De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vlaamse Hoge Bosraad en de Permanente Werkcommissie Bosbeleid 35 jaar Inspraak voor bos in Vlaanderen Jan Verheeke, Secretaris Minaraad Met dank aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vlaamse Hoge Bosraad en de Permanente Werkcommissie Bosbeleid 35 jaar Inspraak voor bos in Vlaanderen Jan Verheeke, Secretaris Minaraad Met dank aan."— Transcript van de presentatie:

1 De Vlaamse Hoge Bosraad en de Permanente Werkcommissie Bosbeleid 35 jaar Inspraak voor bos in Vlaanderen Jan Verheeke, Secretaris Minaraad Met dank aan verschillende mensen van het Agentschap voor Natuur en Bos, voor inzage in hun materiële en digitale archieven, en aan Kathleen Quick, voor eerste doorlichting en verwerking

2 Enkele fundamentals 22 februari1893: (nationale) Hoge Bosraad 16 mei 1980: Vlaamse Hoge Bosraad I 29 mei 1991: Vlaamse Hoge Bosraad II Laatste hersamenstelling V.H.B.R. bij M.B. van 5 februari 2008 1 september 2009: opheffing Vlaamse Hoge Bosraad 1 februari 2011: instelling Permanente Werkcommissie Bosbeleid Voorzitterschap V.H.B.R.: Jan Spaas Voorzitterschap P.W.C.B.: Joris Van Acker Samenstelling: Van1980 tot 1991: een twaalftal leden, door de Vlaamse Regering te benoemen, veeleer vanuit expertise, regionaal gespreid; vanaf 1991 tot 2009: tot 29 leden, waarvan de helft boseigenaars/beheerders, door de Vlaamse Regering te benoemen; vanaf 2011: tot 16 leden, waarvan de helft door de Vlaamse Regering en de helft door de Minaraad voor te dragen. Secretariaat: Ferdy Janssen, E. Peyskens, Vera Dua, Annemie Clarysse, Patrick Huvenne, Gudrun Van Langenhove, en dan, voor de P.W.C., Elise Barbé, Ignace Decancq, Anke Geeraerts, Kathleen Quick

3 Tijdsbalk

4 Periodes in deze geschiedenis

5 Agenda De allereerste vergaderagenda van de Vlaamse Hoge Bosraad (8 juli 1980): (*) opstellen en goedkeuring van het huishoudelijk reglement, (*) aanstelling van het bureau, (*) samenstelling van het dagelijks comté, (*) mededeling in verband met de toespraak van de minister, (*) mededeling in verband met de week van het bos, (*) standpunt in verband met de regionalisering van het bestuur, (*) oprichting tijdelijke commissie in verband met inventarisatie van bosbouwkundig onderzoek. Constanten in de agenda. Voorontwerpdecreten en ontwerp uitvoeringsreglementering, Visies, plannen en maatregelen, Overheids- en onderzoeksorganisatie, Concrete erkenningsdossiers: bosreservaten en van bosgroepen. Dit vierluik van onderwerpcategorieën wordt hernomen voor onderwerpen die stammen uit beleidsvelden aangrenzend aan het bosbeleid.

6 Overzicht van gedetecteerde adviezen van de Bosraad

7 Impressies en trefwoorden De evolutie van het analoge naar het digitale tijdperk. Het stijgende onderscheid tussen overleg en advies. De V.H.B.R. redeneerde vanuit bos- en bossectorbelang – soms defensief (verstard, volgend), soms offensief (creatief, pro-actief). Bij de Permanente Werkcommissie is dat mandaat minder eenduidig en die strekking dan ook minder geprononceerd. Het steeds terugkerende concept “multifunctioneel bosbeheer” – al heel vroeg aan de orde. Het is een concept dat ook multifunctioneel is: Als synthese van een feitelijke toestand: elk bos “is” multifunctioneel; Als evenwichtsoefening tussen degenen die het veeleer economisch perspectief voorstaan en degenen die het ecologisch belang verdedigen; Als principe in de regelgeving en bij de beoordeling van nieuwe regelgeving, van beleid, van concrete erkenningen en van begeleiding van boseigenaars (taakstelling bosgroepen); Als zoekinstrument – zo is de Bossenverklaring van 2003 grotendeels gebouwd vanuit de vonk van het multifunctioneel bosbeheer. Nu: “natuur”, “types beheerplannen” en “ecosysteemdiensten”.

8 Geschiedschrijving als zingeving Zingeving kan worden omschreven als het brengen van samenhang tussen toekomstige handelings- of communicatiemogelijkheden. Wat zich in de toekomst kan afspelen, kan dat maar doen door goed aansluiting te vinden bij het heden – wat zelf voortvloeit uit het verleden. Vandaar dat geschiedschrijving een belangrijk instrument is om materiaal te vergaren voor gezamenlijke zingeving. Vergilius “Siciles Musae, paulo maiore canamus. Non omnes arbusta iuvant humilesque muricae, Si canimus silvas, silvae sint consulae dignae.” “Muzen van Sicilië, laten we iets grootser bezingen, We zijn niet gediend met al die heiden en nederig struikgewas, Als we bossen bezingen, moeten die bossen staatsmannen waardig zijn.”


Download ppt "De Vlaamse Hoge Bosraad en de Permanente Werkcommissie Bosbeleid 35 jaar Inspraak voor bos in Vlaanderen Jan Verheeke, Secretaris Minaraad Met dank aan."

Verwante presentaties


Ads door Google