De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Bachelorprogramma Franse taal en cultuur (juni 2010)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Bachelorprogramma Franse taal en cultuur (juni 2010)"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Bachelorprogramma Franse taal en cultuur (juni 2010)
Voorstellen. Vertrouwenspersoon studenten: Bemiddel bij conflicten, regelingen, examenkwesties, persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur is verbonden aan de overkoepelende bachelorschool waar jouw bacheloropleiding onder valt. Dit betekent dat zij niet verbonden is aan jouw opleiding: ze is een onafhankelijk adviseur en een vertrouwenspersoon voor de studenten. Bij de studieadviseur kun je terecht met vragen over je studieplanning en exameneisen. Maar je studieadviseur is er vooral voor vragen en problemen rond bijvoorbeeld studievertraging, speciale regelingen, vrijstellingen of studiefinanciering. Studenten die door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging oplopen wordt ten zeerste aanbevolen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur. Onthoud 1 ding: studievertraging? Langskomen! WAAROM DEZE VOORLICHTING? Jullie informeren over het programma en de cursusinschrijving zodat je je doorstroom in het programma goed kunt plannen, zodat je weet wat je kiest en waarom. Verder nog een uitleg over het BSA.

2 - Studieprogramma Bachelor - Masterprogramma’s - Cursusinschrijving - Bindend Studieadvies (BSA)

3 Invulling Bachelor - 180 ECTS waarvan: - 135 ECTS major waarvan:
Invulling Bachelor ECTS waarvan: ECTS major waarvan: ECTS major verplicht (mv) ECTS major keuze (mk) ECTS academische context waarvan: ECTS verplicht (cv) ECTS context keuze (ck) ECTS Profileringsruimte (pr) Kijk naar je schema voor de vakken die binnen deze categorieën vallen Voorlichting over het programma. Het is belangrijk dat je het programma goed snapt. Zie ook de hand out met het schema. De uitleg is gebaseerd op nominaal studeren, dus 3 jaar voor bachelor (daarvoor ook 3 jaar stufi) en 1 jaar master (1 jaar stufi van de 4 die je kunt krijgen) Uitleggen dat iedereen 3 jaar studi krijgt voor een 3-jarige bachelor en 1 jaar stufi voor een master (van 1 jaar). Dus in totaal 4 jaar stufi. Daarna nog recht op lenen maar dat moet je terugbetalen. Planning/programma studie doornemen (plannings-sheets). Zie ook handout/schema. Eigenlijk ligt het programma bij kunstgeschiedenis redelijk vast.

4 De verschillende cursussen
Major verplicht: 8 cursussen: TV1 t/m 3, LC1 t/m 3, Tk 1 en 2 Major keuze: 6 cursussen inclusief eindwerkstuk. Verplichte keuze tussen TV 4 en 5, LC4 of 5, TK3 of 4. Vervolgens nog 2 vrije keuzecursussen. Academische context verplicht: Inleiding Algemene Taalwetenschap en Inleiding Algemene Literatuurwetenschap Academische context keuze: 2 cursussen (zie lijst in studiegids) Profileringsruimte: 6 cursussen (denk aan ingangseisen minors, masters, stage, buitenland) Uitleg over major keuze > voorsorteren richting master – net als profileringsruimte Binnen de major moeten teminste 30 ECTS op niveau 2 en 37,5 op niveau 3 behaald worden Binnen de bachelor minimaal 45 ECTS zowel op niveau 2 als 3. Studenten kunnen met name vanwege de keuzemogelijkheden binnen de categorie ‘verplichte keuze’ zelf hun programma van de major Franse taal en cultuur samenstellen. Daarbij dien je echter wel rekening te houden met een aantal voorwaarden: - de student moet hetzij Tv4, hetzij Tv5 kiezen, hetzij allebei; - de student moet hetzij Lc4, hetzij Lc5 kiezen, hetzij allebei; - de student moet hetzij Tk3, hetzij Tk4 kiezen, hetzij allebei; - soms hebben cursussen specifieke toegangseisen en dien je eerst bepaalde cursussen te volgen om aan die toegangseisen te voldoen. Tevens doe je er verstandig aan rekening te houden met een aantal andere zaken: - cursussen worden niet in elk blok aangeboden maar slechts eenmaal per jaar; - het cursusaanbod en het moment waarop een cursus wordt gegeven kunnen per jaar variëren; - sommige keuzecursussen alterneren. Dit betekent dat een cursus om het jaar aangeboden wordt; LC5 en LC6 alterneren. - academische contextcursussen worden vaak aangeboden door een andere opleiding. Dit betekent dat je rekening moet houden met afwijkende roosters.

