De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Michiel van der Vlies Bestuurder MEE Plus Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Michiel van der Vlies Bestuurder MEE Plus Groep."— Transcript van de presentatie:

1 Michiel van der Vlies Bestuurder MEE Plus Groep

2

3 Aanpak Voorbereiding Korte verkenning in het veld: JGZ, J&O, Opvang, Jeugdteams, ROC, MEE Eigen ervaringen Onderzoek oa JSO Opmerkingen vooraf Is een aftrap, Gekleurd door eigen en regionale ervaringen Knelpunten en oplossingen kunnen lokaal en regionaal verschillen Doel inbreng vanuit de zaal: eigen ervaringen, kansen, etc

4 Knelpunten Omvang en urgentiebesef bij oa gemeenten Werk en onderwijs Huisvesting Inkomen, schulden en toeslagen Bekostiging van hulp, 18+ en 18- Juiste hulp op het juiste moment met de juiste omvang Samenhang en samenwerking Toegang: laagdrempelig, full service, bekendheid, etc Kennis, expertise, rolopvatting Houding en gedrag jonge ouders Botsende wet- en regelgeving

5 Kansen Agendeer problematiek jonge ouders bij de lokale politiek Opdracht en nieuwe taken gemeenten in het sociaal domein Integrale aanpak: werk vanuit leefwereld, stel toekomstperspectief ouders en kind centraal Organiseer doorzettingsmacht. Voorbeeld regisseurs in Dordrecht met een resultaatverantwoordelijkheid Werk vanuit het waardeperspectief en ga voor echt maatwerk : effectiviteit/efficiency, eigen kracht en regels/beleid/systemen. Werk samen op alle niveaus Organiseer kennis, investeer en leer van elkaar Ontwikkel nieuwe en versterk bestaande effectieve (bereik) interventies zoals Voorzorg, nieuwe arrangementen wonen-werk-leren-zorg, thuisbegeleiding, lotgenotencontact, etc Zet in op preventie, vroegsignalering en collectieve voorzieningen

6 ZORG Onderwijsz org Jeugd- en gezinszorg / volwassenz org ONDERWIJ S VO, mbo, hbo, incl. speciaal onderwijs WERK/ participati e/ dagbested ing Inkomen / stufi/uitker ing Schuld- hulp /armoede HUISVESTI NG & zelfstandig wonen (als vaardighei d) BEGELEIDING met verbanden naar de domeinen zorg huisvesting onderwijs werk enz Jong ere 16- 27 jaar *Samenwerkingsverban d PO VO *ZOW loket *CED groep *Uitvoerders WMO *Uitvoerders Wet langdurige zorg *Jeugdgezondheids- zorg Rivas & Careyn *Stichting Jeugdzorg ZHZ *Service Organisatie Jeugd *Uitvoerders jeugdzorg: > 12-Learn >ASVZ >Bureau Jeugdzorg ZHZ >Cavent >Coöperatie vrijgevestigde GGZ regio Drechtsteden >De Hoop GGZ (SGJ en Eleos) >De Viersprong >E. Bos Orthopedagogiek >Eddee Zorgverlening B.V. >Gemiva-SVG >'s Heeren Loo >Horizon >Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering >Lucertis >MEE Plus Groep >Rivas Zorggroep >Syndion >TriviumLindenhof >Virenze- boba >Yulius Zie losse bijlage! *Pro: Hans Petri, Wartburg College *VSO: Yulius Tij, Yulius Drechtster, Park College, Kiem (SPON), De Stroom (SPON) *Entree (mbo 1, Da Vinci) * Johan de Witt gymnasium *Da Vinci mbo 2 t/m 4 * Hogeschool Rotterdam *Wellant *Hoge School In Holland *Insula college *Hoge school ABC *Stedelijk Dalton Lyceum * Wartburg College *Woonbron *Trivire *Liveable *Short Stay Facility *Kamertrainingsbureau *Leger des Heils Formeel: *MEE * Flexus * Trivium Lindenhof *wijkwinkels/sociale teams (integraal case management) *Contour De Twern / Rnewt *Vluchtelingenwerk *Dreamteam / IZI Solutions *Yulius Informeel: *DOOR *To Be * sportscholen / - verenigingen *buurtvaders *Bibelot *U power *kerken *iDordt/DYFF *Werkgevers *Uitzendbureaus *Sociale Dienst Dr’st. *Baanbrekend Drechtsteden *UWV *Netwerkplatform Drechtsteden Werkt *Belastingdienst *SSKW *Incassobureaus *Matchingsunit participatie plekken *Banken *Buzinezzclub *DUO *Programma arbeidsmarktbeleid *RMC: Leerplicht & voortijdig schoolverlaten *Ivan Smitter Werkshop *Dreamteam / IZI Solutions *Bureau stage en werk*ZOW loket *Leerwerkloket *Vluchtelingenwerk "Actief naar werk" *Dordtmij *Stichting Edukado * DordtYart *BBL-plekken * Helpende Handen * Metalent *Van werk naar werk *Garage Buitenhek *MATE *Bedrijfsleven: stageplekken en BBL Plekken * leerwerkbedrijven *Service centrum / loopbaan teams (Dvc) *Matchingsunit MEE * Workaholics Overlas t *Politie *Halt *Veiligheidshuis *Handhavingsteam (integraal: Politie, gemeente, zorg, Twern, huisvesting) * Trivire * Werkmakelaar * MEE * Flexus/ICM *Homerun * DGJ *Familie *Vrienden *OVERIG: Jongerenpartij JET NETWERKKAART JONGEREN 16-27 DORDRECHT *Bijbaantjes (o.a. supermarkten) *vrijwilligerswerk


Download ppt "Michiel van der Vlies Bestuurder MEE Plus Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google