De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2007-2008. OPO – OpleidingsOnderdeel –VAK OLA –Opleidingsleeractiviteit –deel van een vak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2007-2008. OPO – OpleidingsOnderdeel –VAK OLA –Opleidingsleeractiviteit –deel van een vak."— Transcript van de presentatie:

1 2007-2008

2 OPO – OpleidingsOnderdeel –VAK OLA –Opleidingsleeractiviteit –deel van een vak

3 Je kiest voor elke taal 1 OPO taalkunde en 1 OPO letterkunde 2 x 2 x 8 stp.= 32 stp. Je kiest een Specialisatiemodulemodule 8 stp. Je neemt 2 keuze OPO’s 8 stp. Iedereen kiest Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 stp. Je neemt deel aan de procedure voor de toewijzing van het onderwerp van je bachelorpaper 9stp.

4 Religie, zingeving en levensbeschouwing Verplicht voor iedereen 1 ste semester Aantal studiepunten : 3

5 Taal-en Letterkunde Je neemt in totaal 32 studiepunten op taalkunde taal 1 : 8 stpt letterkunde taal 1 : 8 stpt taalkunde taal 2 : 8 stpt letterkunde taal 2 : 8 stpt Je resultaten voor deze OPO’s worden met een factor 2 gewogen (ze tellen dus dubbel voor de berekening van je totale percentage voor BA3) ‏ Bij Frans, Nederlands en Engels heten deze vakken ‘grondige vraagstukken’

6 Nederlands, Frans en Engels Deze talen bieden grondige vraagstukken aan : dit zijn OPO’s met 2 OLA’s Je kiest zowel voor taalkunde als voor letterkunde 1 OPO De OLA’s die niet in je OPO zitten kunnen nog gekozen worden als keuzevak (zie Keuzelijst II) ‏ VOORBEELD : Je neemt Engelse letterkunde A : Amerikaanse literatuur + Engelse literatuur voor 1700 Dan kan je in je keuzepakket ook Engelse literatuur 1700- 1900 en Engelse literatuur na 1900 opnemen

7 Grondige vraagstukken: Franse taalkunde Grondige vraagstukken A :historische taalkunde + semantiek en pragmatiek Grondige vraagstukken B :historische taalkunde + Franse taalvariëteiten – de francofonie Grondige vraagstukken C :historische taalkunde + Syntaxis van het gesproken Frans

8 Grondige vraagstukken: Franse letterkunde Grondige vraagstukken A : middeleeuwse literatuur en tekstkritiek + 16e tot 18e eeuw Grondige vraagstukken B : middeleeuwse literatuur en tekstkritiek + 19e en 20e eeuw Grondige vraagstukken C : middeleeuwse literatuur en tekstkritiek + moderne Franstalige literatuur Grondige vraagstukken D: 16e tot 18e eeuw + 19e en 20e eeuw Grondige vraagstukken E: 16 tot 18e eeuw + moderne Franstalige literatuur Grondige vraagstukken F: 19tot 20e eeuw + moderne Franstalige literatuur

9 Grondige vraagstukken : Engelse taalkunde Grondige vraagstukken A: synchrone benadering : synchroon-theoretisch + synchroon-descriptief Grondige vraagstukken B: diachrone benadering : diachroon-theoretisch + diachroon-descriptief Grondige vraagstukken C: theoretische benaderingen : synchroon-theoretisch + diachroon-theoretisch

10 Grondige vraagstukken: Engelse letterkunde Grondige vraagstukken A : geschiedenis van de Amerikaanse literatuur + Engelse literatuur voor 1700 Grondige vraagstukken B : geschiedenis van de Amerikaanse literatuur + Engelse literatuur 1700-1900 Grondige vraagstukken C : geschiedenis van de Amerikaanse literatuur + Engelse literatuur vanaf 1900

