De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing indicatiestelling Sneller & Makkelijker December 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing indicatiestelling Sneller & Makkelijker December 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing indicatiestelling Sneller & Makkelijker December 2009

2 Welkom Doel: Informatiebijeenkomst zorgaanbieders over de vernieuwing van de indicatiestelling door het CIZ per 1 januari a.s. Basis: brief staatssecretaris mw. dr. J. Bussemaker naar Tweede Kamer en CIZ Meerjarenplan 2009 – 2012 Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders2

3 CIZ in het land Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders3

4 4 Politieke uitgangspunten “Bouwen aan Vertrouwen” (brief VWS, 5 november 2009) Indicatiestelling AWBZ: onafhankelijk, objectief en integraal Minder administratieve lasten voor zorgaanbieders Deskundigheid zorgprofessionals benutten: zelf toenemend aantal herindicaties aanvragen CIZ toetst indicaties Herindicatie niet altijd nodig: indicatie is geldig voor bepaalde óf onbepaalde tijd Meer service voor cliënten en zorgaanbieders: o.a. in zorgcentra en dienstverlening via internet Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders4

5 Uitgangspunten: onafhankelijk, objectief en integraal Randvoorwaarden:  Deskundigheid medewerkers  Bejegening  Bereikbaarheid  Informatie en communicatie  Klachten  Bezwaren  Goed cliëntschap Score klanttevredenheid 2009 CIZ: 7,2 Kwaliteitsdocument indicatiestelling cliëntenorganisaties (november 2009) Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders5

6 Indicatieproces Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders6

7 CIZ: eerste en complexe indicaties Volledig onderzoek bij eerste aanvraag  Integraal onderzoek naar cliënt en diens gehele situatie  CIZ vult systeem, info wordt zichtbaar bij herindicatie Volledig onderzoek bij complexe aanvragen  Integraal onderzoek meerdere levensdomeinen cliënt waarbij diepe kennis over wet en regelgeving AWBZ en aanpalende terreinen nodig is Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders7

8 Uitbreiding SIPs Huidige situatie: SIPs op herstelgerichte en palliatieve zorg Aantal SIPs wordt uitgebreid met:  opname in specifieke behandelinstelling voor mensen met ziekte van Huntington  kortdurende behandeling in zorg voor mensen met verstandelijke beperking  verblijf en behandeling in behandelinstelling voor sterk gedragsgestoorde mensen met licht verstandelijke beperking  specifieke zorg voor doofblinden Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders8

9 Herindicaties via taakmandaat per 1-1-2010 (HiT) Zorgaanbieders en –aanmelders geven advies over herindicatie voor steeds meer functies en cliëntgroepen  Direct resultaat: na indienen aanvraag kan zorgaanbieder direct zorg inzetten  Informatie uit vorig besluit beschikbaar  Geen aanvullende vragen en contacten nodig  Steekproefsgewijze toetsing Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders9

10 10 AbsoluutRelatiefCumulatief Kortdurende zorg (SIPs) 165.00019% 2009 103.00012%31% 2010 70.0008%39% 2011 90.00010%49% Toename herindicaties door zorgaanbieders per jaar Oplopende complexiteit Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders10

11 Ontwikkeling toetsingssysteem Toetsing op proces en uitkomst  Bij SIPs: 5% aanvragen achteraf gecontroleerd  Bij HiT: start met 25% toetsing steekproefsgewijs Goede resultaten leiden tot minder toetsing  nog vaker een snel indicatiebesluit Bij toetsing HiT volgt indicatiebesluit binnen twee weken (datum besluit = datum start) Terugkoppeling toetsresultaten  feedback-lus Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders11

12 Herontwerp onderzoeksdeel Verkorte beperkingenvragenlijst voor bepaalde groepen herindicaties (1 januari 2010) Geheel herziene vragenlijst (januari 2011)  eenduidig en helder geformuleerd  vragen verwijderen en toevoegen  beter aansluiten bij ICF  intelligent systeem: alleen relevante vragen Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders12

13 Uitbreiding rol cliënten Digitaal aanvraagformulier ook via CIZ-website vanaf 1 januari 2010 (1 april ook met DigiD) Nu al digitaal aanvragen mogelijk via www.regelhulp.nlwww.regelhulp.nl Met cliëntorganisaties ontwikkelen ‘zelf-indicatie’  voor beperkt aantal herindicaties kunnen cliënten indicatieadvies geven  voorgevuld vanuit CIZ systeem  start experimenten in 2010  uitrol in 2011 Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders13

14 Indicatieproces Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders14

15 Uitbreiding rol zorgaanbieders Vereenvoudigde indicatieadviezen door zorgaanbieders en -aanmelders Vanaf januari 2010 voor beperkt aantal cliëntgroepen In de toekomst uitbreiding naar meer cliëntgroepen: in 2010 start proefprojecten Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders15

16 Voorwaarden voor herindicatie taakmandaat Het gaat om herindicaties voor cliënten die reeds in zorg zijn voor alle grondslagen Het gaat niet om eerste, complexe aanvraag of SIP Spoedaanvragen blijven mogelijk De grondslag blijft gelijk Geldigheid van 5 jaar Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders16

