De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

09/11/2009 Interactie met studenten Workshop opleiding Psychologie 9 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "09/11/2009 Interactie met studenten Workshop opleiding Psychologie 9 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 09/11/2009 Interactie met studenten Workshop opleiding Psychologie 9 november 2009

2 09/11/2009 Interactie met studenten Het concept Begeleide Zelfstudie als kader… Het ‘globaal schema’

3 09/11/2009 Interactie met studenten Het concept BZ als kader… De verantwoordelijkheden van de docent: ▪ De doelstellingen preciseren en communiceren ▪ Gepaste evaluatie uitwerken en implementeren ▪ Uitbouwen van een gepaste ondersteuning

4 09/11/2009 Interactie met studenten Het concept BZ als kader… De verantwoordelijkheden van de student: ▪ Kennisnemen van de doelstellingen ▪ Selecteren en uitvoeren van de juiste leeractiviteiten ▪ Informeren over ondervonden moeilijkheden bij realiseren van doelstellingen

5 09/11/2009 Interactie met studenten 1.Interactie van een lesgever / begeleider met een groep studenten 2.Interactie van een lesgever / begeleider met een individuele student

6 09/11/2009 Interactie met studenten Interactie met een groep studenten Casus 1: ‘Tijdens mijn practicum/hoorcollege is de groep studenten zeer rumoerig. Herhaaldelijk om stilte vragen helpt niet. Ze blijven praten tijdens mijn uitleg. Het gaat niet om een aantal studenten die storend zijn, maar de hele groep is moeilijk stil te krijgen. Bij een andere groep volstaat het om één keer om stilte te vragen.’

7 09/11/2009 Interactie met studenten Klasmanagement: tips ▪ Verantwoordelijkheid van de student: Expliciteer van bij aanvang duidelijk je verwachtingen en geef aan waarom je dit verwacht ▪ Verantwoordelijkheid van de docent: ▪ Inspanningen doen om de aandacht vast te houden ▪ Respect geven om respect te krijgen ▪ Activeer je hoorcollege Interactie met een groep studenten

8 09/11/2009 Interactie met studenten Interactie met een groep studenten Casus 2: ‘Tijdens mijn hoorcolleges probeer ik interactief te werken. Ik vind dit wel heel wat moeilijker wanneer het gaat om een grote groep. Ook vraag ik me af hoe ik omga met foute antwoorden van studenten. ’

9 09/11/2009 Interactie met studenten Feedback geven bij een fout antwoord: tips ▪ Bouw verder op de juiste elementen ▪ Nodig de student uit tot een reactie ▪ Doe suggesties ter verbetering ▪ Stel bijkomende vragen (doorvragen of opsplitsen) ▪ Identificeer de fout Meer: http://www.kuleuven.be/duo/steekkaarten.htmlhttp://www.kuleuven.be/duo/steekkaarten.html Activerend hoorcollege http://www.kuleuven.be/duo/steekkaarten.html Interactie met een groep studenten

10 09/11/2009 Interactie met studenten Casus 3 ‘Een student is niet in orde met de voorbereiding voor een afspraak (practicum). Tijdens het gesprek (practicum) werkt de student niet mee en neemt hij geen initiatief. Hij vertoont over het algemeen niet het gedrag dat jij van hem verwacht, zo noteert hij bijv. niets maar vraagt achteraf wel om nog eens te mailen wat er is gezegd (om de slides op toledo te zetten)’. Interactie met een student

11 09/11/2009 Interactie met studenten Interactie met een student Studentkenmerken Kenmerken die het leerproces van studenten beïnvloeden: ▪ Voorkennis ▪ Metacognitie ▪ Motivatie Jouw verwachtingen t.a.v. studentkenmerken: ▪ Begintermen Meer: http://www.kuleuven.be/duo/steekkaarten.htmlhttp://www.kuleuven.be/duo/steekkaarten.html

12 09/11/2009 Interactie met studenten Interactie met een student Casus 4 ‘Een studente is vaak niet in orde en heeft problemen op haar stageplaats. Ze heeft altijd excuses klaar, waarvan ik niet weet of ze waar zijn. Ik weet dat ze familiale problemen heeft. Officieel is ook dyslexie vastgesteld. Ik denk dat ze hulp nodig heeft met leren plannen. Ik vraag me af of het mijn taak is om hierbij te helpen?’

13 09/11/2009 Interactie met studenten Je staat er niet alleen voor: Dienst Studieadvies K.U.Leuven ▪ http://www.kuleuven.be/studieadvies/index.html http://www.kuleuven.be/studieadvies/index.html ▪ Cel ‘Studeren met een functiebeperking’ ▪ ‘Studentenzorgen’ ▪ Hulp bij studeren en studievaardigheden ▪ … Interactie met een student

14 09/11/2009 Interactie met studenten Casus 5: ‘Een studente geeft tijdens het practicum steeds commentaar op mijn feedback. Ze geeft aan dat ze liever niet heeft dat ik bij haar kom zitten (onder het mom dat de patiënt zich dan onwennig voelt). Na de examens contacteerde ze me op een informele manier en trok ze het punt dat ik had gegeven in twijfel. Ze deed me twijfelen of ik wel op de correcte manier feedback had gegeven.’ Interactie met een student

15 09/11/2009 Interactie met studenten Tot slot… Transparantie over doelstellingen, verwachtingen, evaluatiecriteria… is de sleutel voor een goede interactie met studenten. Onderwijskundige steekkaarten: http://www.kuleuven.be/duo/steekkaarten.html

16 09/11/2009 Interactie met studenten Volgende sessies ▪ 4 December 2009: nieuwe versie TOLEDO ▪ Maart 2010 (Week 11): workshop beoordelen van masterproeven ▪ Juni/Juli 2010 (deliberatieweek): omgaan met studenten met functiebeperkingen ▪ September 2010 (Week 36): begeleiden van masterproeven ▪ Oktober 2010 (Week 41): sessie voor beginnende assistenten ▪ December 2010 (Week 49): interactieve werkvormen


Download ppt "09/11/2009 Interactie met studenten Workshop opleiding Psychologie 9 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google