11 Grondige vraagstukken: Nederlandse taalkunde Diachroon : diachroon–theoretisch + diachroon-descriptief Theoretisch : synchroon-theoretisch + diachroon-theoretisch Descriptief : diachroon –descriptief + synchroon-descriptief Synchroon : synchroon-theoretisch + synchroon-descriptief

12 Grondige vraagstukken : Nederlandse letterkunde Grondige vraagstukken A : basiscollege + middeleeuwen Grondige vraagstukken B : basiscollege + vroegmoderne tijd Grondige vraagstukken C : basiscollege + 20 e eeuw Grondige vraagstukken D : basiscollege + actuele literatuur

13 Duits Letterkunde : Duitse letterkunde III : Vroegmoderne literatuur (vanaf 1500) ‏ Moderne en hedendaagse literatuur Taalkunde : Duitse taalkunde III (systeemlinguïstiek) ‏

14 Spaans Letterkunde : Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur III: Tekst en context Taalkunde: Spaanse taalkunde III

15 Italiaans Letterkunde: Italiaanse literatuur III: Tekst en context Taalkunde : Italiaanse taalkunde III: Sociolinguïstiek van het hedendaags Italiaans

16 Latijn Letterkunde : Latijnse literatuur IIa : Interpretatie van Latijnse teksten (in 2007-2008; in 2008-2009 geeft men IIb enz.) ‏ Taalkunde: Latijnse taalkunde III

17 Grieks Letterkunde : Griekse literatuur IIa ( in 2007-2008; in 2008-2009 geeft men IIa enz.) ‏ Taalkunde: Griekse taalkunde III

18 Specialisatiemodules Er zijn 3 specialisatiemodules : 1)algemene taalwetenschap 2)algemene literatuurwetenschap 3)cultuur en geschiedenis van de oudheid Je neemt 2 OPO’s uit 1 van de 3 modules De keuze van een specialisatiemodule beïnvloedt je keuzemogelijkheden ivm de masters NIET

19 Algemene taalwetenschap Sociolinguïstiek Computerlinguïstiek Taalkundige enquêtering en experiment Cognitieve en functionele grammatica Corpuslinguïstiek Taalverwerving

20 Algemene literatuurwetenschap Literatuur in vergelijkend perspectief Vertaalonderzoek Populaire genres Literatuur en andere media Inleiding tot de culturele studies

21 Cultuur en geschiedenis van de oudheid Romeinse godsdienst (2007-2008; niet in 2008-2009) ‏ Antiek recht (2007-2008; niet in 2008-2009) ‏ Historisch thema A: Geschiedenis van de Oudheid : de Griekse stadstaat (2007-2008; niet in 2008-2009) ‏ Kunst van de Oudheid (elk jaar) ‏ Byzantijnse geschiedenis ( 2007-2008; niet in 2008-2009) ‏ Geschiedenis van de wijsbegeerte van de Oudheid (elk jaar) Historisch thema B: Geschiedenis van de Oudheid : het Romeinse wereldrijk (2008-2009; niet in 2007-2008) ‏

22 Keuzevakken Je kiest 2 OPO’s voor een totaal van 8 stp. : 2 OPO’s uit Keuzelijst I / II of 2 OPO’s uit een specialisatiemodule (dit hoeft niet 1 en dezelfde te zijn; het hoeft ook niet die module te zijn die je al gekozen hebt) of 1 OPO uit Keuzelijst II / I en 1 OPO uit een specialisatiemodule (deze mag een andere zijn dan diegene die je al gekozen hebt) ‏ Je mag eventueel nog andere OPO’s nemen van de bacheloropleiding na een gemotiveerde aanvraag

23 Keuzelijst II Nederlandse volkskunde Naamkunde Humor en creativiteit in taal Nieuw Grieks I Nieuw Grieks II Portugees I Portugees II Zweeds I Zweeds II Historiografie in de Oudheid ( 2007-2008; niet in 2008- 2009) ‏ Byzantijns Grieks (2007-2008; niet in 2008-2009) ‏ Griekse godsdienst (2008-2009; niet in 2007-2008) ‏

