De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekt de ontwikkeling van kinderen in de regio Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekt de ontwikkeling van kinderen in de regio Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 onderzoekt de ontwikkeling van kinderen in de regio Utrecht

2 Kader onderzoek Landelijk Consortium on Individual Development (CID): Vanuit het rijk een prestigieuze zwaartekracht subsidie om 10 jaar excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma`s op te zetten. Individual development; Waarom sommige kinderen goed gedijen en anderen niet (Hoofdonderzoeker; Prof. Dr. Chantal Kemner, UU) YOUth als onderdeel van CID YOUth baby&kind Prenataal includeren en volgen tot de leeftijd van ongeveer 8 jaar YOUth kind&tiener Includeert kinderen van 8 t/m 10 jaar en volgt deze tot ongeveer 16 jaar

3

4 Probleemstelling Sommige kinderen maken een normale ontwikkeling door en vinden zonder problemen hun weg in de samenleving Andere kinderen ontwikkelen gedragsproblemen of zelfs psychiatrische problemen

5 Vraagstelling onderzoek Hoe resulteert het samenspel van biologische factoren, kind factoren en omgevingsfactoren in individuele verschillen in gedragsontwikkeling?

6 Wat is de rol van de hersenontwikkeling hierin? Hoe kunnen we kinderen met een hoog risico op ontwikkelingsproblemen identificeren en mogelijkheden creëren om de ontwikkeling in positieve zin te beïnvloeden?

7 Doel Onderzoek De uitkomst van het onderzoek kan een bijdrage leveren aan de kennis over kinderen en hun gedrag. Van daaruit kunnen interventievoorstellen aan beleidsmakers gedaan worden om de zorg aan kinderen te verbeteren.

8 Hoe meten we gedragsontwikkeling? Sociale Competentie: In staat zijn tot betekenisvolle interactie - emoties begrijpen - begrijpen wat de ander bedoelt Gedragscontrole: Goed in staat zijn eigen gedrag te kunnen beheersen

9 Studie-opzet Langlopend onderzoek in de regio Utrecht Start: Vanaf januari 2016 kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 8, 9 en 10 jaar worden gevraagd voor onderzoek. Vanaf maart 2016 start het daadwerkelijke onderzoek Inclusie/Exclusie: Inclusie: alle leerlingen in de basisschoolleeftijd van 8,9 of 10 jaar oud in de regio Utrecht. Exclusie: leerlingen die mentaal/fysiek niet in staat zijn om deel te nemen aan de onderzoeksdag. Follow-up duur: ±10 jaar (om de drie jaar een dag naar het KinderKennisCentrum Utrecht (KKC))

10 Verloop onderzoeksdag Onderzoeksdag in het KKC en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Binnenkomst op het KKC en uitleg van het onderzoek. Ondertekenen en inleveren van de toestemmingsformulieren.

11 1.Eye-tracking: het meten van oogbewegingen van het kind. 2.Ouder-kind-interactie: ouder en kind voeren gesprekken over twee onderwerpen en zoeken samen naar een oplossing.

12 3.Puzzel- en kennis taken: we nemen enkele testen af om vast te stellen hoever het kind ontwikkeld is. 4.Computertaken: het kind voert verschillende korte taken uit die iets zeggen over gedrag in sociale situaties, keuzegedrag en reactievermogen.

13 5.MRI-meting: de hersenactiviteit van het kind wordt bekeken in het UMCU, terwijl het kind o.a. naar plaatjes van gezichten kijkt. (Vooraf kan het kind in het KKC wennen in een oefenscanner.)

14 Verloop onderzoeksdag 6.Lichaamsmateriaal: Afname van bloed, wangslijmvlies, speeksel en plukje haar bij het kind.

15 Verloop onderzoeksdag 7.Vragenlijsten: ouders, kinderen en leerkrachten vullen online de vragenlijsten in. 8.Evaluatie (korte vragenlijst) en afsluiting (cadeautje).

16 Praktisch verzoek Werving: Dat besturen en scholen de informatie over het YOUth onderzoek bestuderen. Er kan toelichting gegeven worden in een teamvergadering. Spreekvloer bieden om ouders en kinderen te mogen informeren en enthousiasmeren (Ouderavond, stand etc). Dat er informatie over het YOUth onderzoek aan de ouders verstrekt mag worden via de digitale nieuwsbrief. Dat de school contactgegevens van geïnteresseerde ouders aan de Universiteit mogen doorgeven of zelf informatie via Parnassys aan de ouders willen verstrekken. Tijdens het onderzoek: Invullen van vragenlijsten (kwartier per deelnemer) Eventueel onder schooltijd, terwijl er les gegeven wordt aan uw klas. Eventueel verlenen van een verlofdag aan de leerlingen voor deelname aan het onderzoek.

17 Aanbod voor scholen Wat kunnen wij mogelijk voor de school betekenen? Informatie voor leerkrachten over het “Lerende brein” Geven van breinlessen aan de groepen 4 t/m 7 Lessen van onderzoekers in de klas (in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Utrecht) Leerpakket over wetenschap en onderzoekend leren Plaatsen van logo op website Universiteit bij deelname

18 KinderKennisCentrum

19 Vragen?

20 Contact Website YOUth: www.youthonderzoek.nl Suzanne `t Hart YOUth-coordinator basisonderwijs/ Orthopedagoge S.M.tHart@uu.nl Charlotte OnlandS.M.tHart@uu.nl Epidemioloog/cohort manager N.C.Onland@umcutrecht.nl Algemeen e-mailadres YOUth youth@uu.nl


Download ppt "Onderzoekt de ontwikkeling van kinderen in de regio Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google