De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Renovatiepact Studievoormiddag Vlaamse Woonraad 21 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Renovatiepact Studievoormiddag Vlaamse Woonraad 21 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Renovatiepact Studievoormiddag Vlaamse Woonraad 21 april 2015

2 Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 “Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven energie-efficiënter te maken. We concretiseren de langetermijnvisie voor de grondige renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium. We evalueren het Energierenovatieprogramma 2020 uit 2007, verhogen de ambitie waar mogelijk en stellen het bij tot 2030, na overleg met de stakeholders.” │2│2

3 De Vlaamse beleidsnota Energie 2014-2019 “De overheid kan de transformatie naar een energiezuiniger gebouwenpatrimonium faciliteren en ondersteunen, maar ook andere belanghebbenden, zoals de bouwsector, zullen hier mee hun schouders moeten onder zetten. We gaan dan ook voor het afsluiten van een Renovatiepact. Dit Renovatiepact moet duidelijke doelstellingen, engagementen en een uitgewerkte marketingstrategie bevatten.” 3

4 Waarom een Renovatiepact ? Grondige verbetering van de energieprestatie van het bestaand gebouwenpatrimonium is noodzakelijk voor het behalen van de energie-efficiëntie- en klimaatdoelstellingen Energiearmoede structureel aanpakken │4│4

5 Waarom een Renovatiepact ? Activiteit bouw stimuleren - relancemaatregel 5

6 Goed moment voor een Renovatiepact ? Nieuwe regeerakkoorden/beleidsnota’s. Implementatie zesde staatshervorming. Nieuw EU-beleidskader 2030 klimaat en energie met focus op energiebesparingspotentieel in gebouwen. Pril economisch herstel noopt tot relancemaatregelen met economische impact. Europese middelen die beschikbaar komen (EFRO/ETS/HORIZON 2020/…). Groot volume spaargeld beschikbaar. Bereidheid van eigenaars om te investeren in woningrenovatie neemt toe. 6

7 Voornaamste knelpunten voor energetische renovaties Gebrek aan kennis over energiebesparende maatregelen Onzekerheid over eindresultaat Gebrek aan vertrouwen in kwaliteit van werken Weinig ervaring met energierenovaties, beperkt aantal ervaren adviseurs Hoge investerings- en organisatorische kost voor unieke renovatieprojecten Ontbreken van financiële middelen op moment van renovatie Juridisch/technische knelpunten zoals: Split incentive / verhuurder-huurder-problematiek Mede-eigendom │7│7

8 Voornaamste knelpunten energetische renovaties (2) Geen interesse in problematiek energiebesparing, klimaatverandering of duurzaamheid Gebrek aan transparantie en continuïteit in beleidsmaatregelen Grote impact op dagelijkse leven van/ zorgen voor de verbouwer │8│8

9 Belangrijkste onderdelen van het Renovatiepact Engagement sleutelactoren Een duidelijke, goed communiceerbare, LT-doelstelling Een stimulerend maatregelenpakket dat knelpunten wegwerkt Een marketingplan dat breed wordt uitgedragen │9│9

10 Uitdagingen Spaargeld deels heroriënteren naar renovatiemarkt Positieve boodschap, uitgedragen door brede groep geëngageerde actoren Samenwerking Eigen (sector)belang overstijgen en koppelen aan gemeenschappelijk doel Hefboomacties die effectief het verschil maken Knelpunten wegwerken │10

11 Stappenplan Startmoment - 16 dec 2014 Ondertekening engagementsverklaring door Renovatiepactcoalitie Werkgroepen: januari-juni 2015 BEN-definitie bestaande bouw & LT-doelstelling Goede actievoorbeelden Geïntegreerd beleidskader Financiering Verplichtingen Communicatie Implementatiefase │11

12 Stand van zaken Stuurgroep 30 maart Doel Renovatiepact: alle bestaande residentiële gebouwen BEN in 2050 Sneller renoveren Dieper renoveren, in één of meerdere stappen, tot BEN- niveau Essentiële eerste stap is vastleggen wat onder een bijna- energieneutrale bestaand residentieel gebouw moet worden verstaan. Evolueren naar woningpas │12

13 Raakvlakken uitdagingen energierenovatie- en woonkwaliteitbeleid Grotendeels dezelfde barrières. Uitdagingen op middellange (2020) en lange termijn (2030-2050) zijn ook grotendeels gelijklopend. Beleidsinstrumenten kunnen elkaar versterken. Comfort en energiebesparing zijn belangrijkste redenen voor renovatiewerken. Toegenomen aandacht voor renovatie. Energetische renovatiewerken verbeteren over het algemeen de woonkwaliteit Nauwe samenwerking leidt tot win-win │13

14 Renovatiepact is opportuniteit Constructieve medewerking van stakeholders Inventarisatie en kennisopbouw goede actievoorbeelden Mogelijkheden voor integralere inzet van beleids- instrumenten, o.a. : Financiële ondersteuningsmaatregelen Verplichtingen Versterken kwaliteitrenovatieadvies SVK’s als renovatieplanners Versterken van communicatie Woningpas als geïntegreerd beleidsinstrument │14

15 VRAGEN energie@vlaanderen.be MEER INFO www.energiesparen.be/renovatiepac t │15


Download ppt "Renovatiepact Studievoormiddag Vlaamse Woonraad 21 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google