De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Raadgevend Comité Installatievergadering FAVV Gil Houins Voorzitter 28 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Raadgevend Comité Installatievergadering FAVV Gil Houins Voorzitter 28 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 Raadgevend Comité Installatievergadering FAVV Gil Houins Voorzitter 28 juni 2006

2 2 Overzicht  Wettelijke basis en opdracht  Nieuwe samenstelling 2006  Werking  Jaarprogramma 2006  Vergaderkalender 2006  Food@work

3 3 Wettelijke basis en opdracht  Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 7 – Het raadgevend comité adviseert : – op eigen initiatief – op vraag van de Minister – op vraag van de gedelegeerd bestuurder Over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid

4 4 Wettelijke basis Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ( gewijzigd bij de KB’s van 31/01/2001 en 01/05/2006) Huishoudelijk reglement goedgekeurd op 13 januari 2003 ( gewijzigde versie )

5 5 Vernieuwde samenstelling RC Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties Vertegenwoordigers van de sectoren Vertegenwoordigers van de overheden

6 6 8 vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  Acht vertegenwoordigers & acht plaatsvervangers  OIVO (4)  GAIA (1)  Test-Aankoop (2)  Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (1)  De initiële vertegenwoordiging werd behouden

7 7 Vertegenwoordigers van de sectoren 19 vertegenwoordigers & 19 plaatsvervangers  Vertegenwoordigers landbouwproductie (4+1 bio)  Vertegenwoordigers sector fabricage dierenvoeding (1)  Vertegenwoordigers voedingsindustrie (4)  Vertegenwoordigers chemische nijverheid (1)  Vertegenwoordigers handel (5)  Vertegenwoordigers horeca (2)  Vertegenwoordigers transport (1)

8 8 Vertegenwoordigers van de overheden  10 vertegenwoordigers & 10 plaatsvervangers  Twee vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid  Twee vertegenwoordigers van de FOD Economie  Eén vertegenwoordiger van elk gewest en van elke gemeenschap (6)

9 9 Oprichting van een opvolgingscomité  formuleert adviezen in verband met de financiering en staat in voor de opvolging van de financiële toestand van het FAVV  is samengesteld uit vier vertegenwoordigers van sectoren die bijdragen tot de financiering van het FAVV

10 10 Gedelegeerd Bestuurder General Services Controlebeleid ControleLaboratoriaAlgemene diensten Databanken en traceerbaarheid Wetenschappelijk secretariaat Internationale relaties Plantenbescherming Dierengezondheid Transformatie en distributie Wetenschappelijk Comité Werking: organogram Raadgevend Comité Centrale diensten: - Primaire productie - Transformatie - Distributie - Erkenningen - In- en uitvoer/ RASFF/CONSUM Inspectiediensten: - NICE - 11 PCE’s NOE Centrale diensten Laboratoria: - Gent - Tervuren - Melle - Liège - Gembloux Personeel en organisatie ICT Budget- en beheerscontrole Logistiek Vertaaldienst Juridische dienst Sociale dienst

11 11  Plenaire zittingen: gemiddeld 10 x per jaar  Informatieve vergaderingen of spoedvergaderingen voor de uitwisseling van informatie over actuele items  Structurele werkgroepen – WG financiering – WG begroting – WG communicatie – WG implementatie FAVV-Smiley  Ad hoc werkgroepen (WG Ethische Matrix, WG Huishoudelijk reglement, WG Autocontrole, WG Informatieprocedure….) Werking

12 12  Procedure voor het beantwoorden van formele adviezen van het Raadgevend Comité werd uitgetekend binnen Food@work/ BPR van het FAVV Werking: beantwoorden formele adviesaanvragen

13 13 Jaarprogramma In de maand oktober wordt een jaarprogramma voor volgend jaar voorgelegd Het jaarprogramma bestaat uit: o Vaste agenda o Variabele agenda

14 14 Vaste agenda ControleprogrammaControleplan BegrotingMP &OP CommunicatieplanOpvolgingscomité Opvolging huishoudelijk reglement Stand van zaken : sectorgidsen, Smiley, F@w Verslag MHCWerking Wetco Evaluatie werking RCWerking ombudsdienst JaarprogrammaOpvolging Actiepunten

15 15 Variabele Agenda Formele Adviezen / Spoedadviezen Beleidsvoorstellen onderworpen aan een advies Vragen / punten aangebracht door leden van het RC Preventie en beheer crisissen Werking structurele WGThemavergaderingen Opvolging actualiteitOpvolging incidenten in de voedselketen

16 16 Vergaderkalender voor 2006  2de helft 2006  Woensdag 27 september 2006 om 9u30  Woensdag 25 oktober 2006 om 9u30  Woensdag 22 november 2006 om 9u30

17 17  Herziening samenstelling en werking van het RC (doorgevoerd bij KB van 1 mei 2006)  Herziening huishoudelijk reglement  Bepaling rol en taakbeschrijving leden RC Food@Work


Download ppt "1 Raadgevend Comité Installatievergadering FAVV Gil Houins Voorzitter 28 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google