De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie van u heeft wel eens een AWBZ-aanvraag ingediend de afgelopen twee jaar? De kans is groot dat u dat schriftelijk deed, aan de hand van een formulier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie van u heeft wel eens een AWBZ-aanvraag ingediend de afgelopen twee jaar? De kans is groot dat u dat schriftelijk deed, aan de hand van een formulier."— Transcript van de presentatie:

1 Wie van u heeft wel eens een AWBZ-aanvraag ingediend de afgelopen twee jaar? De kans is groot dat u dat schriftelijk deed, aan de hand van een formulier. En dan ging er altijd enige tijd overheen voordat dat de indicatie rond was. Voor iedereen die beroepshalve of privé met AWBZ- aanvragen te maken heeft heb ik goed nieuws. Het afgelopen jaar heeft het CIZ grote stappen voorwaarts gezet om de indicatiestelling voor de AWBZ drastisch te vereenvoudigen. Dat doen we door de formulieren te vereenvoudigen en de aanvragen te digitaliseren. We zijn er nog niet, maar ik vertel u graag waar we nu staan en wat we nog moeten bereiken. Ons doel is de indicatiestelling sneller en eenvoudiger te maken voor zorgaanbieders en cliënten. 1

2 Het afgelopen jaar heeft het CIZ een flinke omslag gemaakt die – na veel werk achter de schermen – zichtbare verbeteringen biedt voor cliënten en zorgorganisaties. We hebben de indicatiestelling flink vereenvoudigd. Zorgorganisaties kunnen sinds januari van dit jaar voor hun bestaande cliënten zelf steeds de vervolgaanvragen afgeven: de herindicaties. Het filmpje laat zien hoe dit werkt. (klikken naar volgende dia, let op: film begint meteen) Zorgaanbieders doen al heel veel zelf. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor zorgaanbieders om zelf indicaties af te geven. Dat geldt zowel voor de tijdelijke zorg als voor de langdurige zorg. De zogenaamde SIP’s (standaardindicatieprotocollen) die zorgaanbieders afgeven bedraagt ongeveer 20% van het totaal aantal indicaties. 2

3 Nu al kunnen 26 standaardindicaties door zorgaanbieders worden gedaan waardoor zorg direct kan worden ingezet. Indicaties voor tijdelijke zorg – bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname - zijn gestandaardiseerd en kunnen via internet direct aangevraagd worden. (SIP). Transferverpleegkundigen kunnen nu direct verpleging of persoonlijke verzorging inzetten en kunnen daardoor nog adequater de noodzakelijke zorg organiseren. Deze uitbreiding is succesvol: het aantal aanvragen per week voor tijdelijke zorg – vooral uit ziekenhuizen - is bijna verdubbeld sinds april. Het bijzondere van deze standaard indicatieprotocollen voor ziekenhuizen is dat ze niet handelingsgericht zijn, maar functiegericht. Dus niet voor de handeling blaasspoelen, maar voor verpleging. 3

4 Wie voor het een aanvraag indient voor langdurige AWBZ- zorg, wordt door het CIZ zelf beoordeeld. Iemands zorgbehoefte wordt zorgvuldig in kaart gebracht zodat de cliënt ook de juiste zorg ontvangt. Voor eventuele vervolgaanvragen ligt er dan een goed basisdossier. Het CIZ krijgt dus een belangrijke rol bij de eerste complexe aanvragen. De zorgaanbieders gaan voor een groot deel de vervolgaanvragen: de herindicaties doen. 4

5 Wie zorg ontvangt, moet op den duur, in ieder geval na 5 jaar herbeoordeeld worden. In veel gevallen kan deze herindicatie door de zorgaanbieders worden gedaan. Vanaf januari 2010 kunnen zorgaanbieders via de website van het CIZ zelf herindicaties stellen voor langdurige zorg. Het gaat daarbij om cliënten bij wie weinig of geen verandering in de situatie wordt verwacht zoals hulpbehoevende ouderen en chronisch zieken. Zorgaanbieders kunnen in de toekomst voor nóg meer groepen cliënten de vervolgaanvraag indienen. Het CIZ toetst deze indicaties steekproefsgewijs. Bij zorgaanbieders selecteert het CIZ zo’n 25% van de herindicaties door zorgaanbieders voor toetsing. Wat zijn de eerste resultaten? Kwam rustig op gang. Gaf ons de mogelijkheid om de kinderziektes uit het systeem te halen. 5

6 De laatste drie maanden stijgt het aantal herindicaties door zorgaanbieders sterk. “Als ik goed van de cliëntsituatie op de hoogte ben, vul ik zo'n aanvraag in vijf minuten in” aldus Johanna Bosman, intaker bij Internos, een thuiszorgorganisatie in Zwijndrecht. En Janneke Baack van zorgorganisatie Sensire zegt: “Het werkt super! Het scheelt ons ontzettend veel tijd. Bij zo’n herindicatie hoef je alleen een aantal standaardvragen te beantwoorden. Afhankelijk van de antwoorden die je geeft, krijg je er nog een paar vragen bij. Je bent zo klaar.” Het aantal organisaties dat digitaal herindiceert neemt toe, maar is nog beperkt. CIZ heeft de oorzaak onderzocht. 6

