De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronny Schallier (BMM) (* OPRC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronny Schallier (BMM) (* OPRC)"— Transcript van de presentatie:

1 Ronny Schallier (BMM) (* OPRC)
‘Marine Pollution Response Planning’ in BE context Is IMO Doctrine* verenigbaar met Belgisch Noodplan conform KB 2006? Ronny Schallier (BMM) (* OPRC)

2 Herziening Noodplan Noordzee conform KB 2006
ANIP, ‘Nationaal’ Noodplan Noordzee Overall Coordinator/BOZ: Gouverneur (Gouv) Structuur Coördinatie: Beleidscoördinatie = Incident Mgt Operationele coördinatie = bevelvoering ‘terrein’  DISCIPLINES: Disc.1: SAR Disc.2: Medisch Disc.3: Politie Monodisciplinaire Plannen Disc. 4a. Milieu & 4b. Logistiek Disc. 5: Communicatie Structuur Crisiscomité: Beleidscel (Gouv + Crisisstaf) Evaluatiecellen uit # Disciplines

3 KB 2006 vs IMO-doctrine: deels (niet) gelijklopend
KB 2006: ‘Algemeen’ Noodplan (ANIP) … maar aparte BNIPs mogelijk (vb.Milieu) Structuur Coördinatie: Beleid: Gouverneur Operationeel: Dir-CP-OPS (Ops. land: Noodplan W-Vl.?) ‘Milieu’ & ‘Logistiek’ samen in Disc.4, ...maar ‘Logistiek’ steunt alle Disc. Structuur Crisiscomité: Beleidscel o.l.v. Gouverneur Evaluatiecellen (uit # Disciplines) 2 evaluatiecellen onder Disc.4 (?) 4a. Milieu olv. COMOSPNAV (?) (land??) 4b. Logistiek olv. C.B.(?) Financiële cel IMO-doctrine: ‘Eigen’ Milieu-Noodplan … want milieu-incidenten op zee complex (!) Structuur Coördinatie: Beleid: NC (National Coordinator) Operationeel: IC (Incident Commander) … met op terrein OSCzee en OSCland ‘Logistiek’ ondersteunt (enkel) ‘Milieu’ Structuur Crisis Mgt Team: Lead Agency (NC) en Mgt Team Response Team (IC) met Support Teams Operations Evaluation/Planning Logistiek Financiën

4 IMO-Doctrine: Incident Response Organisation
Lead Agency (NC) ---- IC Support Staff & Advisors Public Affairs HES Health/Env/Safety Science Technical Legal (deputy) IC Operations Logistics Finance Planning Response Team with 4 # tasks, or 4 # Support teams (~small to major poll.) Ops. Area 1,2,3,… ( OSCSea) Ops. Area 1,2,3,.. (OSCland)

5 Vb. ‘IMO Response Organisation’: Noorwegen

6 Lead Agency (NC) & Mgt Team (cf.IMO-doctrine)
Algemeen verantwoordelijk voor coördinatie/leiding van crisis en bestrijding op nationaal niveau Mgt Team Algemeen plan van aanpak (Incident Action Plan / overall Strategy) Beslissingen algemene financiële aspecten Interactie met Overheid (regering) Algemeen crisisbeheer Buurlanden, Havenautoriteiten en lokale besturen, publiek, ... (olie-)industrie, verzekeraars, ITOPF, scheeps-/cargo-eigenaars, …  In BE context: ‘NC’/’Mgt Team’: Gouverneur & Beleidscel?

7 Incident Command (IC) & Response Team (cf.IMO-doctrine)
Evaluatie situatie Eerste prioriteitsstelling & bepaling strategie Oprichten ‘Incident Command Post’ & gepaste organisatiestr. Organiseren planningsoverleg Toezien op uitvoering van ‘Incident Actieplan’ Sleutelrol in coördinatie NC/Mgt Team <-> Operaties/terrein (incl. vragen van bijstand) In BE context: - ‘IC’: COMOSPNAV (oude Coörd. Staf POL) als DIR-C-OPS(zee)? (CB vr land?) - ‘Response Team’: oude Staf POL? (link met land?)

8 Support Task/Team ‘OPERATIES’ (cf.IMO-doctrine)
Mobilisatie en coördinatie van operaties: Interventie aan ‘bron’ Bestrijding op zee Bestrijding langs kust Luchtoperaties Afvalbeheer  In BE context: vnl. Defensie, C.B., DG Leefmilieu?

9 Support Task/Team ‘Evaluatie en Planning’ (cf.IMO-doctrine)
Informatie verzamelen rond situatie: documenteren incident, weersomstandigheden Evaluatie & Planning : inschatten mogelijke risico’s en impact NEBA, bestrijdingskeuze, ... prioritaire bescherming? Evaluatie nood aan bijkomende/gespecialiseerde middelen Periodieke voorspellingen maken van incident-potentieel (veranderende situatie)  In BE context: vnl. DG Leefm., Defensie, BMM, FOD Mobilit.?

10 Nachtelijk voorbereiden van activiteiten volgende dag
-Planningscyclus- Operaties en evaluatie Planning van activiteiten volgende dag Day 0600 1800 Night Nachtelijk voorbereiden van activiteiten volgende dag

11 Support Task/Team ‘Logistiek’ (cf.IMO-doctrine)
Tranport & personeel Operationele teams voorzien van bestrijdingsmiddelen en –producten, opslagmat., brandstof, ... Herstel en onderhoud materiaal verzekeren Voedselvoorziening en accomodatie Aankoop/aanschaf materiaal Communicaties  In BE context: vnl. CB, Defensie?

12 ‘Marine Poll. Response Planning’ in BE context BESLUIT
IMO-doctrine lijkt, mits enige flexibiliteit, verenigbaar met herziening BE Noodplan conform KB 2006 Belangrijkste vragen: Hoe Disc. ‘4a.Milieu’ en ‘4b.Logistiek’ best onderscheiden? (Incl. Beleidscel-vertegenw., evaluatiecellen, ops. coördinatie) Hoe ‘Noodplanning zee’ linken aan ‘Noodplanning land’? Is Monodisciplinair plan ‘4a.Milieu’ voldoende, of is een apart ‘BNIP Milieu’ nodig? Andere?


Download ppt "Ronny Schallier (BMM) (* OPRC)"

Verwante presentaties


Ads door Google