5 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 jaar 1 jaar 2 jaar 3
Taalverwerving 1 (TV1) Du Moyen Age au Classicisme (LC1) Taalverwerving 2 (TV2) Le français dan tous les sens (TK1) Introduction à la France (LC3) Inleiding algemene Taalwetenschap A Inleiding algemene Literatuurwetenschap Des Lumières au Postmodernisme (LC2) jaar 2 Analyse linguistique (TK2) Taalverwerving 3 (TV3) Keuzecursus of profileren jaar 3 Verklaring kleuren: Zalm: verplichte cursussen major (8) Geel: keuzecursussen major (6) Aquamarijn: academische context verplicht (2) Groen: academische context keuze (2) Lichtblauw: profileringsruimte (denk aan minors) (6) Ideaal doorstroomschema, is niet verplicht! Eindwerkstuk periode 1,2,3,4

6 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 jaar 1 jaar 2 jaar 3
Vanaf Taalverwerving 1 (TV1) Du Moyen Age au Classicisme (LC1) Taalverwerving 2 (TV2) Le français dan tous les sens (TK1) Introduction à la France (LC3) Inleiding algemene Taalwetenschap A Inleiding algemene Literatuurwetenschap Taalverwerving 3 (TV3) jaar 2 Analyse linguistique (TK2) Keuzecursus of profileren In Taalverwerving 3 Vanaf Des Lumières au Postmodernisme (LC2) jaar 3 Verklaring kleuren: Zalm: verplichte cursussen major (8) Geel: keuzecursussen major (6) Aquamarijn: academische context verplicht (2) Groen: academische context keuze (2) Lichtblauw: profileringsruimte (denk aan minors) (6) Taalverwerving 3 wordt verplaatst naar blok 4 van het het 1e jaar. TV3 wordt komend jaar eenmalig aangeboden in blok 1. Dus schrijf je daarvoor in. LC2 wordt verplaatst van blok 4 naar vlok 1. Maar wordt komend jaar niet aangeboden. Studenten die nu LC2 niet halen kunnen dit nog inhalen in blok 1 van komend jaar. Neem contact op met cursuscoordinator: Kremers-Ammouche. Eindwerkstuk periode 1,2,3,4

7 Profileringsruimte 45 ects (6 cursussen)
Verdere verdieping vakgebied = meer cursussen bij Frans of cursussen buiten eigen op- leiding: - binnen UU geen toestemming - buiten de UU wel toestemming examencie. Minor: Cursussen ter kwalificatie master- programma binnen of buiten UU Stage: Studeren in buitenland: facultair/centraal Profileringsruimte - Cursussen om kennis vakgebied te verdiepen binnen opleiding, of buiten opleiding, binnen of buiten de UU. Voor bijvoorbeeld de onderzoeksmasters is het aan te bevelen ter verdere verdieping extra cursussen te volgen binnen het betreffende vakgebied. - Minors (is een samengesteld traject van 30 ECTS dat genoteerd wordt op je bachelorbul). - Stage – zie site – praat met Floris – begin op tijd! Meestal 15 ECTS op niveau 3. Stagebegeleider zoeken. Meer informatie via stage website ook voor de stagehandleiding. - Studeren in het buitenland: kan op facultair of centraal niveau. of Extra cursussen ter voorbereiding op de masteropleiding. Sommige masteropleidingen sluiten direct aan bij je bachelor, andere alleen als je een aantal cursussen ter voorbereiding hebt gevolgd. Soms via minor, soms ook via losse cursussen. Descartes College (universiteitsbrede honours minor). Gemiddeld een 7,5. Selectie. deadline 31 mei Humanities College (per sept 09) Geesteswetenschappen. Gemiddeld 7,5+. Selectie. deadline 25 mei (verlengd naar 5 juli!) - Educatieve minor! (minimaal 60 ects behaald van bachelor). 2e graadslesbevoegdheid als bachelorafgerond wordt. + indien eductieve master dan 30 ects vrijstelling.

