De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUO intervisie Case 28/01/2010 Assistentenvorming - Faculteit Wetenschappen - Faculteit PPW 2009-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUO intervisie Case 28/01/2010 Assistentenvorming - Faculteit Wetenschappen - Faculteit PPW 2009-2010."— Transcript van de presentatie:

1 DUO intervisie Case 28/01/2010 Assistentenvorming - Faculteit Wetenschappen - Faculteit PPW 2009-2010

2 Overzicht Per faculteit –Structuur Faculteit –Waarom? –Vroegere situatie –Nieuw concept –Problemen –Toekomst Gelijkenissen Problemen Vragen

3 FACULTEIT WETENSCHAPPEN

4 FWET: Structuur Faculteit Faculteit Wetenschappen Dep. Aard- en Omgevings- wetenschappen Dep. BiologieDep. Chemie Dep. Natuurkunde en Sterrenkunde Dep. Wiskunde Opl. Geografie Opl. Biochemie en Biotechnologie Opl. GeologieOpl. BiologieOpl. ChemieOpl. FysicaOpl. WiskundeOpl. Informatica

5 FWET: Waarom? –Omdat studenten kwaliteitsvol onderwijs verdienen –Om te weten hoe je als nieuwe ‘assistent’ aan je lesopdracht begint Niet eenvoudig, ondanks motivatie Minimaal voorbereid op deze taken Weinig of geen feedback –Om te weten wat je rol als assistent is, welke verantwoordelijkheden je hebt, wat kan en wat niet.

6 FWET: Vroegere situatie Doelgroep: beginnende assistenten Faculteitsbreed 5-6 middagsessies rond zelfgekozen thema’s (activeren van studenten, evaluatie van practica, …) Vrijblijvende mogelijkheid om lesobservatie te vragen Op aanvraag: evaluatievragenlijst bevraging van studenten (Opti-kwest) Deelname van assistenten nam af tijdens semester Lesobservatie werd vrijwel nooit gevraagd

7 FWET: Nieuwe aanpak 2009-2010 Doelgroep: nog steeds enkel beginnende assistenten Minder sessies tijdens het semester met start- en slotmoment rond meest gevraagde thema’s + minder tijdsbelastend voor assistenten + ook opstart tijdens tweede semester Coördinatoren uit departement betrekken bij lesobservatie: + didactische én inhoudelijke expertise + voorbeeld én feedback + lagere drempel + kunnen helpen met samenstellen lijsten nieuwe assistenten

8 FWET: Concreet 2009-2010 sem1 Aanstelling coördinerende assistenten via departementsvoorzitters (aangesproken via decaan - FPOC) 24/09/2009: infosessie voor de coördinerende assistenten 02/10/2009: startmoment voor beginnende assistenten Tijdens semester: wederzijdse observatie (coördinator) –Observatie van coördinator als voorbeeld –Observatie door coördinator om feedback aan assistent te geven Laatste les: studentenevaluatie –Assistent neemt vragenlijst af (Opti-kwest) 26/02/2010: slotmoment –Resultaten bevraging en feedback bespreken + getuigenis observaties Communicatie via Toledo

9 FWET: Infosessie coördinatoren Richtlijnen voor lesobservaties + geven van feedback (i.s.m. DUO) –Waarom? Motivatie en inspiratie om onderwijs te optimaliseren Feedback krijgen EN geven vergroot kritische kijk op eigen kunnen –Lesobservatieformulier –Oefening: standpunt beginnende vs. observerende assistent Afspraken over startsessie beginnende assistenten

10 FWET: Startmoment 02/10/2009 middagsessie: ~25 deelnemers Draaiboek van een oefenzitting –Wat doe ik vooraf? –Wat doe ik tijdens de lessen zelf? –Wat doe ik daarna? O.b.v. casussen draaiboek samenstellen Synthese van de didactische tips –Nadruk op motiveren / activeren van studenten Observatie van en door een ervaren assistent Opti-kwest Praktische afspraken

11 FWET: Observaties Alleen bij informatica werkelijk gebeurd… –“zeer nuttig” Andere opleidingen: geen succes… –“niet nodig” –“gegeven tips voldoende” –“gewoon niets meer afgesproken” Waarom geen succes? –Prioriteit erg laag? –Te hoge drempel? –… –Meer druk leggen? Verplicht maken?

12 FWET: Opti-kwest I.s.m. DUO Initieel weinig reactie Na verschillende ‘aansporingen’ 2/3 van de assistenten formulieren aangevraagd Ook werkelijk laten invullen? –Status: 10/17 assistenten ingevuld teruggestuurd naar DUO Resultaten gebruiken als aangrijpingspunt tijdens slotmoment

13 FWET: Slotmoment 26/02/2010 middagsessie Bespreking resultaten Opti-kwest (i.s.m. DUO) Ervaringen uitwisselen Getuigenis observaties informatica Komen de assistenten hier naartoe??

