De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beweging Academie Groepsactiviteiten organiseren / Goed verzekerd!

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beweging Academie Groepsactiviteiten organiseren / Goed verzekerd!"— Transcript van de presentatie:

1 1 Beweging Academie Groepsactiviteiten organiseren / Goed verzekerd!

2 Kernwoorden Organisatie/Vrijwilligers; occasionele helpers Activiteiten “leden” Niet-leden/deelnemers 2

3 Organisatie 3

4 Gestructureerde organisaties Rechtspersoon naar privaat recht zonder winstoogmerk (vzw;…) : Pasar KWB Feitelijke verenigingen die minstens één persoon tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst LCM Feitelijke verenigingen zonder personeel die deel uitmaken van een organisatie met personeel 4

5 Wet op het vrijwilligerswerk Organisatie : aansprakelijk voor de lichte toevallige fouten van haar vrijwilligers tegenover derden Vrijwilliger : enkel aansprakelijk voor zware fout, herhaaldelijk lichte fout tegenover derden en opzet vrijwilliger gelijkaardige bescherming bieden als werknemer 5

6 Wet op het vrijwilligerswerk oa Verplichting om verzekering BA af te sluiten voor gestructureerde organisaties Geen verplichting voor de waarborgen rechtsbijstand lichamelijke ongevallen drie waarborgen zijn verzekerd in de polissen van beweging.net en partners (let wel deelwaarborgen kunnen verschillen) 6

7 7

8 Burgerlijke aansprakelijkheid Beschermt de verzekerde tegen de gevolgen van een schade die hij, door zijn fout, toebrengt aan derden derden zijn leden/niet-leden/andere vrijwilligers… Lichamelijke en stoffelijke schade wordt vergoed Principe : Schuld schade oorzakelijk verband 8

9 Aangifte schade Een jongetje is op een bmx parcours met zijn fiets tegen een touw gereden. Bestuursleden hadden dit touw al gespannen in de loop van de namiddag om de leden tijdens de activiteit; een avonddropping, veilig door het bos te leiden 9

10 Rechtsbijstand Beschermt de belangen van de verzekerde, in geval van schade die hem door derden is toegebracht 10

11 Aangifte schade Tijdens een fietstocht wordt Leo, een van de deelnemers, aangereden door een fietser die de rijbaan oversteekt. Hij komt ten val heeft heel wat schaafwonden en zijn fiets is volledig vernield. 11

12 Lichamelijke ongevallen Beschermt de verzekerde voor lichamelijke schade die hij oploopt. Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis dat een lichamelijk letsel of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde 12

13 Aangifte schade Ann is bij het naar huis gaan gevallen. Ze had een trapje niet gezien bij het buitengaan en is gestruikeld. Pols gebroken 13

14 ACTIVITEITEN 14

15 Activiteiten kaderend in de doelstelling van de organisatie Verzekering tijdens de activiteiten Verzekering op weg van en naar die activiteiten Goede huisvaderprincipe 15

16 LEDEN 16

17 “Leden van organisaties” Verzekerd in (geen verplichting, uitzondering sportfederaties) Burgerlijke aansprakelijkheid familiale prioritair Rechsbijstand Familiale prioritair Lichamelijke ongevallen ; aanvullend verzekerde deelwaarborgen, kapitalen, franchise kunnen verschillen 17

18 NIET-LEDEN 18

19 Niet-leden In principe zijn zij niet verzekerd; Pasar en KWB : tijdelijke activiteiten niet leden, waarborg lichamelijke ongevallen; Dekking op voorhand aan te vragen Afhankelijk van de organisatie Aansprakelijkheid van de organisatie; van de vrijwilliger t.o.v deze niet leden blijft altijd verzekerd ! 19

20 Feitelijke vereniging versus koepel vzw Onderscheid burgerlijke aansprakelijkheid (ba)/ contractuele aansprakelijkheid BA verzekerbaar zowel als feitelijke vereniging als als vzw Door te werken binnen de structuren van een koepelorganisatie en ook te voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden geniet men als trefpunt/plaatselijke werking bescherming van de vzw. De vrijwilligers kunnen slechts persoonlijk aansprakelijk worden gesteld indien zware fout of herhaaldelijk lichte fout Ba van de plaatselijke bestuursleden is dus verzekerd in polis van de respectievelijke organisaties 20

21 Contractuele aansprakelijkheid Is NIET gedekt in een polis burgerlijke aansprakelijkheid Uitzonderingen : volgende slide 21

22 Contractuele aansprakelijkheid Het verschaffen van eetwaren en dranken : Is gedekt ter ondersteuning van activiteiten Schade aan toevertrouwde voorwerpen Tot 25.000 EUR per schadegeval Franchise 125 EUR NIET diefstal, verlies of verdwijning, schade aan motorvoertuigen 22

23 Aangifte schadedossier Tijdens het opzetten van een tent, is het tentzeil gescheurd doordat een vrijwilliger er met een steunpaal tegen liep. Tent werd geleend van ACV. 23

24 Aangifte schadedossier Tijdens het eetfestijn heeft de kar van het gemeensschapscentrum het begeven. Herstellen kost 80 EUR en ook het servies dat er op stond is stuk (32 platte borden) 24

25 Schade aan gebouwen en de inhoud ervan (verzekerbaar in een brandpolis : In principe geen dekking voor dergelijke schade Uitzondering de gebouwen die bij gelegenheid gehuurd of gebruikt worden voor activiteiten Voor deze gebouwen is bovendien de aansprakelijkheid voor waterschade en glasbreuk verzekerd 25

26 Contractuele aansprakelijkheid Is NIET gedekt in een polis burgerlijke aansprakelijkheid Dit betekent dat de vzw hiervoor ook niet is verzekerd. Belangrijk : om zich hiertegen in te dekken kunnen enkel personen die de vzw kunnen binden belangrijke contracten ondertekenen. Dit biedt bescherming binnen de formele structuur van een vzw. 26


Download ppt "1 Beweging Academie Groepsactiviteiten organiseren / Goed verzekerd!"

Verwante presentaties


Ads door Google