De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor 3 taal- en letterkunde I. Vastleggen curriculum (praktisch) II. Keuzes curriculum (inhoudelijk)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor 3 taal- en letterkunde I. Vastleggen curriculum (praktisch) II. Keuzes curriculum (inhoudelijk)"— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor 3 taal- en letterkunde I. Vastleggen curriculum (praktisch) II. Keuzes curriculum (inhoudelijk) http://www.taalenletterkunde.ugent.be/

2 I. C URRICULUM VASTLEGGEN : PRAKTISCH

3 Oasis-Site www.oasis.ugent.be Attesten Puntenbriefjes Curriculum

4 curriculum: deadlines Curriculum invoeren en voorleggen ter goedkeuring via oasis.ugent.be vóór 12/10 www.flw.ugent.be/curriculumbeheer

5 Curriculumkeuzes  BA3: keuzes maken in curriculum  Talen: 4/3 vakken  Seminarie  Trajectvakken en keuzevak

6  Bekijk de studiegids en infobrochure en maak je keuzes  Ben je zeker van je volledige curriculum, ga dan over naar oasis.ugent.be  Klik op ‘curriculum voor dit jaar bewerken’. Voer je curriculum in.  Bij vergissing: vak verwijderen door op ‘weglaten’ te klikken. Invoeren curriculum

7 Einde/alles ingevoerd: klik rechtsboven op ‘terug naar inschrijvingslijst’.  Controleren !  Als je zeker bent van je keuzes, klik je op ‘voorleggen ter goedkeuring’. Invoeren curriculum

8  Motivatievenster verschijnt. Hier kun je:  keuzevakken motiveren,  omvang of keuzes GIT motiveren,  melden dat je bepaalde vakken niet kunt toevoegen of weglaten,  melden dat studiepuntenaantallen niet kloppen,  andere problemen melden.

9 Invoeren curriculum Het curriculum verdwijnt dan voor jou als student. De secretaris van de examencommissie kan het ingediende curriculum goedkeuren (of eventueel afkeuren). Als het curriculum is goedgekeurd, moet je je curriculum elektronisch ondertekenen via de website. Kijk je curriculum goed na op eventuele fouten nadat je bericht ontvangt van de faculteit.

10 GIT: curriculum Informatie over GIT: http://www.flw.ugent.be/GIT Trajectbegeleider Stefanie De Sloovere (Stefanie.DeSloovere@ugent.be)Stefanie.DeSloovere@ugent.be

11 BA3: Programmawijzigingen: Latijn-Grieks Hoofdtaal: Grieks Sem 1 Oudgriekse taalkunde II1 2 Oudgriekse letterkunde III2 3 Vertaaltheorie- en praktijk1 Hoofdtaal: Andere taal 1 Oudgriekse taalkunde II1 2 Oudgriekse letterkunde III2 Traject Oudgrieks 5 studiepunten te kiezen uit Hulpwetenschappen van de Griekse filologie2 Godsdienstgeschiedenis: Oudheid en vroege christendom1 Traject Nieuwgrieks 5 studiepunten te kiezen uit Nieuwgriekse taal en cultuur I1 Nieuwgriekse taal en cultuur II2

12 BA3: Programmawijzigingen: Latijn-Grieks Verplicht Seminarie: Seminarie Klassieke Talen

13 BA3: Programmawijzigingen: Grieks met andere talen Verschil in traject Oud-grieks Hoofdtaal: Grieks 1Oudgriekse taalkunde II1 2Oudgriekse letterkunde III2 3Vertaaltheorie- en praktijk1 Hoofdtaal: Andere taal 1 Oudgriekse taalkunde II1 2Oudgriekse letterkunde III2 Traject Oudgrieks 5 studiepunten te kiezen uit Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte1 Klassieke mythologie2 Traject Nieuwgrieks 5 studiepunten te kiezen uit Nieuwgriekse taal en cultuur I1 Nieuwgriekse taal en cultuur II2

14 BA3: Programmawijzigingen: Latijn Latijn als hoofdtaal: 4 e vak: Vertaaltheorie- en praktijk: De klassieken Seminarie voor bachelorproef in de Latijnse letterkunde of taalkunde: Seminarie Klassieke Talen

15 II. INHOUD CURRICULUM : KEUZES

16 BACHELOR 3 B ACHELOR 3 = O NDERZOEK EN P ROFILERING Het jaar waarin je een eigen onderzoek uitvoert, daarin ondersteund door een seminarie en keuzevakken Het jaar waarin je je profileert in een bepaalde taal en discipline Infobrochure Ba 3 op www.taalenletterkunde.ugent.be

17 BACHELOR 3: algemeen  60 stp. in drie onderdelen  1.Twee Talen : samen 35 stp. Taal 1 = 20 stp. Taal 2 = 15 stp.  2. Onderzoekstaak en seminarie: 10 stp.  3. Optietraject: 10 stp.  4. Keuzevak: 5 stp.

18 BACHELOR : Taalvakken Taal 1 : 20 studiepunten (4 vakken)  Kies uit het aanbod bij Nederlands, Engels  Respecteer de keuzeregels Bv. Minstens 1 vak taalkunde + 1 vak letterkunde Taal 2: 15 studiepunten (3 vakken)  Kies uit het aanbod (meeste talen)  Respecteer de keuzeregels B v. Minstens 1 vak taalkunde + 1 vak letterkunde

19 BA 3: Onderzoekstaak & seminarie vakgebied:  Taalkunde van één van jouw talen  Letterkunde van één van jouw talen  Algemene Taalwetenschap  Algemene Literatuurwetenschap  Het vakgebied van onderzoekstaak en seminarie moet hetzelfde zijn.  Het seminarie begeleidt je bij de onderzoekstaak, maar heeft eigen taken en evaluatiemomenten.