14 FWET: Problemen Startmoment grote opkomst Tijdens semester weinig initiatief ondanks aansporingen Slotmoment: opkomst? Deelname van assistenten nam opnieuw af tijdens semester Lesobservatie werd vrijwel nooit uitgevoerd

15 FWET: Toekomst Volgend startmoment op 19/02/2010 Meer druk? Verplicht maken? Meer nadruk op belang observaties Evaluatie van vorming –Evaluatieformulier uitdelen aan einde slotmoment (i.s.m. DUO)

16 FACULTEIT PSYCHOLOGIE & PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

17 FPPW: Structuur Faculteit Faculteit PPW OE Psychologie Opleiding Psychologie A&OSchoolKlinischeTheoretische OE Pedagogische Wetenschappen Opleiding Educatieve Studies Pedagogische Wetenschappen Onderwijskunde Sociale en arbeids OrthoPedagogiek 17 SLO

18 FPPW: Waarom? Levenslang leren Visitaties Traditie?

19 FPPW: Situatie vroeger Enkel voor beginnende assistenten i.s.m. DUO Startdag + thema’s: omgaan met vragen; stemtraining; vakdidactische tips 1 à 2 sessies per jaar Lage opkomst (2 à 10 personen) + afhaken 19

20 FPPW: Situatie vroeger: Reacties Geen systematische bevraging Vanuit de wandelgangen: –Slechte timing van sessies –Geen interesse wegens lerarenopleiding –Weinig tijd: liever inhoudelijk bijscholen dan didactisch –Bij psychologie wel nood aan basis didactische tips –Men wil zo concreet mogelijke ‘tips’ –Niet nuttig, want prof beslist alles en assistent kan geen nieuwigheden uitproberen –Te laat op de hoogte 20

21 FPPW: Nieuw concept Van assistentenopleiding naar professionaliseringinitiatieven –Voor alle ZAP & ABAP (“levenslang leren”) –Zowel voor pedagogen als psychologen (optimaal rendement per sessie) –i.s.m. DUO (per thema) –Thematisch –Inspelen op noden 21

22 FPPW: Ambities & doelstellingen (1) Interactie tussen –docenten en assistenten –ervaren en beginnende assistenten/docenten –tussen “oude” en “nieuwe ideeën” Didactische teams kunnen samen deelnemen Werken met concrete casussen/voorbeelden Tussen 10 en 20 deelnemers per sessie Eén sessie voor beginnende assistenten begin academiejaar Sessies per jaar plannen en webpagina aanmaken voor communicatie 22

23 FPPW: Ambities & doelstellingen (2) Veel aandacht voor eigen inbreng deelnemers (ook bij themabepaling) 4 à 5 sessies per jaar voor verschillend doelpubliek Sessies van 2 à 3 uur Naast vorming ook “intervisie” moment Facultair initiatief Na één of twee jaar evaluatie Samen werken met “experten”/“ervaringsdeskundigen” (vb. universitaire diensten, ombuds,…) 23

24 FPPW: Proefproject bij psychologie Professionalisering (visitatie) Middagsessie feedback (+/- 20 inschrijvingen) Middagsessie interactie met studenten (+/- 15 inschrijvingen) met casussen Rondvraag over thema’s Tevredenheid goed Zowel ABAP en ZAP aanwezig 24

25 FPPW: Planning 2010 Maart: workshop beoordelen masterproeven Juni/juli: omgaan met studenten met een functiebeperking September/oktober: begeleiden van masterproeven Oktober: beginnende assistenten December: Actieve werkvormen 25

26 FPPW: Problemen ABAP Pedagogische wetenschappen hebben nog steeds vragen bij het nut van deze sessies –Bereiden bevraging bij hun geleding voor –Zal op POC besproken worden Timing van de sessies –Wanneer worden deze sessies best gepland? Professionaliseringsinitiatieven tot op heden per onderzoekseenheid –Facultair? 26

27 FPPW: toekomst Planning 2010: –Maart: workshop beoordelen masterproeven –Juni/juli: omgaan met studenten met een functiebeperking –September/oktober: begeleiden van masterproeven –Oktober: beginnende assistenten –December: Actieve werkvormen Discussies op POC

28 Gelijkenissen & Verschillen Gelijkenissen –Weinig opkomst bij vorig concept –Concreet werken (casussen) –Inspelen op nood –Aandacht voor beginnende assistenten Verschillen –Assistenten/iedereen –Alle sessies/sessies staan op zich –Thema’s

29 Problemen Doelgroep? Timing van sessies? –‘s Middags? Lage opkomst –Zinvol om zoveel tijd in te steken? –Verplichten? Kan ZAP en ABAP samen? –Bij FWET: aparte professionalisering ZAP: Hapje Onderwijs

30 Discussie - vragen? Belangrijk in alle faculteiten? Bestaande in alle faculteiten? Hoe omgaan met problemen?


Download ppt "DUO intervisie Case 28/01/2010 Assistentenvorming - Faculteit Wetenschappen - Faculteit PPW 2009-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google