De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenbijeenkomst VGN “Samenwerking in het gemeentelijk domein” Vormen en afwegingen Huizen - 9 december 2013 Marg Janssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenbijeenkomst VGN “Samenwerking in het gemeentelijk domein” Vormen en afwegingen Huizen - 9 december 2013 Marg Janssen."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenbijeenkomst VGN “Samenwerking in het gemeentelijk domein” Vormen en afwegingen Huizen - 9 december 2013 Marg Janssen

2 Inhoud 2 Inleiding Afwegingen bij keuze Aandachtspunten Opties Welke samenwerkingsvorm? Welke rechtspersoon? Casus

3 Inleiding 3 Gemeenten neigen naar aanbestedingen gebaseerd op het hele spectrum van de ondersteuningsvraag van burgers (wijkteam, regisseur, keukentafelgesprek) Daarmee wordt voorbij gegaan aan de huidige organisatie van het aanbod Dat “dwingt” veelal tot samenwerking over de eigen grenzen heen (VG met: GGZ, eerste lijn, jeugdzorg, VVT, huishoudelijke hulp, etc.) Juridische vormgeving van die samenwerking begint bij de inhoud en eindigt bij een structuurkeuze

4 Afwegingen bij keuze (1) 4 Form follows function! Gelegenheidscoalitie i.v.m. aanbesteding? Verhogen kwaliteit door kennisdeling? Borgen continuïteit door kostenbesparing? Nieuw risicovol “product” op afstand zetten? Bestaand risicovol “product” afstoten?

5 Afwegingen bij keuze (2) 5 Vaststelling waarom je samen gaat optrekken Keuze voor de juridische structuur volgt daaruit “vanzelf” Uitzonderingen op hoofdregel vorm volgt inhoud: mededingingsrecht fiscaliteit

6 Aandachtspunten 6 Wet toelating zorginstellingen Wet marktordening gezondheidszorg Kwaliteitswet zorginstellingen Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

7 Opties 7 Stap 1 Welke vorm voor de samenwerking? 1)overeenkomst 2)vennootschap onder firma 3)rechtspersoon als joint venture Stap II Welke rechtspersoon (als gekozen voor variant 3)? a)stichting b)bv c)coöperatie

8 Opties - welk samenwerkingsvorm? 8 Afhankelijk van keuzes op gebied van: Zeggenschap Eigen handelsnaam Aansprakelijkheid Rechtspersoonlijkheid Eigen activiteiten/afgescheiden vermogen Personeel Mededingingsrecht Fiscaliteit

9 Opties - welke rechtspersoon? 9 Afhankelijk van keuzes op gebied van: Zeggenschap “Uitstraling” Eigendom Winstuitkering Verkoopbaar/overdraagbaarheid Waardeverschil tussen inbreng van partijen Toe/uittreden partijen Fiscaliteit btw, Vpb en Anbi-status

10 Casuïstiek 10 Een gemeente wil per wijk één aanbieder contracteren voor alle Wmo-ondersteuning. Een VG-instelling wil graag haar aandeel in de ondersteuning bieden en op zijn minst de regie houden over haar aandeel in die ondersteuning Een VG-instelling ziet in de wijze waarop een gemeente de Wmo- ondersteuning wil gaan inrichten geen kans om daar een haalbare business case op te bouwen en wil haar activiteiten op dat terrein kwijt Twee VG-instellingen proberen de risico’s gemoeid met overheveling van begeleiding naar de Wmo het hoofd te bieden door hun activiteiten te bundelen, maar ze willen (voor het overige) niet fuseren

11 Van Doorne NV Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam The Netherlands t +31 (0)20 6789 123 f +31 (0)20 7954 589 info@vandoorne.com www.vandoorne.com Contact 11 Marg Janssen Partner t +31 (0)20 6789 253 f +31 (0)20 7954 253 m +31(0)6 11 388 571 janssen@vandoorne.com


Download ppt "Ledenbijeenkomst VGN “Samenwerking in het gemeentelijk domein” Vormen en afwegingen Huizen - 9 december 2013 Marg Janssen."

Verwante presentaties


Ads door Google