7 Technische hobbels (zijn grotendeels verholpen) Problemen en vertraging bij het aanvragen van de UZI-pas Nog niet interessant genoeg omdat aantal herindicaties die gemandateerd zijn nog te beperkt is. Hoe helpt CIZ zorgaanbieders? We versnellen de uitbreiding van de herindicaties die zorgaanbieders mogen stellen. 7

8 Vanaf deze week gaan Serviceteams op bezoek bij organisaties die al wel digitaal indicaties aanvragen, maar niet zelf herindicaties via onze site stellen. Deze serviceteams helpen hen bij de technische en organisatorische voorbereidingen. En bij het oplossen van problemen met het installeren en gebruiken van de UZI-pas. We starten bij de 100 grootste in het land. We werken samen met brancheorganisaties. ActiZ en VGN hebben samen een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van zorgaanbieders met de herindicaties. Wij gebruiken de uitkomsten voor het verbeteren van de dienstverlening naar zorgaanbieders. Met gebruikers kijken we welke knelpunten er nog in het systeem zitten, hoe we die kunnen oplossen en welke wensen zij nog hebben. Niet alleen zorgaanbieders, maar ook cliënten kunnen vanaf januari hun indicatieaanvraag digitaal invullen via de website van het CIZ. Begin april kunnen ze deze aanvraag ook ondertekenen met DigiD. Dit verkort de aanvraagperiode met ongeveer twee weken. Ook bij cliënten slaat de digitale indicatieaanvraag aan. We ontvangen zo’n vijfhonderd aanvragen per week van cliënten. En totaal al meer dan tienduizend aanvragen via deze digitale weg. En het wordt dus nog makkelijker als informatie uit eerdere indicatieaanvragen al direct op het scherm verschijnt als iemand inlogt met zijn DigiD. Dat realiseren we dit najaar. 8

9 9 En we zien dat ook cliënten meer regie nemen. Zo’n 80.0000 cliënten kiezen bijvoorbeeld voor een pgb. Met cliëntorganisaties overleggen we over mogelijkheden van zelfindicatie voor specifieke cliëntgroepen. Hier starten dit jaar nog pilots voor. Soms is het prettiger met iemand persoonlijk over een aanvraag te praten. Dat kan natuurlijk via de telefoon. Maar het CIZ is ook aanwezig in 24 gezondheidscentra in Nederland. Indicatiestellers werken op locatie en kunnen direct overleggen met zorgprofessionals en cliënten persoonlijk te woord staan. Tijdelijke zorg: geen taak meer voor CIZ Hier heeft het CIZ inhoudelijk weinig rol meer. Er zijn standaardprotocollen ontwikkeld, het is een geolied systeem dat ook bijvoorbeeld door zorgverzekeraars afgehandeld kan worden. Het CIZ houdt wel toezicht door toetsing achteraf of de zorg juist is ingezet. De grootste toegevoegde waarde heeft het CIZ bij de toegang tot langdurige zorg.

10 10 CIZ kijkt over de eigen grenzen heen. We voeren gesprekken met organisaties als het UWV, gemeenten, cliëntorganisaties om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het voorcliënten eenvoudiger te maken. En in deze tijden van bezuinigingen, moeten goede plannen ook betaalbaar zijn. Voorbeeld pilots Doetinchem en Leeuwarden

11 11 Ik maak me al jaren sterk voor deze integrale indicatiestelling. Als het ons lukt om de zoektocht voor burgers langs verschillende uitvoeringsorganisaties te beëindigen, dan hebben wij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de publieke dienstverlening. Dat betekent één loket en één aanvraag voor de cliënt. Achter het loket regelen we als uitvoeringsorganisaties de rest. Dit vergt goede onderlinge samenwerking en afstemming met de gemeenten als uitvoerders van de Wmo, de cliëntenorganisaties, de zorgaanbieders, het UWV en SVB en andere organisaties die mee willen doen. We kunnen de indicatiestelling transparanter en eenvoudiger maken. Dit levert meer ruimte voor participatie en eigen regie en minder administratieve lasten voor de cliënt en zorgprofessional op. De delegatie van indicatietaken loopt in ziekenhuizen heel goed, en begint ook in andere zorgorganisaties van de grond te komen. Maar om echt winst te boeken, is het belangrijk dat veel meer zorgaanbieders hun herindicaties digitaal gaan doen. Dan maken we echte sprong voorwaarts! Dus: als u wel eens AWBZ-indicaties aanvraagt: doe het digitaal. En voldoet u aan de criteria om zelf herindicaties te stellen? Probeer het dan eens uit. Wij helpen u daarbij.


Download ppt "Wie van u heeft wel eens een AWBZ-aanvraag ingediend de afgelopen twee jaar? De kans is groot dat u dat schriftelijk deed, aan de hand van een formulier."

Verwante presentaties


Ads door Google