De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verder zal ik over verschillende dingen gaan bloggen, om te beginnen met SEO. Search Engine Optimalisation. Zo zal ik in het kort uit leggen wat het in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verder zal ik over verschillende dingen gaan bloggen, om te beginnen met SEO. Search Engine Optimalisation. Zo zal ik in het kort uit leggen wat het in."— Transcript van de presentatie:

1 Verder zal ik over verschillende dingen gaan bloggen, om te beginnen met SEO. Search Engine Optimalisation. Zo zal ik in het kort uit leggen wat het in houdt en hoe je betere vindbaren website kan krijgen.

2 Een motorrijtuig wordt geacht niet te zijn ingericht voor het vervoer van personen indien de lengte van de ruimte tussen de vaste wand achter de achterste zitplaatsen of, indien geen vaste wand aanwezig is, tussen het achterste punt van de in de laatste stand geplaatste achterste zitplaatsen en het einde van de laadvloer groter is dan of gelijk is aan de lengte van de ruimte tussen het achterste punt van het stuurwiel en de vaste wand achter de achterste zitplaatsen, of, indien geen vaste wand aanwezig is, het achterste punt van de in de laatste stand geplaatste achterste zitplaatsen.

3

4 Een motorrijtuig wordt geacht niet te zijn ingericht voor het vervoer van personen indien de lengte van de ruimte tussen de vaste wand achter de achterste zitplaatsen en het einde van de laadvloer(,) groter is dan - of gelijk is aan - de lengte van de ruimte tussen het achterste punt van het stuurwiel en de vaste wand achter de achterste zitplaatsen.

5 We hebben een landelijk meldpunt voor klachten, dat deze patiënten veel beter begeleid bij het herstellen van wat er gebeurd is of het anderszins verzachten van de symptomen.

6 Artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht bepaald dat de officier van justitie een of meer voorwaarden kan stellen ter voorkoming van strafvervolging. Ter zake van het onderhavige feit zijn op een zogenaamde ‘tommi-zitting’ aan de verdachte voorwaarden gesteld ter voorkoming van strafvervolging.

7 X geeft er de sterke voorkeur aan om Y de rust te gunnen om zichzelf te bezinnen op de omgang met haar vader, daarbij wil vertrouwen dat ook X zich realiseert dat enige mate van dwang daarin bij een meisje van 14 jaar veeleer contraproductief zou werken en meent dat een mediation niet een oplossing zal brengen.

8 Volgens van der Peet is dit niet om tijd te rekken, maar is het noodzaak dat het zorgvuldig gebeurd. De vraag is of het niet couperen van staarten het dierenwelzijn van de varkens verbeterd. Dit betekend dat 70% van de vleesvarkens …

9 - Structuur (opbouw) - Formulering (woordkeuze + zinsbouw) - Presentatie (spelling + leestekens)

10 Dit cadeau is voor haar vriend. Dit cadeau is voor haar, vriend.

11

12 Ingevolge zowel de ‘oude’ als de meest recente versie van de WSW rust op het gemeentebestuur een zorgplicht voor alle ingezetenen, die blijkens een (her)indicatiebeschikking tot de doelgroep behoren.

13 Mijn vermogen, dat onbelast is, vermaak ik aan P. Mijn vermogen dat onbelast is, vermaak ik aan P.

14 Structuur (opbouw) Formulering (woordkeuze + zinsbouw) Presentatie (spelling + leestekens)

15 Nederlands: sinds ongeveer 800 1 e spellingregeling: 1804 Wijzigingen in: 1865, 1934, 1995, 2005

16 Structuur (opbouw) Formulering (woordkeuze + zinsbouw) Presentatie (spelling + leestekens)

17 Eenvoudig

18 Structuur (opbouw) Formulering (woordkeuze + zinsbouw) Presentatie (spelling + leestekens)

19 Alleen hij zei dat hij van haar hield. Hij alleen zei dat hij van haar hield. Hij zei alleen dat hij van haar hield. Hij zei dat alleen hij van haar hield. Hij zei dat hij alleen van haar hield. Hij zei dat hij van alleen haar hield. Hij zei dat hij van haar alleen hield. Hij zei dat hij van haar hield, alleen …

20 Only he said he loved her. He only said he loved her. He said only he loved her. He said he only loved her. He said he loved only her. He said he loved her only.

21

22 Structuur (opbouw) Formulering (woordkeuze + zinsbouw) Presentatie (spelling + leestekens)

23 Structuur (opbouw) 1 K 2A1 3A2 4A3 5A4

24 1 K 2A1 (oorz. 1) 3A2(oorz. 2) 4A3 (detaillering) 5A4 (oorz. 3)

25 1 A1 2A2 3A3 4A4 5 K

26

27 Taalbeschouwing gaat vooraf aan taalbeheersing


Download ppt "Verder zal ik over verschillende dingen gaan bloggen, om te beginnen met SEO. Search Engine Optimalisation. Zo zal ik in het kort uit leggen wat het in."

Verwante presentaties


Ads door Google