De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BMM/KBIN Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [1][1] ‘Marine Pollution Response Planning’ in BE context Is IMO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BMM/KBIN Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [1][1] ‘Marine Pollution Response Planning’ in BE context Is IMO."— Transcript van de presentatie:

1 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [1][1] ‘Marine Pollution Response Planning’ in BE context Is IMO Doctrine* verenigbaar met Belgisch Noodplan conform KB 2006? Ronny Schallier (BMM) ( * OPRC)

2 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [2][2] Herziening Noodplan Noordzee conform KB 2006 1.ANIP, ‘Nationaal’ Noodplan Noordzee 2.Overall Coordinator/BOZ: Gouverneur (Gouv) 3.Structuur Coördinatie: –Beleidscoördinatie = Incident Mgt –Operationele coördinatie = bevelvoering ‘terrein’  DISCIPLINES:  Disc.1: SAR  Disc.2: Medisch  Disc.3: Politie Monodisciplinaire Plannen  Disc. 4a. Milieu & 4b. Logistiek  Disc. 5: Communicatie 4.Structuur Crisiscomité: –Beleidscel (Gouv + Crisisstaf) –Evaluatiecellen uit # Disciplines

3 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [3][3] KB 2006 vs IMO-doctrine: deels (niet) gelijklopend KB 2006: ‘Algemeen’ Noodplan (ANIP) … maar aparte BNIPs mogelijk (vb.Milieu) Structuur Coördinatie:  Beleid: Gouverneur  Operationeel: Dir-CP-OPS (Ops. land: Noodplan W-Vl.?)  ‘Milieu’ & ‘Logistiek’ samen in Disc.4,...maar ‘Logistiek’ steunt alle Disc. Structuur Crisiscomité:  Beleidscel o.l.v. Gouverneur  Evaluatiecellen (uit # Disciplines)  2 evaluatiecellen onder Disc.4 (?) –4a. Milieu olv. C OMOSPNAV (?) (land??) –4b. Logistiek olv. C.B.(?)  Financiële cel IMO-doctrine: ‘Eigen’ Milieu-Noodplan … want milieu-incidenten op zee complex (!) Structuur Coördinatie:  Beleid: NC (National Coordinator)  Operationeel: IC (Incident Commander) … met op terrein OSC zee en OSC land  ‘Logistiek’ ondersteunt (enkel) ‘Milieu’ Structuur Crisis Mgt Team:  Lead Agency (NC) en Mgt Team  Response Team (IC) met Support Teams –Operations –Evaluation/Planning –Logistiek –Financiën

4 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [4][4] IMO-Doctrine: Incident Response Organisation Lead Agency (NC) ---- IC Support Staff & Advisors Public Affairs HES Health/Env/Safety Science Technical Legal (deputy) IC OperationsLogisticsFinancePlanning Response Team with 4 # tasks, or 4 # Support teams (~small to major poll.) Ops. Area 1,2,3,… ( OSC Sea ) Ops. Area 1,2,3,.. (OSC land )

5 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [5][5] Vb. ‘IMO Response Organisation’: Noorwegen

6 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [6][6] Lead Agency (NC) & Mgt Team (cf.IMO-doctrine) Lead Agency (NC)  Algemeen verantwoordelijk voor coördinatie/leiding van crisis en bestrijding op nationaal niveau Mgt Team  Algemeen plan van aanpak (Incident Action Plan / overall Strategy)  Beslissingen algemene financiële aspecten  Interactie met Overheid (regering)  Algemeen crisisbeheer  Buurlanden, Havenautoriteiten en lokale besturen, publiek,...  (olie-)industrie, verzekeraars, ITOPF, scheeps-/cargo-eigenaars, …  In BE context: ‘NC’/’Mgt Team’: Gouverneur & Beleidscel?

7 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [7][7] Incident Command (IC) & Response Team (cf.IMO-doctrine)  Evaluatie situatie  Eerste prioriteitsstelling & bepaling strategie  Oprichten ‘Incident Command Post’ & gepaste organisatiestr.  Organiseren planningsoverleg  Toezien op uitvoering van ‘Incident Actieplan’  Sleutelrol in coördinatie NC/Mgt Team Operaties/terrein (incl. vragen van bijstand)  In BE context: - ‘IC’: C OMOSPNAV (oude Coörd. Staf POL) als DIR-C-OPS (zee) ? (CB vr land?) - ‘Response Team’: oude Staf POL? (link met land?)

8 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [8][8] Support Task/Team ‘OPERATIES’ (cf.IMO-doctrine) Mobilisatie en coördinatie van operaties:  Interventie aan ‘bron’  Bestrijding op zee  Bestrijding langs kust  Luchtoperaties  Afvalbeheer  In BE context: vnl. Defensie, C.B., DG Leefmilieu?

9 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [9][9] Support Task/Team ‘Evaluatie en Planning’ (cf.IMO-doctrine) Informatie verzamelen rond situatie:  documenteren incident, weersomstandigheden Evaluatie & Planning :  inschatten mogelijke risico’s en impact  NEBA, bestrijdingskeuze,... prioritaire bescherming?  Evaluatie nood aan bijkomende/gespecialiseerde middelen  Periodieke voorspellingen maken van incident-potentieel (veranderende situatie)  In BE context: vnl. DG Leefm., Defensie, BMM, FOD Mobilit.?

10 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [10] - Planningscyclus- Operaties en evaluatie Planning van activiteiten volgende dag Nachtelijk voorbereiden van activiteiten volgende dag Day Night 06001800

11 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [11] Support Task/Team ‘Logistiek’ (cf.IMO-doctrine)  Tranport & personeel  Operationele teams voorzien van bestrijdingsmiddelen en – producten, opslagmat., brandstof,...  Herstel en onderhoud materiaal verzekeren  Voedselvoorziening en accomodatie  Aankoop/aanschaf materiaal  Communicaties  In BE context: vnl. CB, Defensie?

12 BMM/KBIN http://www.mumm.ac.be/ Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [12] ‘Marine Poll. Response Planning’ in BE context BESLUIT IMO-doctrine lijkt, mits enige flexibiliteit, verenigbaar met herziening BE Noodplan conform KB 2006 Belangrijkste vragen:  Hoe Disc. ‘4a.Milieu’ en ‘4b.Logistiek’ best onderscheiden? (Incl. Beleidscel-vertegenw., evaluatiecellen, ops. coördinatie)  Hoe ‘Noodplanning zee’ linken aan ‘Noodplanning land’?  Is Monodisciplinair plan ‘4a.Milieu’ voldoende, of is een apart ‘BNIP Milieu’ nodig?  Andere?


Download ppt "BMM/KBIN Op. WG Noodplan Noordzee ad hoc vergadering 21.06.2011 [1][1] ‘Marine Pollution Response Planning’ in BE context Is IMO."

Verwante presentaties


Ads door Google