24 Keuzelijst II (vervolg) ‏ Engelse literatuur voor 1700 Engelse literatuur 1700-1900 Engelse literatuur vanaf 1900 Engelse taalkunde III: synchroon – theoretisch Engelse taalkunde III: diachroon – theoretisch Engelse taalkunde III: synchroon – descriptief Engelse taalkunde III: diachroon – descriptief Franse literatuur III: middeleeuwse literatuur en tekstkritiek Franse literatuur III: 16e tot 18e eeuw Franse literatuur III: 19e en 20e eeuw Franse literatuur III: moderne Franstalige literatuur

25 Keuzelijst II (slot) ‏ Franse taalkunde III: historische taalkunde Franse taalkunde III: semantiek en pragmatiek Franse taalkunde III: Franse taalvariëteiten – de francofonie Franse taalkunde III: syntaxis van het gesproken Frans Nederlandse literatuur III: Middeleeuwen Nederlandse literatuur III: vroegmoderne tijd Nederlandse literatuur III: 20ste eeuw Nederlandse literatuur III: actuele literatuur Nederlandse taalkunde III: diachroon-theoretisch Nederlandse taalkunde III: diachroon-descriptief Nederlandse taalkunde III: synchroon-descriptief Nederlandse taalkunde III: synchroon-theoretisch

26 Keuzelijst I Argumentatieleer Taalfilosofie Communicatiewetenschap 6 pt. !! Logica I, met oefeningen 6 pt. !! Statistiek voor humane wetenschappen Ethiek 5 pt. !! Geschiedenis van de Britse eilanden Geschiedenis van Griekenland en Rome

27 Keuzelijst I (slot) ‏ Geschiedenis van Duitsland Geschiedenis van de Nederlanden Geschiedenis van Latijns-Amerika na de onafhankelijkheid (2007-2008; niet in 2008- 2009) ‏ Geschiedenis van Frankrijk Geschiedenis van de Verenigde Staten (2008- 2009; niet in 2007-2008) Pre-Columbiaanse en koloniale geschiedenis van Latijns- Amerika (2008-2009; niet in 2007- 2008)

28 De bachelorpaper Definitie Doelstellingen Formele vereisten Evaluatie Toekenning onderwerpen Tijdspad

29 Definitie van de bachelorpaper De bachelorpaper is een wetenschappelijk werkstuk over een onderwerp  op het gebied van de taal- of letterkunde van een door de student bestudeerde taal of  op het gebied van de taalwetenschap of  op het gebied van de literatuurwetenschap dat als verplicht opleidingsonderdeel van 9 studiepunten in de derde bachelor wordt geprogrammeerd.

30 Doelstellingen van de bachelorpaper De studenten leren een onderzoeksdomein af te bakenen een onderzoeksvraag te formuleren een onderzoeksmethode te kiezen secundaire literatuur te raadplegen en kritisch te evalueren indien nodig, datamateriaal te verzamelen te komen tot een eerste aanzet van probleemoplossing een wetenschappelijk betoog te schrijven over hun onderzoek in een verzorgde taal te rapporteren

31 Formele vereisten van de bachelorpaper De bachelorpaper wordt geschreven in de taal of één van de talen van het onderzoek. Bachelorpapers ivm Grieks, Latijn, algemene taalwetenschap en algemene literatuurwetenschap worden geschreven in het Nederlands. Als de bachelorpaper in een vreemde taal is geschreven, wordt een samenvatting van maximaal 2500 tekens, spaties inclusief, toegevoegd in het Nederlands. Als de bachelorpaper in het Nederlands is geschreven, wordt een samenvatting van maximaal 2500 tekens, spaties inclusief, in een andere taal van de opleiding Taal- en letterkunde toegevoegd.

