: woningvoorraad fysiek opknappen. Herstructurering: ook samenstelling woningvoorraad verandert. Hierdoor verandert ook de bevolkingssamenstelling. Stedelijke (economische) ontwikkeling vereist dat stadsbesturen samenwerken: met andere gemeenten, met de provincie, met het Rijk, met andere maatschappelijke organisaties en met de particuliere sector (bedrijven).


Download ppt "GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden § 4-5. Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google