De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nood – en Interventieplanning infoavond 28 april psychosociale hulpverlening Landen – Linter - Zoutleeuw DEEL 1 : Toelichting ANIP Frank Petitjean, ambtenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nood – en Interventieplanning infoavond 28 april psychosociale hulpverlening Landen – Linter - Zoutleeuw DEEL 1 : Toelichting ANIP Frank Petitjean, ambtenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Nood – en Interventieplanning infoavond 28 april psychosociale hulpverlening Landen – Linter - Zoutleeuw DEEL 1 : Toelichting ANIP Frank Petitjean, ambtenaar noodplanning stad Landen

2 Nood – en Interventieplanning  noodplanning “nieuwe stijl”  soorten noodplannen  enkele sleutelbegrippen  algemeen Nood- en Interventieplan Landen …. een korte toelichting 28-4-20112nood- en interventieplanning Landen

3 Nood – en Interventieplanning een definitie : “Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. De noodplannen worden opgesteld om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.” [bron IBZ noodplanning en crisisbeheer in België] 28-4-20113nood- en interventieplanning Landen

4 Nood – en Interventieplanning basiswetgeving KB van 16 februari 2006 nood en interventieplannen Ministeriële omzendbrief 26 oktober 2006 NIP - NPU-1 Ministeriële omzendbrief 30 maart 2009 structuur ANIP – NPU-2 Ministeriële omzendbrief 30 maart 2009 goedkeuring noodplannen –NPU-3 Ministeriële omzendbrief 30 maart 2009 disciplines –NPU-4 …. Informatie http://www.crisis.ibz.be/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=55&lang=dutch http://www.vlaamsbrabant.be/over-de provincie/veiligheid/rampenplannen/index.jsp.... 28-4-20114nood- en interventieplanning Landen

5 Nood – en Interventieplanning soorten plannen multidisciplinair Nood- en interventieplan N I P monodisciplinair Interventieplan Intern noodplan algemeen NIP bijzonder NIP hulpverlening informatie medische hulp politie logistiek bedrijfsniveau 28-4-20115nood- en interventieplanning Landen

6 enkele sleutelbegrippen NIP “het gaat over …”  Noodsituaties met een zekere impact en nasleep  Fase of niveau : gemeente – provincie - nationaal  5 – disciplines die samenwerken  coördinatie in beleid & operatie  Veiligheidscel evaluatie, risico-analyse, scenario’s 28-4-20116nood- en interventieplanning Landen

7 enkele sleutelbegrippen NIP ….. - gemeentelijke fase - provinciale fase – nationale fase noodsituatie vraagt een crisisbeheer in functie van criteria als : feiten oppervlakte slachtoffers milieueffecten economische - en sociale impact noodzaak aan materiaal aard van de noodsituatie alleen de burgemeester (of de gouverneur of de minister) activeert 28-4-20117nood- en interventieplanning Landen

8 enkele sleutelbegrippen NIP Discipline 1 : de hulpverleningsoperaties (brandweer) opdrachten de personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen … wie de brandweerdiensten de operationele eenheden van de civiele bescherming leiding de operationele leiding berust bij de directeur brandweer (Dir-BW) 28-4-20118nood- en interventieplanning Landen

9 enkele sleutelbegrippen NIP Discipline 2 : de medische, sanitaire & psychosociale hulpverlening opdrachten de geneeskundige en psychosociale zorgen toedienen aan slachtoffers en bij de noodsituatie betrokken personen …… wie de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening ……. leiding de Federale Gezondheidsinspecteur (FGI) de operationele leiding berust bij de directeur medische hulpverlening (Dir-Med) 28-4-20119nood- en interventieplanning Landen toelichting door discipline 2

10 enkele sleutelbegrippen NIP Discipline 3 : de politie opdrachten de openbare orde handhaven en herstellen ….. wie de leden van de lokale en/of federale politie leiding de operationele leiding van de opdrachten van bestuurlijke politie berust bij de directeur politie (Dir-Pol) 28-4-201110nood- en interventieplanning Landen

11 enkele sleutelbegrippen NIP Discipline 4: logistieke steun opdrachten de versterking inzake personeel en materieel waarborgen, evenals speciaal reddings- en hulpverleningsmaterieel leveren …. wie de operationele eenheden van de civiele bescherming het leger leiding de leiding van discipline 4 berust bij de directeur logistiek (Dir-Log). 28-4-201111nood- en interventieplanning Landen

12 enkele sleutelbegrippen NIP Discipline 5: informatie opdrachten de informatie en richtlijnen aan de bevolking verschaffen (via media, sms, www.........be, regionale TV, TV-landen…) … wie de communicatieambtenaar … leiding de directeur informatie (Dir-Info) 28-4-201112nood- en interventieplanning Landen

13 enkele sleutelbegrippen NIP de operationele coördinatie op het terrein opdracht opbouw van een operationele commandopost (CP-OPS) de bevoegde overheden adviseren en de door hen genomen beslissingen (laten) uitvoeren ….. samenstelling de CP-OPS bestaat minstens uit de directeurs van de op het terrein betrokken disciplines. leiding de operationele coördinatie op de plaats van de noodsituatie berust bij de directeur operaties (Dir-CP-Ops). 28-4-201113nood- en interventieplanning Landen afbakening van de interventiezone

14 enkele sleutelbegrippen NIP de strategische coördinatie voor het terrein (CC) opdracht maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen en de uitvoering ervan coördineren; de burgemeester (de gouverneur of de minister) adviseren over te nemen maatregelen; …. leiding de burgemeester (of de gouverneur of de minister) bijgestaan door de ambtenaar noodplanning, de leden van de 5 disciplines en experten…of het gemeentelijk coördinatie comité (GCC) 28-4-201114nood- en interventieplanning Landen

15 enkele sleutelbegrippen NIP 28-4-201115nood- en interventieplanning Landen Veiligheidscel gemeentelijk opdracht noodplannen opstellen en updaten; noodsituaties en oefeningen evalueren; een risico-inventaris en -analyse opmaken: samenstelling De burgemeester/gouverneur (voorzitter); een vertegenwoordiger van elke discipline; de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning naargelang het onderwerp vertegenwoordiger van OCMW veiligheids- of milieucoördinator bedrijf …….

16 ANIP Landen 28-4-201116nood- en interventieplanning Landen ANIP - LandenANIP - Landen ANIP – Linter ANIP-Zoutleeuw Een greep uit het plan….. verwittigingschema lokalen kaartmateriaal met aanduiding van de risico’s gemeentelijk niveau risico’s waarvoor een BNIP wordt uitgewerkt

17 Crisisportaal / OSR en format voor een plan 28-4-201117nood- en interventieplanning Landen

18 Crisisportaal/OSR beveiligde databank 28-4-201118nood- en interventieplanning Landen

19 ANIP Landen 28-4-201119nood- en interventieplanning Landen dank voor uw aandacht vragen ?


Download ppt "Nood – en Interventieplanning infoavond 28 april psychosociale hulpverlening Landen – Linter - Zoutleeuw DEEL 1 : Toelichting ANIP Frank Petitjean, ambtenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google