32 Formele vereisten van de bachelorpaper (vervolg) ‏ De bachelorpaper is niet langer dan 90.000 tekens, spaties inclusief. De literatuurlijst, de samenvatting in een andere taal en eventuele illustraties en bijlagen worden daarin niet meegerekend. De bachelorpaper wordt ingediend op A4-formaat met een titelpagina (waarvan het sjabloon beschikbaar zal zijn op Toledo), zonder enige vorm van kaft, recto- verso afgedrukt, enkel geniet in de linkerbovenhoek. De bachelorpaper wordt in één exemplaar op papier ingediend bij de promotor uiterlijk op 1 juni voor de tweede examenperiode en 16 augustus voor de derde examenperiode, of de eerstvolgende werkdag erna.

33 Formele vereisten van de bachelorpaper (slot) ‏ De bachelorpaper wordt tezelfdertijd door de student elektronisch ter beschikking gesteld op Toledo. Begeleiders die de bachelorpaper een andere vorm willen geven, bijvoorbeeld een website, vragen dat aan bij de programmadirecteur bij het doorgegeven van de aan te bieden thema's.

34 Evaluatie van de bachelorpaper De begeleider beoordeelt de bachelorpaper met een cijfer op twintig. Het cijfer weerspiegelt de mate van succes waarmee de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het cijfer op de bachelorpaper telt in de examenreeks van de student op dezelfde wijze mee als de cijfers behaald op de andere opleidingsonderdelen. Je hoeft dus niet sowieso geslaagd te zijn voor de bachelorpaper om je bachelordiploma te behalen. Het cijfer wordt met een factor twee gewogen.

35 Toekenning onderwerpen Max 6 studenten per prof. Thema's, geen onderwerpen –> ruime invulling mogelijk –> meerdere studenten op 1 thema Intekenen via Toledo Systeem heeft dit jaar goed gewerkt: enquête

36 Tijdspad van de bachelorpaper Uiterlijk 15 september Het Studentensecretariaat maakt via Toledo de thema's bekend en het toegelaten aantal studenten per thema Uiterlijk 29 september Het Studentensecretariaat maakt het tijdstip van inschrijving bekend. Je tekent in via Toledo voor het thema van je keuze. Als dit volzet is, neem je je 2 de keus. Uiterlijk 6 oktober Het Studentensecretariaat maakt via Toledo aan studenten en docenten de definitieve toewijzing van de thema’s bekend. Uiterlijk 31 oktober De docenten bespreken met elke student het concreet onderwerp en maken praktische afspraken.

37 Tijdspad van de bachelorpaper (vervolg) ‏ Uiterlijk 28 februari Elke student voert de naam van zijn promotor en zijn werktitel in op Toledo. Na registratie kan de student enkel na gemotiveerde aanvraag met goedkeuring van de programmadirecteur een onderwerp wijzigen. Uiterlijk 1 juni De student die aan de tweede examenperiode deelneemt, dient de bachelorpaper op papier in bij het Studentensecretariaat en post hem ook op Toledo. Uiterlijk 16 augustus De student die aan de derde examenperiode deelneemt, dient de bachelorpaper op papier in bij het Studentensecretariaat en post hem ook op Toledo

38 BABYLON Babylon is de kring voor alle studenten Taal- en Letterkunde 2007-2008 : BA1 BA2 BA3 + Masters Taal- & Letterkunde, Bedrijfscommunicatie, Culturele Studies, Westerse literatuur en Taalkunde. Activiteiten tijdens het hele jaar : cantus, fuif, cursusdienst, cultuurreis, film, quiz, toneel, thema- avond in de fakbar … De onderwijsverantwoordelijken vertegenwoordigen jou in alle belangrijke raden en commissies en zijn bereid op al jullie vragen te antwoorden. Een levendig presidium staat voor jou klaar.. En jij kan meedoen ! Blijde Inkomststraat 11, 1 e verdiep : op 50m van de belangrijkste aula’s.. www.babylon.student.kuleuven.be


Download ppt "2007-2008. OPO – OpleidingsOnderdeel –VAK OLA –Opleidingsleeractiviteit –deel van een vak."

Verwante presentaties


Ads door Google