De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiekamer 1 WACC: overzicht Brattle fase 1: methodische keuzes –In de KBG van 14/11 is het memo besproken dat het Brattle rapport fase 1 én intern onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiekamer 1 WACC: overzicht Brattle fase 1: methodische keuzes –In de KBG van 14/11 is het memo besproken dat het Brattle rapport fase 1 én intern onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Energiekamer 1 WACC: overzicht Brattle fase 1: methodische keuzes –In de KBG van 14/11 is het memo besproken dat het Brattle rapport fase 1 én intern onderzoek van de NMa samenvatte. –Voor deze KBG is het rapport toegestuurd Brattle fase 2: update WACC –Voor deze KBG is het rapport toegestuurd: vandaag bespreken NERA: visie op NMa methodiek verleden –Voor deze KBG is het rapport toegestuurd: vandaag bespreken

2 Energiekamer 2 WACC: Brattle fase 2 rapport Brattle fase 2 voert de update van de WACC uit voor zowel netbeheerders, loodsen als drinkwaterbedrijven. Vandaag bespreking van uitkomsten voor netbeheerders Nader onderzoek naar aparte WACC voor RNB’s, TenneT en GTS (omzet- vs tariefregulering) loopt

3 Energiekamer 3 WACC: Brattle fase 2 rapport RFR –3 jarige gemiddeldes: 2,7% voor Nederlandse obligatie en 2,6% voor Duitse obligatie. Gemiddelde geeft RFR van 2,65% Renteopslag –Kijken naar andere Europse bedrijven met A-rating –Uitgaan van 3 jarige periode vanwege consistentie met RFR (gewijzigd ten opzichte van vorige KBG) –Gemiddelde renteopslag voor afgelopen 3 jaar = 1,17% + opslag van 0,15% voor transactiekosten

4 Energiekamer 4 WACC: Brattle fase 2 rapport Bèta –11 peers geselecteerd (7 EU, 4 VS) –Liquidity test: voldoende liquide als aandeel meer dan 90% van de dagen wordt verhandeld –Asset bèta: 0,37 –Equity bèta: 0,66 Gearing –Gewogen gemiddelde gearing van peer group: 46% –Gearing 50% redelijk voor alle sectoren en consistent met A credit rating voor gereguleerde bedrijven in Nederland

5 Energiekamer 5 WACC: Brattle fase 2 rapport ERP –Historische data sinds 1900 –Eurozone gemiddelde van 4,6% –DGM als sanity check. Conclusie: geen bijstelling nodig. Inflatie –Historische inflatie voor 3-jaar periode: 2,07% voor Duitsland en 2,48% voor Nederland. –ECB voorspellingen: 1,9% voor komend jaar en 2% voor 5 jaar –CPB voospelling: 2% voor 2013 –Bundesbank voorspelling: 1,6% voor 2013 –Conclusie Brattle: uitgaan van 2%

6 Energiekamer 6 WACC: NERA rapport NERA is door Netbeheer Nederland gevraagd om de methode van de NMa te onderzoeken NMa geeft vandaag voorlopige reactie op dit rapport De wijzigingen die de NMa voornemens is door te voeren voor de reguleringsperiode 2014+ zijn niet meegenomen in het NERA rapport Discussie op uitgangspunten, omdat NERA geen concrete WACC berekent

7 Energiekamer 7 WACC: standpunten NERA Standpunten NERA: –WACC moet gebruik maken van data van consistente perioden voor het bepalen van elke parameter –Standaard aanpak is uit te gaan van lange termijn data –Aanpassing van standaard aanpak mogelijk als voorspellingen significant afwijken van de lange termijn gemiddelden of als de reguleringsperiode erg kort is.

8 Energiekamer 8 WACC: Reactie NMa op NERA Standpunt 1: WACC moet gebruik maken van data van consistente perioden voor het bepalen van elke parameter De NMa is vooralsnog van mening dat gekozen moet worden tussen korte of lange perioden De NMa is vooralsnog van mening dat Brattle in het fase 2 rapport uitgaat van consistente perioden

9 Energiekamer 9 WACC: Reactie NMa op NERA Standpunt 2: Standaard aanpak is uit te gaan van lange termijn data De NMa merkt op dat NERA niet concreet aangeeft wat zij als lange termijn ziet De NMa is vooralsnog van mening dat uitgegaan moet worden van lange termijn en dat Brattle dit in het fase 2 rapport doet De NMa is vooralsnog van mening dat hierbij niet alleen rekening moet worden gehouden met de meetperiode maar ook met eigenschappen van de parameter zelf –Voor de RFR betekent dit dat we uitgaan van 10-jarige obligaties –Voor de ERP bekijken we een 111-jarige dataset

10 Energiekamer 10 WACC: Reactie NMa op NERA Standpunt 3: Aanpassing van standaard aanpak mogelijk als voorspellingen van de RFR significant afwijken van de lange termijn gemiddelden of als de reguleringsperiode erg kort is. Dan gemiddelde van kort en lange termijn data De NMa merkt op dat NERA niet aangeeft of aan deze voorwaarde wordt voldaan Vraag aan sector: wanneer hebben we hier zicht op? De NMa is vooralsnog niet overtuigd van de robuustheid en consistentie van deze aanpak


Download ppt "Energiekamer 1 WACC: overzicht Brattle fase 1: methodische keuzes –In de KBG van 14/11 is het memo besproken dat het Brattle rapport fase 1 én intern onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google