8 Masterprogramma’s Doorstroommasters – 1 jaar Vertalen
Interculturele communicatie Taal, mens en maatschappij Westerse literatuur en cultuur wordt vanaf Literatuur- en cultuurkritiek Overige interessante masterprogramma’s - Middeleeuwse studies > Europese letterkunde van de Middeleeuwen en Renaissance Research master (selectief) – 2 jaar (extra jaar stufi) Educatieve master – 2 jaar (extra jaar stufi) Master elders (binnen of buitenland) Let op specifieke ingangseisen, te vinden in de onderwijs- en examenregeling van betreffende masters! Masterkeuze Oriënteren d.m.v.: Mastersite Mastervoorlichting UU (in oktober) Masterbeurs (altijd in februari) Centrum Studiekeuze Workshop masterkeuze - Masters buiten de UU Houd rekening met: Andere deadlines voor aanmelding Specifieke toelatingseisen

9 Ingangseisen doorstroommasters
Vertalen: - Cursus praktisch vertalen - Inleiding vertaalwetenschap Interculturele communicatie: - Interculturele communicatie - Inleiding organisatie, beleid en management (USBO) Taal, mens en maatschappij: - minstens twee cursussen op het gebied van taalkunde of taalwetenschap (min 2 op niv. 3). Westerse literatuur en cultuur: - formeel geen ingangseisen (aanbevolen Literatuurtheorie I en II via Literatuurwetenschap) > Literatuur- en cultuurkritiek: - minimaal 15 ects (waarvan 7,5 ects op niv. 3) op het gebied van literatuurwetenschap. - Aangeraden worden ook de cursussen Literatuurtheorie I en II en Europese Literatuurgeschiedenis 1 en 2.

10 Cursusinschrijving 7 juni t/m 27 juni voor periode 1 én 2
Voor cursussen met plaatsing 7 juni (00.00 uur) tot en met 10 juni (16.00 uur)

11 Cursusinschrijving 1. Raadpleeg de studiegids
2. Kies uit Cursuskrant - bekijk de cursusbeschrijving goed - let op de ingangseisen - let op roosteroverlap (timeslots) 3. Let op cursussen met plaatsing 4. Uitschrijven bij geen deelname, anders ND en nadeel bij cursussen met plaatsing Cursusinschrijving 1e waarschuwing: 7 t/m 27 juni: al– bericht ontvangen? ? Uitleg maximering plaatsing (selectie op inhoudelijke gronden of loting) Voor sommige cursussen geldt dat er een maximaal aantal deelnemers is vastgesteld. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal plaatsen dan zal er geplaatst moeten worden. Uitleg inschrijving voor cursussen met een plaatsingscommissie 7 t/m 10 juni uur. Vanaf vrijdag 11 juni volgt er een stand van zaken door de opleidingen. In de week daarna zullen de plaatsingscommissies aan de slag gaan en geven de uitslag door aan het Studiepunt. De studenten die niet geplaatst zijn krijgen uiterlijk vrijdag 18 juni per bericht. JE hebt dan de week erna nog tijd om eventueel iets te wijzigen of voor een andere cursus in te schrijven. De studenten die geplaatst zijn krijgen ook per een bericht. Zorg dat je voldoet aan ingangseisen en zorg dat er geen overlap is. Let op: bij de werkgroepen van sommige colleges toch andere inschrijfvormen let altijd op webct; bekijk prikborden; lees je solismail. Als je ziek bent, op vakantie bent of om wat voor reden dan ook niet zelf kunt inschrijven, stuur dan iemand ander naar SP. Niet inschrijven is niet deelnemen aan het onderwijs!

12 Cursusinschrijving Plan 2 cursussen per blok
Schrijf in via Osiris-student 3. Wijzigingsdagen - periode 1: 16 en 17 augustus 2010 - periode 2: 25 en 26 oktober 2010 Altijd Solis mail gebruiken (of gmail)!! Want info van Studiepunt en opleidingen via deze mailbox.

13 Meer informatie? www.uu.nl/gw/frans
> Cursuskrant > Naslag en regelingen >studiegidsen > OER-en Bekijk altijd de studiegids, de onderwijs en examenregeling. Te downloaden via de site van het Studiepunt. Ook site SP een link naar de Universitaire onderwijscatalogus.

14 Bindend studieadvies Positief advies bij
- 37,5 ects uit de major = 5 van de 8 cursussen Negatief advies: - 4 jaar uitgesloten van inschrijving BSA uitleg: Iedereen heeft al in december en maart een tussentijds advies ontvangen. Komende week volgt een semi-definitief advies. Degenen die al voldoende ECTS hebben behaald, krijgen al een definitief positief advies. De anderen krijgen een semi-definitief advies. Degenen die nog niet bij mij zijn langsgeweest en zijn vertraagd door overmacht, ziekte etc maak zo snel mogelijk een afspraak met SA. Het definitieve eindadvies volgt dan in juli. DAarvoor kunnen studenten nog in beroep gaan en gesprek met studieadviseur en evt examencommissie aanvragen.

