De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het vakdossier Informatica: aan de slag! Victor Schmidt I&I conferentie Service Pack 18 26 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het vakdossier Informatica: aan de slag! Victor Schmidt I&I conferentie Service Pack 18 26 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Het vakdossier Informatica: aan de slag! Victor Schmidt I&I conferentie Service Pack 18 26 november 2008

2 Wat is een vakdossier? Stand van zaken met betrekking tot een vak Aanbevelingen voor de toekomst van het vak Wordt door SLO geschreven in opdracht van Ministerie van OCW Vakdossiers Informatica: 2000, 2001, 2002, 2003

3 Kengetallen 2007 (vernieuwde Tweede Fase) havovwo Percentage scholen dat Informatica aanbiedt 61% Van plan: 3% Percentage leerlingen dat examen Informatica heeft gekozen 12%13% Verhouding jongens - meisjes 7,5 : 13,9 : 1 Bron: Vernieuwde Tweede Fase, de start in cijfers, Tweede Fase Adviespunt

4 Strong, Weak, Opportunities, Threats Sterke punten die behouden moeten blijven Knelpunten die verbetering behoeven Uitdagingen in de toekomst Bedreigingen in de toekomst

5 Strong Het docentenkorps De vormgeving van het onderwijs Breedte van het vak Positie vakvereniging Website www.informaticavo.nl

6 Weak Positie van het vak Aansluiting met vervolgopleidingen Onbevoegde docenten Geringe deelname vrouwelijke leerlingen Gebrek aan collegiale contacten op school Gebrek aan nascholing

7 Opportunities Verhoging van het aantal scholen dat Informatica aanbiedt N&G-leerlingen in het vwo Toename ledental Vereniging I&I

8 Threats Erosie van het examenprogramma Modulaire opzet (relevantie inmiddels achterhaald) Docententekort Continuïteit van lesmethoden Continuïteit en versnippering van ontwikkelactiviteiten

9 Doelen PrioriteitDoelstelling 1De uitstroom uit de eerstegraads lerarenopleidingen is voldoende om de uistroom van docenten uit het onderwijs en vacatures die ontstaan omdat nieuwe scholen Informatica willen aanbieden te compenseren. Het aandeel onbevoegde docenten is beperkt tot 10%. 2Elke Informaticadocent kan ten minste 2% van zijn jaartaak besteden aan deskundigheidsbevordering en het onderhouden van zijn professionele contacten met andere Informaticadocenten en met het vervolgonderwijs. 3Ten minste 80% van alle scholen biedt Informatica aan. 4Ontwikkeling van het vak is geborgd in een of meer instanties die bekend zijn bij alle Informaticadocenten. 5Het (vermeende) vrijblijvende karakter van Informatica en de niveau- en inhoudsverschillen tussen scholen zijn verminderd, wat tot uitdrukking komt in: alle docenten conformeren zich aan het examenprogramma, maar maken naar eigen inzicht gebruik van de mogelijkheden die het examenprogramma biedt voor een eigen inkleuring van het programma. 6Informatica is een volwaardig (profielkeuze)vak en wordt door buitenstaanders als zodanig erkend en herkend. 7Het aandeel van scholen dat voor tenminste dertig procent aan vrouwelijke leerlingen Informatica telt, bedraagt tenminste 40%. 8Vervolgopleidingen zijn tevreden over de kwaliteit en de kwantiteit van de instromende studenten. 9Docenten Informatica kennen dezelfde mate van gedrevenheid als in de huidige situatie. 10Het aantal beschikbare lesmethoden is niet verminderd. 11De eerste doctor is gepromoveerd op een onderzoek met betrekking tot de didactiek van Informatica 12Vakvereniging en website bestaan nog en worden als in de huidige situatie gewaardeerd.

10 Aanbevelingen Regel de continuïteit van www.informaticavo.nl Brochure voor scholen die Informatica overwegen aan te bieden Verbredingsmodulen naast verdiepende aanvullingsmodulen Keuzemodulen met een wetenschappelijke inslag Permanent karakter onderwijsontwikkeling Verkorte varianten van lerarenopleiding Herstart CODI? Experiment centraal examen Inhoudelijke wijzigingsvoorstellen (havo – vwo) Onderbouwvak Informatica? Vernieuwings- commissie

11 Wie gaat wat doen?


Download ppt "Het vakdossier Informatica: aan de slag! Victor Schmidt I&I conferentie Service Pack 18 26 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google