20 BA 3: Seminarie Het seminarie leg je al vast bij je curriculumsamenstelling, dus tegen 12 oktober. Daarmee beslis je meteen over de discipline van je onderzoekstaak.

21 BA 3: Onderzoekstaak onderwerp Kiezen van een onderwerp www.schrijven.ugent.be > onderzoekspaper > onderwerpskeuzes Wordt volledig geactualiseerd tegen begin oktober, maar er zijn nu al een aantal actuele lijsten + lijsten van vorig jaar Akkoord van promotor

22 BA 3: onderzoekstaak onderwerp Neem contact op met de docenten van de discipline waarin je je onderzoekstaak wil afleggen. Wellicht volgt dan vlug een eerste afspraak over de eerste stappen in de onderzoekstaak: afbakening onderwerp, wetenschappelijke methode, lectuur, bibliografie, tijdspad,… Je moet een akkoord hebben met een promotor Je moet dus al beginnen voor aanvang van het seminarie.

23 BA 3: onderzoekstaak onderwerp Onderwerp en promotor leg je vast tegen 20 november. De registratie gebeurt via volgende website: http://studadmin.flwi.ugent.be Een uitnodiging tot registratie volgt nog via Minerva.

24 BA 3: Onderzoekstaak Omvang = +-10 000 woorden VERMIJD PLAGIAAT ! BEGIN TIJDIG!

25 BA 3: Seminarie Infosessies www.schrijven.ugent.be Nederlandse letterkunde: 23 september, 13u in Aud. B (begin Ned. Let V) Engelse Letterkunde: 24/9, 11u30 (Aud. D) Algemene Literatuurwetenschap: 29/9, 11u30 (160.015) Scriptiemarkt Taalkunde : 30/9, 11u30 in lokaal 160.015

26 BA 3: seminarie inhoud Inhoud van seminaries: - Wetenschappelijke probleemstelling - Bibliografie + Endnote - Data inzameling - Wetenschappelijke methodes - Secundaire literatuur doorzoeken, verwerken en correct citeren - Presentatie van eigen onderzoek - Discussie - Wetenschappelijk taalgebruik -…

27 BA 3: seminarie Taalkunde (1 seminarie voor alle talen): 1 sessie Heuristiek (1 e week) Methodologische lessen Taalspecifieke sessies Zie Minerva voor het lessenschema

28 BA 3: seminarie Nieuw: Seminarie Klassieke Talen Voor bachelorproeven Griekse Letterkunde Griekse Taalkunde Latijnse Letterkunde Latijnse Taalkunde Vakdidactiek Grieks of Latijn

29 BA 3: Onderzoekstaak praktisch Indienen bij de FSA papieren versie (2x) + lijst aftekenen Via Minerva Dropbox: elektronische versie Eerste zittijd: eind mei (ca. 23/05/2015) Tweede zittijd: begin aug (ca. 12/08/2015)

30 BA 3: Onderzoekstaak - evaluatie Elke onderzoekstaak wordt gelezen door twee lezers: de promotor en een tweede lezer die door de promotor wordt voorgesteld (in overleg met de secretaris van de examencommissie) Feedback: mondeling (promotor) en schriftelijk (tweede lezer)

31 BA 3: optietraject algemeen Taalwetenschap (incl. Methodologische vakken) Literatuurwetenschap Keuze staat los van onderzoekstaak en seminarie Keuze staat los van keuze voor Taal 1 of 2

32 BA 3: optietraject keuze 10 stp Traject Taalwetenschap 1.Vergelijkende taalwetenschap: Germaanse talen 2.Vergelijkende taalwetenschap: Romaanse talen 3.Vergelijkende taalwetenschap: Indo-Europese talen 4.Inleiding tot de Vlaamse gebarentaal 5.Evolutionaire linguïstiek 6.Kwantitatieve onderzoeksmethoden in de Taalwetenschap 7.Methodologie van kwalitatief onderzoek

33 BA 3: optietraject keuze 10 stp Traject Literatuurwetenschap 1.Poëtica 2.Vergelijkende literatuurwetenschap 3.Theorie en methodes van de literatuurgeschiedenis 4.Klassieke mythologie 5.Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie 6.De literatuur van de Oudheid 7.Antieke retoriek

34 BA 3: optietraject keuze Keuze (5 stp):  uit hetzelfde of het andere traject  extra taalvak van taal 1 of 2  ander vak van de faculteit of UGent mits motivatie student en toelating van secretaris  Universiteitsbrede keuzevakken Let wel: deze vakken bedragen maar 3 stp!

35 BA 3: optietraject keuze Maar:  geen vakken lerarenopleiding  geen taalverwerving derde taal  geen vakken uit de Master Opgelet studenten Engels: Keuzevak ‘Amerikaanse cultuur’ (P. Codde) wordt niet meer gedoceerd

36 Extra-curriculair: Lezingen !

37 Vragen? Renata.Enghel s@UGent.be Chris.Bulcaen @UGent.be


Download ppt "Bachelor 3 taal- en letterkunde I. Vastleggen curriculum (praktisch) II. Keuzes curriculum (inhoudelijk)"

Verwante presentaties


Ads door Google