15 Bindend studieadvies Tutorgesprekken eerstejaar - in september - in december/januari - in mei/juni Tussentijds advies na blok 1, in december Tweede tussentijds advies na blok 3, in mei/juni: Eindadvies na blok 4, in juli Waarna eventueel hoorzitting op 15 juli Indien overmacht gesprek studieadviseur op 12 juli BSA uitleg: Iedereen heeft al in december en maart een tussentijds advies ontvangen. Komende week volgt een semi-definitief advies. Degenen die al voldoende ECTS hebben behaald, krijgen al een definitief positief advies. De anderen krijgen een semi-definitief advies. Degenen die nog niet bij mij zijn langsgeweest en zijn vertraagd door overmacht, ziekte etc maak zo snel mogelijk een afspraak met SA. Het definitieve eindadvies volgt dan in juli. DAarvoor kunnen studenten nog in beroep gaan en gesprek met studieadviseur en evt examencommissie aanvragen.

16 Bindend studieadvies Vertraagd? Neem contact op met studieadviseur:
Overmachtssituatie, ziekte of handicap: tijdig melden bij studieadviseur (met bewijs) Planning bespreken en aanpassen Ondersteuning / verwijzing (bijv training) Overmacht: misschien recht op voorzieningen? Overmacht: misschien recht op aangehouden BSA? VERTRAGING: Je kunt door allerlei situaties vertraging oplopen: Studeerproblemen (academische vaardigheden, bijv workshop studieplanning): kijk dan al eens op het Ben je van plan om dit komend studiejaar te gaan doen, raad ik je aan om nu al op de websiet te kijken zodat je met je planning rekening kunt houden. Studievertraging door ziekte: Kom altijd langs als je door ziekte niet aan een tentamen kunt deelnemen. Neem een bewijs van je ziekte mee. Alleen een mailtje sturen volstaat niet. Je hebt in principe recht op 1 herkansing. Daarna niet op nog een erkansing. De bewijsplicht is in verband met rechtsgelijkheid, recht op voorzieningen en evt recht op financiële compensatie. Geldt ook voor studievertraging op grond van persoonlijk problemen! Gedetailleerde informatie over onder andere financiële compensatie, studeerproblemen, vertraging door overmacht vind je op de site van Studentenservice: Bij de studentenbalie/decanen/psychologen kun je terecht voor begeleiding en advies. Voor info over oa studiefinanciering, inschrijving, collegegeld, training studiekeuze, beroepsorientatie, presenteren, solliciteren etc. MAAR: wil je praten over je programma/studieloopbaan praat dan ook met docenten, tutor en studieadviseur. Planning maken? Doe dat met de tutor die je toegewezen hebt gekregen of met je studieadviseur. Nogmaals; loop je studievertraging op door omstandigheden, wil je je planning bespreken, vrijstellingen aanvragen, of andere verzoeken doen aan de examencommissie. Maak een afspraak.

17 Afspraak maken Via Studiepunt binnenstad 030 – 253 6285
(afspraken van half uur) Voor tijden (extra) inloopspreekuren (10 minuten) en telefonisch spreekuur kijk op > > Studentbegeleiding > Studieadviseur Altijd afspraken van half uur boeken via Studiepunt binnenstad. Aanraden om voor langskomen website studiepunt te raadplegen voor eventuele wijzigingen in inloopspreekuren of extra spreekuren. Spreekuren studieadviseurs > Tijdelijke wijzigingen spreekuren studieadviseurs Als je naar de inloopspreekuren komt: kom goed voorbereid dan = 10 minuten genoeg. Bij je hebben: Osiris overzicht en planningsschema. Zonder dat kan ik niet veel doen. Dringend advies: probeer een planning te maken voor de hele bachelor. (gebruik vakkenvuller digitaal portfolio).

18 Cursusinschrijving HERINNERING
Maandag 7 juni t/m vrijdag 27 juni voor periode 1 én 2 Voor cursussen met plaatsing 7 juni (00.00 uur) tot en met 10 juni (16.00 uur)

19 Vragen?


Download ppt "Voorlichting Bachelorprogramma Franse taal en cultuur (juni 2010)"

Verwante presentaties


Ads door Google