17 Verpleging thuis Vanaf 18 jaar:  Vorige indicatie minimaal 2 jaar geldig  VP-klasse is gelijk, lager of 1 klasse hoger tot maximaal klasse 5 Persoonlijke verzorging thuis Van 18 tot 60 jaar:  Vorige indicatie minimaal 1 jaar geldig  PV-klasse is gelijk, lager of 1 klasse hoger tot maximaal klasse 5 Vanaf 60 jaar:  PV-klasse mag met meerdere klassen worden gewijzigd, tot maximaal klasse 5 Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders Overzicht cliëntgroepen voor HiT na 1-1-2010 (1) 17

18 Begeleiding – individueel Vanaf 18 jaar:  Vorige indicatie minimaal 2 jaar geldig  BG-klasse is gelijk, lager of 1 klasse hoger tot maximaal klasse 3 Begeleiding – groep Vanaf 5 jaar:  BG-groep is gelijk, lager of 1 klasse hoger tot maximaal klasse 9. Als het maximum van 18 dagdelen is bereikt, kan de klasse niet meer worden verhoogd.  Extra voorwaarde 5 tot 23 jaar: vorige indicatie BG-groep minimaal 1 jaar geldig Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders Overzicht cliëntgroepen voor HiT na 1-1-2010 (2) 18

19 Zorg met verblijf  Verlengen gelijkblijvend zorgzwaartepakket (alle leeftijden):  Zorgzwaartepakket in vorige indicatie minimaal 2 jaar geldig. Aanpassen van dagbesteding in een zorgzwaartepakket (alle leeftijden):  Alleen bij de zorgzwaartepakketten VG, LG, ZG en GGZ.  De herindicatie-advies kan uiterlijk zes weken voor het aflopen van de einddatum van het vorige besluit worden aangevraagd. Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders Overzicht cliëntgroepen voor HiT na 1-1-2010 (3) 19

20 Hoe werkt een HiT? Automatische selectie type aanvraag op basis van NAW- gegevens Advies wel/ niet gebruik HiT op basis van beperkt aantal kernvragen Gebruik maken van Aanmeldfunctionaliteit In het bezit zijn van een persoonlijke UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders20

21 Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders21

22 Toetsing Bij toetsing: direct na insturen van herindicatie-advies bericht dat advies getoetst wordt Er wordt pdf meegestuurd met beeld van ingevulde beperkingen van cliënt  Basis hiervoor zijn antwoorden op vragen in Aanmeldfunctionaliteit CIZ toetst advies en neemt hiervoor zonodig contact op met cliënt of -vertegenwoordiger Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders22

23 Relatiebeheer Doel relatiebeheer: proces van herindicatie taakmandatering door zorgaanbieders optimaliseren Aanpak contacten met zorgaanbieders:  Vaste contactpersonen CIZ en zorgaanbieders  Opbouw en uitbreiding samenwerking om proces goed te laten starten  Daarna periodieke contacten naar aanleiding van vragen, ontwikkelingen en toetsingsresultaten Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders23

24 De voorwaarden voor het aanvragen van UZI-passen 1.Met UZI-pas kunnen zorgverleners en via elektronische weg veilig toegang krijgen tot vertrouwelijke patiëntinformatie. 2.Zorginstelling abonneert zich op UZI-register (VWS). Dit is tot juli 2011 gratis 3.Zorgverlener/medewerker werkzaam bij een zorginstelling vraagt UZI-pas aan Randvoorwaarden:  aanvrager is ingezetene van Nederland  kopie paspoort en pasfoto nodig  aanvrager is werkzaam bij zorginstelling die al abonnee is  UZI-pas moet bij postkantoor worden opgehaald Ondersteuning CIZ: invulformulier, stroomlijning aanvraag Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders24

25 Voorbeelden van schermen Aanmeldfunctionaliteit De volgende dia’s laten voorbeelden zien van schermen zoals zorgaanbieders en –aanmelders die bij gebruik van de Aanmeldfunctionaliteit kunnen tegenkomen Het zijn concept pagina’s; beelden zijn soms samengevoegd en kunnen nog onvolledig zijn. Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders25

26 Wat ziet u veranderen in de Aanmeldfunctionaliteit (bij HiT) Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders26

27 Keuzemogelijkheid voor HiT Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders27

28 UZI-pas nodig voor laden gegevens Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders28

29 Toestemmingsvraag om inzicht in cliëntgegevens Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders29

30 Overzicht van huidig indicatiebesluit Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders30

31 Overzicht van huidige functies Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders31

32 Vragen per beperking slimmer Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders32

33 Afsluiting van de aanvraag Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders33

34 Meer informatie Folder ‘Herindicatie AWBZ door zorgaanbieders’ www.ciz.nl (op deel voor professionals)www.ciz.nl Veelgestelde vragen en antwoorden op website CIZ CIZ Info Servicedesk CIZ: 0900 - 1404 Handboek HiT volgt Vernieuwing indicatiestelling CIZ - bijeenkomsten voor zorgaanbieders34


Download ppt "Vernieuwing indicatiestelling Sneller & Makkelijker December 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google