De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ASSESSMENT BIJ AIOS Revalidatiegeneeskunde Opleidersbijeenkomst 14 mei 2013 Leiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ASSESSMENT BIJ AIOS Revalidatiegeneeskunde Opleidersbijeenkomst 14 mei 2013 Leiden."— Transcript van de presentatie:

1 ASSESSMENT BIJ AIOS Revalidatiegeneeskunde Opleidersbijeenkomst 14 mei 2013 Leiden

2 Succes voorspellen/ mismatch voorkomen Inzicht sterktes en zwaktes Aios Maatwerk advies/tips Aios en Opleider = Minder kans op uitval Betere aansluiting tussen Aios en opleiding/organisatie

3 Uitval Aios

4 Ontwikkeld in de zorg door : Lodewijk Schmit Jongbloed, arts, MBA – promotie: Arbeidssatisfactie van Artsen Jan Maarten Wieringa, psycholoog NIP – 20 jaar assessmentervaring Obv ervaringen advocatuur/bedrijfsleven

5 Op weg naar competentiegericht opleiden 2015: Aios opgeleid in CanMeds-competenties Aios; actieve, lerende houding Opleiders; optimaal leerklimaat

6 Opleiden algemene competenties Beperkt extra tijd Diverse taken geschikt als opleidingsmoment Positieve ervaringen huisartsopleidingen (1 x per week terugkomdag!)

7 ‘Opleiden in het medisch ambacht’ oratie 5 november 2012 Prof. dr. P.J. Dörr, voorzitter OOR, hoogleraar Medische Vervolgopleidingen LUMC. belangrijk instrument om een inschatting te maken van het competentieniveau van de deelnemers om op basis daarvan hun potentieel, ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsrichting in kaart te brengen. ‘Door de keuzes die de aios door het ontwikkelingsassessment kunnen maken worden zij actief bij hun opleiding betrokken. Zo komen zij aan het roer te staan van hun eigen opleiding. Hun intrinsieke motivatie voor hun opleiding wordt hierdoor wellicht vergroot. Ze zijn niet langer consument maar mede regisseur van hun opleiding.’

8 Soorten assessments Selectie assessment (ja/nee) Ontwikkel assessment (sterktes/zwaktes) Combinatie: Selecterend ontwikkel assessment

9 Aanpak Voorbespreking opleider Doornemen tijdpad Specifieke vragen?

10 Voorbespreking Aios Verwachtingen afstemmen Zorgt voor openheid (On)bekend maakt (on)bemind ?

11 Assessmentdag Intelligentie-onderzoek (niet de hoogte wel het profiel) Persoonlijkheidsvragenlijsten (gevalideerde) Rollenspel (optioneel) Uitgebreid gesprek psycholoog Observatie gedurende dag

12 Rapportage Algemeen beeld; karakter; drijfveren Beschrijving Canmedscompetenties: 1. Expert geneeskundige (deels) 2. Communicator 3. Samenwerker 4. Wetenschapper 5. Maatschappelijke rol 6. Organisator 7. Professional

13 Rapportage Samenvatting/advies: – Sterke punten en ontwikkelpunten – Ontwikkeladviezen – Geschiktheidsadvies Positief Twijfel, inschatting ontwikkelbaarheid Negatief

14 Nabespreking Aios Toelichting rapportage (obv uitkomsten testuitslagen) Relatie naar opleidingspraktijk Stimulering POP Tips: – Effectief portfolio gebruik – Do’s en don’ts – Literatuurverwijzingen

15 Nabespreking Aios én opleider én psycholoog Aios bespreekt uitkomsten assessment Psycholoog licht toe Gezamenlijke afspraken Aios schrijft reflectieverslag

16 Onderzoek assessments Door OOR ingesteld Specialismen: – Gyneacologie/verloskunde (LUMC) – Orthopedie (LUMC) – Interne geneeskunde (Haga) – Radiologie (MCH)

17 Ervaringen Aios (n=40) – Positieve reacties op beeld – Concrete acties op assessment Disfunctionerende Aios (n=6) – Herkenning beeld  geeft rust/opening – Richtinggevend naar nieuwe opleiding/werkkring Opleiders – Enthousiast – Praktische handvatten

18 Verdere informatie www.artsenassessment.nl


Download ppt "ASSESSMENT BIJ AIOS Revalidatiegeneeskunde Opleidersbijeenkomst 14 mei 2013 Leiden."

Verwante presentaties


Ads door Google